ELY-keskukset

Kundservice lobby vid NTM-centralen i Nyland flyttar den 3 maj 2021

Dela

Kundservice lobby vid NTM-centralen i Nyland i Böle Ämbetscenter flyttar från nuvarande femte våningen i B-trappan till andra våningen i A-trappan. Kunderna vid NTM-centralen i Nyland betjänas vid den nya kundservice lobby från och med måndagen den 3 maj 2021.

Kundservice lobby vid NTM-centralen i Nyland i Böle Ämbetscenter flyttar från nuvarande femte våningen i B-trappan till andra våningen i A-trappan. Femte våningen stängs av från kunderna och framöver kommer alla ärenden att skötas vid kundservice lobby på A-trappans andra våning. Till exempel dokument avsedda för registratorskontoret skickas till den nya kundservice lobby. Besöksadress: Böle Ämbetscentrum, Semaforbron 12 A, våning 2, 00520 Helsingfors.

Kunderna vid NTM-centralen i Nyland betjänas vid den nya kundservice lobby från och med måndagen den 3 maj 2021.

Kontaktuppgifter till entréservicestället:

Besöksadress: Semaforbron 12 A, våning 2, Helsingfors (Östra Böle)

Tfn 040516 7506

e-post: aula.pvk@palmia.fi

Kartlänk

Nyckelord

Kontakter

Kontaktinformation:

NTM-centralen i Nyland

Öppettider: vardagar kl. 8.00–16.15

Dokument

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg gäller fortfarande - alla icke-nödvändiga resor med förbindelsefartyg bör fortfarande undvikas3.5.2021 12:20:00 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Begränsningarna gäller fortfarande på förbindelsefartygen, även om de för kollektivtrafikens del redan har hävts. Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. När sommarsäsongen inleds uppmanar NTM-centralen alla som använder förbindelsefartygstrafiken att fortsättningsvis undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Begränsningarnas ändamålsenlighet bedöms enligt coronasituationens utveckling.

Yhteysalusten matkustajarajoituksen edelleen voimassa - vältettävä edelleen kaikkia ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla3.5.2021 12:20:00 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Rajoitukset ovat edelleen voimassa yhteysaluksilla, vaikka ne ovat joukkoliikenteen osalta jo purettu. Mahdolliset työntekijöiden karanteenitilanteet ja sairastumiset voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia saaristoliikenteeseen. Kesäsesongin käynnistyessä ELY-keskus vetoaakin kaikkia yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään edelleen kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Rajoitusten tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan koronatilanteen kehittymisen mukaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum