ELY-keskukset

Kriterier fordras för att hållbart bärga vitmossa

Dela

Nya metoder har utvecklats för maskinell bärgning av vitmossa och samtidigt som verksamheten effektiveras har bärgningsarealen ökat år för år. Samtidigt har diskussionen om hållbarheten i bärgningen ökat med tanke på naturens mångfald och klimatkonsekvenserna. Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten.

Då vitmossa bärgas lösgörs levande vitmossbiomassa från myrens yta.Enligt undersökningar skulle vitmossan återhämta sig senast inom 30 år från att området har bärgats. Det finns dock inte forskningsdata om konsekvenserna av långvarig bärgning.

För att styra bärgningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har ett utvecklingsprojekt inletts med målet att utreda metoder för att bärga vitmossa samt styra och följa upp bärgningen i Finland. Projektet koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten och finansieras av Miljöministeriet.Arbetet inom projektet sker i samarbete med myndigheter, aktörer inom branschen samt forskare.

Syftet med projektet är att utarbeta kriterier för hållbar bärgning av vitmossa. Dessutom kommer man att utreda hur bärgningen av vitmossa kan styras och om det behövs ändringar i lagstiftningen för att man ska kunna utveckla styrmedlen.

- När det gäller hållbar bärgning av vitmossa är det centralt att bärgningen riktas till myrar med ringa naturvärden och att bärgningsmetoderna utvecklas på så sätt att vitmossa snabbt kan börja växa på nytt, konstaterar projektkoordinator Ari Koski från NTM-centralen i Södra Österbotten.

Vitmossa används som material i växtunderlag i växthus för att ersätta bland annat växttorv.

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Ari Koski, 0295 027 350, ari.koski@ely-keskus.fi

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rahkasammalen kestävä korjuu tarvitsee kriteerit13.1.2021 09:23:15 EETTiedote

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Samaan aikaan keskustelu korjuun kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta on lisääntynyt. Rahkasammalen korjuu ei ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt17.12.2020 12:09:35 EETTiedote

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum