Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 8.9.

Jaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraavan kokouksen esityslista on julkaistu.

Kokouksen esityslista, tiedot lautakunnan jäsenistä ja aiempien kokousten päätösasiakirjat löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta:https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/kulttuuri-ja-vapaa-aika-lautakunta/ 

Esityslistalla on muun muassa: 

Asia 2: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan kenttä on kärsinyt koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilasta erittäin paljon. Toimialan toiminnoissa kävijämäärät ovat laskeneet, tuotantoja ja tilaisuuksia on peruttu ja tulot ovat vähentyneet. Monet kumppanit ovat toiminnallisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa. Vuoden 2021 päätavoitteena on toiminnan volyymin palauttaminen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kulttuurilla, liikunnalla, nuorisotyöllä ja kirjastoilla on suuri merkitys siinä, miten ihmisten luottamus kaupunkielämään palautuu. Lasten, nuorten ja ikääntyneiden palvelutarve ja eriarvoisuus kasvaa, joten palveluja suunnataan erityisesti näille ikäryhmille.

Talousarvion 2021 keskeiset painopisteet ovat:
1. Toiminnan volyymin palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.
Toimialan tavoitteena on palvelujen asiakasmäärien palauttaminen entiselle tasolleen.

2. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen.
Parannetaan 3 -6 -luokkalaisten koulupäivän yhteydessä toteutettavia harrastusmahdollisuuksia yhdessä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Toimialan toiminnoissa edistetään myös 7 -9 -luokkalaisille kohdennetun harrastuspassin tarjontaa ja sen käyttöä. Painopiste on toimialojen yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite.

3. Ikääntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen.
Ikäihmisten liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen esteitä poistetaan selkeyttämällä kaupungin toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä ikäihmisten liikkumiseen ja liikuntaan liittyvässä neuvonnassa, asiakasohjauksessa ja palvelutuotannossa. Painopiste on toimialojen yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite.

4. Palvelustrategiatyö.
Toimialan palvelukokonaisuudet tuottavat konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta ennen valtuustokauden loppua. Työn tuloksena määritellään, mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoittelee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mitkä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle.

5. Helsinki Biennaali.
Helsinki Biennaali järjestetään Vallisaaressa kesällä 2021. Helsingin taidemuseo HAM vastaa Helsinki Biennaalin näyttelyn tuotannosta. Tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet

Asia 4: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021
Liikunnan laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yhteensä 14 612 983 euroa.

Asia 5: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2021
Vuoden 2020 periaatteisiin verrattuna muun muassa tekojäitä esitetään maksuttomiksi ja liikuntapalveluiden alennusryhmiä Lapset ja Muut yhdistettäviksi siten, että lasten hinta on sama kuin Muut-ryhmässä. Näin käytäntö olisi yhtenäinen konserniyhtiö Urheiluhallit Oy:n ja muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa.

Vuoden 2020 hinnastoperiaatteisiin esitettävät muutokset:

 • Lautakunta valtuuttaa toimialajohtajan päivittämään hinnastokokonaisuutta tarvittaessa.
 • Lisätty palveluiden päälliköille oikeus sekä lisätä että poistaa hinnastosta yksittäinen hinta.
 • Lisätty toimialajohtajalle oikeus päättää jatkossa palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennukseen oikeutetuista asiakasryhmistä sekä palvelukokonaisuuskohtaisista henkilöstöetuuksista.
 • Tällä päätöksellä kumotaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös 16.6.2020, § 105. Jatkossa kulttuuritalojen johtajilla on oikeus hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen toistaiseksi.
 • Hinnoittelurakenteisiin on lisätty käyttötarkoitus. Käyttötarkoitus on merkittävä hinnoittelurakenne esim. tilavuokrissa, joissa vuokra määräytyy käyttötarkoituksen mukaan. Käyttötarkoitusta on sovellettu hinnoittelurakenteena jo aiemmin, mutta se on jäänyt puuttumaan hinnoittelurakenneluettelosta.
 • Lisätty määrittely toimialan oman toiminnan sisäisistä veloituksista.
 • Lisätty linjaus henkilöstöetuuksista.
 • Lisätty toimialan yhteisiin alennusryhmiin lotat ja sotaveteraanit, invalidit ja vammaiset avustajan kanssa, tiedotusvälineiden edustajat (pressikortilla), sekä kaupunginvaltuuston, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, jaostojen (kulttuuri- ja kirjasto, liikunta, nuoriso) jäsenet ja varajäsenet. Nämä asiakasryhmät olivat jo aiemmin useamman palvelukokonaisuuden omissa alennusryhmissä, minkä vuoksi ne on tarkoituksenmukaista nostaa yhteisiin alennusryhmiin.
 • Lisätty hinnoitteluprosessin eteneminen toimialalla (vuosikello), toimialan hinnoittelun perusperiaatteet.
 • Asiakaskäyntien kohtaan on lisätty alennuksiin ja maksuttomuuteen oikeutetut ryhmät.
 • Muutettu maksullisten sisäänpääsymaksujen hinnoittelua seuraavasti: Liikuntapalvelukokonaisuuden sisäänpääsymaksuissa on tähän saakka ollut kolme hintakategoriaa: perushinta ja kaksi alennuskategoriaa Lapset ja Muut. Lasten pääsylippujen subventioprosentti tällä hetkellä on välillä 55–57 % ja asiakasryhmän Muut välillä 40–45 %.
 • Toimintaympäristötarkasteluun perustuen alennusryhmät Lapset ja Muut yhdistetään siten, että lasten hinta nostetaan Muut-ryhmän tasolle. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lasten uimahallilipun hinta nousee 2,50 eurosta 3 euroon aikuisten lipun hinnan ollessa 5,50 euroa. Lasten ja nuorten sekä Muut-ryhmän alennetun hinnan subventioprosentti on jatkossa noin 50 % uimahallien, maauimaloiden ja kuntosalien pääsymaksuissa kuitenkin niin, että hintaa voidaan pyöristää tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin käytäntö on yhtenäinen konserniyhtiö Urheiluhallit Oy:n ja muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa. Urheiluhallin uimahallien subventio on sama, kuntosalimaksuissa ei siellä alennusryhmiä sovelleta. Toimialan muissa maksullisissa palveluissa noudatetaan yleisesti samaa käytäntöä.
 • Lisätty ulkotekojääratojen maksuttomuus. Liikuntapalveluiden ulkotekojääradat ovat jatkossa maksuttomat kaikille asiakasryhmille. Maksuttomuudella halutaan kannustaa ihmisiä ulkona liikkumiseen sekä mahdollistetaan kaikkien liikkuminen varallisuustasosta riippumatta. Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa erityisesti lasten ja nuorten ulkona liikkumista halutaan näin tukea. Myös muissa kaupungeissa ulkotekojääradat ovat maksuttomat.
 • Laskettu ja lisätty tietoja nykyisistä subventio-osuuksista. Tarkoitus on lisätä subventio-osuuksien läpinäkyvyyttä.
 • Tilavarauksissa lisätty venepaikkahinnoittelun uudet periaatteet. Venepaikkajärjestelmän uudistuessa venepaikkojen hinnoittelurakennetta on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Uusi hinnoittelurakenne on asiakasystävällisempi ja se vähentää työntekijöiden manuaalisen työn määrää olennaisesti.
 • Tuotemyynnissä lisätty, että siinä tuotekategoriassa ei sovelleta alennusryhmiä.

Tehtyjen hinnoitteluperiaatemuutosten taloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan noin +115 000 euroa (venepaikat +145 000 euroa, sisäänpääsyjen Lapset ja Muut -hintaryhmien yhdistäminen +55 000 euroa ja tekojääratojen maksuttomuus −85 000 euroa) edellyttäen, että koronan aiheuttama tilanne palautuu vuonna 2021 normaaliksi.

Lisätietoja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnasta:

Yhteyshenkilöt

Essi Eranka
viestintä- ja markkinointipäällikkö
kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
essi.eranka@hel.fi
p. 040 568 13 69

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme