ELY-keskukset

Kriget i Ukraina förväntas öka behovet av ekonomisk rådgivning för företagare i Finland

Dela

Tjänsten Företagarens ekonomihjälp ger råd till företagare vid ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Tjänsten utvecklades inom ramen för det finska Early Warning-projektet som stöddes av Europeiska kommissionen och framgångsrikt slutfördes i mars. Införandet av verksamhetsmodellen för Företagarens ekonomihjälp har stötts av det europeiska nätverket Early Warning, vars verksamhet Finland anslöt sig till 2019. År 2020 var efterfrågan på tjänsten på en rekordnivå på grund av coronan, och krisen i Ukraina förväntas återigen öka de ekonomiska problemen för företagare och efterfrågan på tjänsten.

I början av 2022 har redan 1 000 kontakter tagits med rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp. I och med att Företagarens ekonomihjälp utvidgat sin verksamhet har också antalet kontakter och hänvisningarna till de regionala stödtjänsterna ökat. ”På grund av den svåra situationen i Europa och sanktionerna mot Ryssland kommer tjänsten att prövas när finländska företag drabbas av de ekonomiska konsekvenserna”, säger Jaime Ruiz Rocamora, expert inom EU-kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer.

”För närvarande får Företagarens ekonomihjälp in några samtal per dag relaterade till situationen i Ukraina och Ryssland, men antalet förväntas öka. Kontakterna har till exempel handlat om de ökade kostnaderna till följd av kriget, såsom tillgången på bränslen, förnödenheter, delar eller råvaror samt betalningstrafiken”, säger utvecklingschef Jari Leskinen vid Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter.

Projektet bakom tjänsten avslutades framgångsrikt, det internationella samarbetet kommer att fortsätta

Projektet Implementing Early Warning Tools in Finland som stöddes av Europeiska kommissionen slutfördes framgångsrikt den 31 mars 2022. Early Warning-verksamhetsmodellen som omfattar hela Europa uppmuntrar företagare att söka hjälp i tid. Syftet är att se till att företagare med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter har tillgång till konfidentiell och gratis hjälp och stöd.

”Företagarens ekonomihjälp och samarbetsnätverket kommer att fortsätta vara verksamma i större omfattning än någonsin, trots att det projekt som stöds av kommissionen avslutas. Finland fortsätter att vara nära involverat i nätverket Early Warning Europe”, kommenterar Tuija Groop, konsultativ tjänsteman vid arbets- och näringsministeriet.

Bakgrunden för verksamheten utgörs av EU:s förnyade insolvensdirektiv och direktivet om förebyggande omstrukturering och skuldavskrivning. Det sistnämnda direktivet gör medlemsstaterna skyldiga att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att företagare blir insolventa.

Vad är Företagarens ekonomihjälp?

Företagarens ekonomihjälp är en riksomfattande tjänst som tillhandahåller hjälp och råd för små och medelstora företagare och företag med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Tjänsten består av en riksomfattande telefon- och nättjänst och av regionala tjänster som stödjer dessa. Företagarna får kontakt med utbildade och erfarna experter och samtalen med dem är konfidentiella.

”Att Företagarens ekonomihjälp utvecklades till ett riksomfattande rådgivningsnätverk för företagare med ekonomiska svårigheter föregicks av telefontjänsten FöretagsFinland Ekonomihjälp som var aktiv sedan 2009, pilotprojekten för regionala stödtjänster i Birkaland och Egentliga Finland samt av Företagarna i Finlands och Finlands Företagsmentorers verksamhet. Företagarens ekonomihjälp tillhandahåller nu regionala stödtjänster hos totalt 17 olika tjänsteleverantörer runt om i Finland, och inom ramen för tjänsten har mer än 100 experter utbildats för att stödja företagare med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Vi har fått en hel del gjort under ett par år. Vår arbetsgrupp och våra samarbetspartner har arbetat hårt och vårt samarbete kommer att fortsätta även i framtiden”, avslutar utvecklingschef Jari Leskinen.

Företagarens ekonomihjälp samordnas av Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter som styrs av arbets- och näringsministeriet. Tjänsten utvecklas som en del av handlingsmodellen i projektet Early Warning Europe som omfattar hela EU.

Rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp:

  • på finska mån–fre kl. 9–16.15 på nummer 0295 024 880 (lna/msa)
  • på svenska tors kl. 9–16.15 på nummer 0295 024 881 (lna/msa)
  • på engelska mån–fre kl. 9–16.15 på nummer 0295 024 882 (lna/msa)
  • på nätet yrittajantalousapu.fi

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare uppgifter

Jari Leskinen
utvecklingschef
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter
tfn 040 5933 157
jari.s.leskinen@ely-keskus.fi

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rantarakentamisessa huomioitava saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)17.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa on huomioitava erittäin uhanalaisen norpan lisääntymis- ja levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan poikas- ja makuupesiä sekä karvanvaihdon aikaisia makuukiviä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum