Suomen Pankki

Kraftigt expansiv penningpolitik skapar utrymme för strukturella reformer

Dela

Världsekonomin och ekonomin i euroområdet beräknas krympa kraftigt 2020 på grund av coronapandemin. Den globala återhämtningen väntas ta fart under andra halvåret, men återhämtningstakten är osäker. Pandemichocken har bromsat upp inflationen och arbetslösheten stiger.

Glädjande är att samverkan mellan de olika sektorerna av den ekonomiska politiken, såsom penning- och finanspolitiken, har varit god under coronakrisen och åtgärderna ömsesidigt stödjande. Många banktillsyns- och makrotillsynsåtgärder har också vidtagits för att motverka de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Vidare har de internationella finansinstituten svarat på tillväxtekonomiernas rekordstora behov av nödfinansiering.

Penningpolitiken i euroområdet har bidragit betydligt till den ekonomiska återhämtningen och till att säkerställa prisstabiliteten på medellång sikt. I det rådande mycket osäkra läget gjorde ECB-rådet en noggrann bedömning av den senaste ekonomiska informationen på sitt sammanträde i september 2020. "En kraftigt expansiv penningpolitik behövs fortfarande för att stödja ekonomin och sysselsättningen och uppnå prisstabilitetsmålet", framhåller Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Tillgångsköpen inom Eurosystemets köpprogram fortsätter. Likviditetstillförseln via Eurosystemets riktade långfristiga refinansieringstransaktioner är alltjämt riklig och stöder bankernas utlåning till hushåll och företag.

”Det är viktigt att det utrymme som den kraftigt expansiva penningpolitiken skapar för den övriga ekonomiska politiken utnyttjas effektivt i hela euroområdet, inklusive Finland”, säger chefdirektör Olli Rehn. Den betydande ökningen av den offentliga sektorns skuld i euroländerna understryker ytterligare behovet av tillväxtfrämjande investeringar och strukturella reformer på arbets- och produktmarknaden.

ECB har återupptagit sin översyn av den penningpolitiska strategin efter att i våras ha skjutit fram processen med 6 månader på grund av coronakrisen. De stora ekonomiska förändringarna under de senaste decennierna har minskat det penningpolitiska handlingsutrymmet och risken för snabb inflation. Hit hör bland annat den förskjutna dynamiken mellan outnyttjad kapacitet och inflation, den lägre långsiktiga jämviktsräntan och sänkningen av styrräntorna nära den s.k. effektiva nollräntenivån.

”En översyn av ECB:s penningpolitiska strategi är allt nödvändigare på grund av både den långvarigt svaga inflationen och de skador som coronapandemin gett upphov till”, säger chefdirektör Olli Rehn. Det är ECB:s uppgift att effektivare stödja EU:s andra ekonomisk-politiska mål utan att äventyra prisstabiliteten för att ekonomin ska återhämta sig och tillväxtutsikterna på lång sikt bli bättre.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Uusi kirja seteleiden leikkauksesta18.9.2020 11:25:43 EESTTiedote

Antti Heinosen uusi kirja ”Hallitus kansan kukkarolla. Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa” käsittelee Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Suomen Pankin julkaisema ja Otavan kustantama kirja täydentää Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Aiemmin hän on käsitellyt laajoja historiallisia kokonaisuuksia ja tässä kirjassa Heinonen pureutuu yksittäiseen tapahtumaan huomattavan yksityiskohtaisesti. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita. Kirjan tekijällä Antti Heinosella on merkittävä kansainvälinen ura setelialalla. Nykyisin hän johtaa seteliteolli

Interimsprognos för Finlands ekonomi: återhämtningen efter recessionen blir långsam14.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Enligt aktuella uppgifter blir den ekonomiska recessionen i Finland i år mindre djup än vad som tidigare fruktats. Finlands ekonomi väntas krympa 4,7 % under 2020. Under 2021 växer ekonomin med 2,7 % och under 2022 med 2,4 %. Tills vidare har den ekonomiska utvecklingen under coronapandemin inte varit lika svag i Finland som i många andra länder, men recessionen är djup också här. Återhämtningen är långsam, eftersom coronaviruset fortsätter att sprida sig ute i världen och skapa osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Det råder alltjämt stor osäkerhet både inom världsekonomin och i Finland, vilket bromsar upp ökningen i hushållens konsumtion och företagens investeringar. Recessionen är exceptionellt global, och den internationella omvärlden kommer därför att vara svår för företagen i framtiden. På grund av den globala osäkerheten och avtagande investeringar på Finlands exportmarknad är utsikterna för utrikeshandeln svaga under åren framöver. Den ekonomiska tillväxten vilar h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum