Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Krisberedskapsexperter: sju idéer och rekommendationer för stärkt krisberedskap i Sverige och Finland

Dela

Idag den 16 november samlades politiker och experter från Sverige och Finland på Hanaholmen utanför Helsingfors för att lyssna på idéer och rekommendationer för en stärkt krisberedskap i Finland och Sverige.

Jan Eldeblad, chef, enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan. Foto: Jakke Nikkarinen.
Jan Eldeblad, chef, enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan. Foto: Jakke Nikkarinen.

Förslagen, som presenterades av kursdeltagare och representanter från svenska Försvarshögskolan och finska Säkerhetskommittén, lades fram inför ett högnivåforum bestående av bland andra Hiski Haukkala, kanslichef till republiken Finlands president, näringslivsprofilen Marcus Wallenberg, finska inrikesministeriets kanslichef Kirsi Pimiä och svenska regeringens specialutredare i civilförsvar, Britt Bohlin.

”Förslagen har tagits fram av tjugo ledande krisberedskapspersoner från Sverige och Finland som deltagit i Hanaholmen-initiativets krisberedskapskurs i september och oktober. Hela idén med högnivåforumet är att kursdeltagarnas förslag inte skall förbli vackra ord på ett papper, utan att rekommendationerna skall leda till konkreta resultat”, påpekar Försvarshögskolans chef för Centrum för totalförsvar, Fredrik Bynander.

De sju rekommendationerna behandlar allt från gemensamma övningar och varningssystem, nya modeller för informationsdelning, hantering av klimat- och hybridhot, beredskapslagring, offentlig-privat samverkan samt fortsatt gemensam krisberedskapsutbildning.

”Ensam är inte stark när det gäller stora samhällskriser som pandemier och storbränder. Globala utmaningar kräver dialog, solidaritet och gränsöverskridande samarbete. Finland och Sverige kan gå i bräschen för övriga Norden när det gäller samverkan kring det civila försvaret”, konstaterar det svensk-finska samarbetscentret Hanaholmens VD Gunvor Kronman.

Öppningstalet under högnivåforumet hölls på republikens presidents vägnar av kanslichef Hiski Haukkala. Därefter följde tal av Sveriges tidigare försvarsminister Björn von Sydow, Marcus Wallenberg och ett flertal andra svenska och finska forskare, politiker och krisberedskapsexperter. Även EU:s krisberedskapskommissionär Janez Lenarčič deltog via förhandsinspelad videolänk.

Evenemanget avslutades med diplomutdelning till Hanaholmen-initiativets kursdeltagare och ett inlägg av Försvarshögskolans rektor Robert Egnell.                   

Hanaholmen-initiativets idéer och rekommendationer för stärkt krisberedskap i Sverige och Finland:

  1. Förbered och skapa medvetenhet om klimatrelaterade kriser.
  2. Skapa bilateral beredskapsplanering gällande cyberhot.
  3. Säkra kritiska leveranskedjor och varor som är nödvändiga för ett samhälle i kris.
  4. Bygga gemensam kunskap om hybridhot och tidigt upptäcka och ha förmåga att förebygga och möta dessa hot.
  5. Förbättra förmågan att se tidiga tecken på kriser och hot. Skapa ett system för tidig strategisk förvarning med rapportering till bägge länder. 
  6. Skapa krisberedskapssamarbeten mellan offentliga och privata aktörer och civilsamhället.
  7. Etablera ett utbildningsprogram på hög nivå.

Läs mera om kursdeltagarnas förslag på engelska här: www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2021/11/The_Hanaholmen_Initiative_041121.pdf 

Finlands president Sauli Niinistös öppningstal på engelska: www.presidentti.fi/en/speeches/statement-by-president-of-the-republic-of-finland-sauli-niinisto-at-the-hanaholmen-initiative-summit-on-16-november-2021/

Bifogade fotografier från dagens högnivåforum får användas fritt av media. Fotograf: Jakke Nikkarinen. 

Ytterligare information: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373.

Om Hanaholmen-initiativet

Det nya bilaterala krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-initiativet offentliggjordes i januari 2021. Målet med initiativet är att stärka samarbetet mellan Finland och Sverige inför och under civila kriser. Det kan handla om allt från klimatrelaterade kriser som bränder och översvämningar till cyberhot och globala pandemier.

Hanaholmen-initiativet består av två delar: en årligen återkommande krisberedskapskurs och ett årligen återkommande högnivåforum. Målet är att högnivåforumet skall ta upp observationer och rekommendationer som uppstått under genomförandet av utbildningsprogrammet.

Läs mera om krisberedskapsprogrammet här: www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen-initiativet/

www.hanaholmen.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Jan Eldeblad, chef, enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan. Foto: Jakke Nikkarinen.
Jan Eldeblad, chef, enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan. Foto: Jakke Nikkarinen.
Ladda ned bild
Öppningstalet under högnivåforumet hölls på republikens presidents vägnar av kanslichef Hiski Haukkala. Foto: Jakke Nikkarinen.
Öppningstalet under högnivåforumet hölls på republikens presidents vägnar av kanslichef Hiski Haukkala. Foto: Jakke Nikkarinen.
Ladda ned bild
Björn von Sydow. Foto: Jakke Nikkarinen.
Björn von Sydow. Foto: Jakke Nikkarinen.
Ladda ned bild
Marcus Wallenberg. Foto: Jakke Nikkarinen.
Marcus Wallenberg. Foto: Jakke Nikkarinen.
Ladda ned bild
Hanaholmens VD Gunvor Kronman. Foto: Jakke Nikkarinen.
Hanaholmens VD Gunvor Kronman. Foto: Jakke Nikkarinen.
Ladda ned bild
Pär Lager modererade högnivåforumet. Foto: Jakke Nikkarinen.
Pär Lager modererade högnivåforumet. Foto: Jakke Nikkarinen.
Ladda ned bild

Om

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5
02100 ESPOO

+358 40 767 7373http://www.hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Hanaholmen arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor diskuteras och debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. 

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum