Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Kunnande och utbildning ska stå i fokus när regeringen fattar beslut om sysselsättningsåtgärder

Dela

Det snabbaste sättet att underlätta tillgången på kunnig arbetskraft är genom mer kortvarig utbildning, betonar fackcentralen FFC i sina budgetmål. Organisationen anser att de sociala problem som coronapandemin har orsakat inte ska förvärras genom nya nedskärningar.

Vid regeringens budgetförhandlingar nästa vecka fattas beslut om statens inkomster och utgifter för nästa år. FFC anser att regeringen bör fokusera på att förbättra kunnandet och utbildningen när den fattar beslut om hur sysselsättningen ska främjas.

– Den brist på kunnig arbetskraft som företagen upplever kan inte lösas genom att man försvagar den sociala tryggheten, utan det behövs satsningar på utbildning. Den snabbaste effekten kan man uppnå genom att utöka utbudet av kortvarig utbildning, säger FFC:s chefsekonom Ilkka Kaukoranta.

I sina budgetmål föreslår FFC bland annat att utbudet av kortvarig arbetskraftsutbildning och kompetensutbildning utökas. Organisationen föreslår också att man ska utöka läroavtalsutbildningen för unga genom att höja den utbildningsersättning som betalas till arbetsgivarna.

– Inom utbildningspolitiken behövs långsiktighet. Kompetensutvecklingen får inte basera sig på bara snabba lösningar. De besparingarna som gjordes inom utbildningen under de senaste valperioderna inverkar fortfarande, så nu får man inte ta till nedskärningar igen.

Enligt Kaukoranta är en skatteuppgörelse som stärker de offentliga finanserna i det nuvarande konjunkturläget ett bra sätt att undvika nedskärningar i framtiden. En sådan skatteuppgörelse skulle också göra det möjligt att genomföra riktade skattelättnader.

FFC föreslår en sänkning av överlåtelseskatten eller en höjning av skatteavdraget för en andra bostad eller avdraget för arbetsresor. På det sättet kunde man stödja arbetskraftens rörlighet och avhjälpa matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

– I det rådande konjunkturläget ska skattehelheten vara sådan att skatteintäkterna ökar. De punktåtgärder som vidtas inom beskattningen för att öka arbetskraftens rörlighet ska alltså finansieras med minst lika stora skattehöjningar på annat håll. En bra åtgärd skulle vara att täta skattebasen för kapital, till exempel genom att reformera beskattningen av utdelning i onoterade bolag, säger Kaukoranta.

FFC betonar att en rättvis omställning är en förutsättning för att en ambitiös klimatpolitik ska kunna genomföras. En rättvis omställning innebär att man i beslutsfattandet beaktar hur arbetstagarna påverkas av de åtgärder som vidtas på grund av klimatförändringen.

Klimatåtgärder behövs inom alla sektorer, men de måste genomföras på ett rättvist sätt.

– Inom klimatpolitiken lönar det sig att främja effektiva metoder, såsom utsläppshandeln. Olika anskaffningsstöd är politiskt lockande, men utredningar visar att de främst gagnar dem som redan har det bra ställt. Anskaffningsstöden är inte heller särskilt kostnadseffektiva. I stället lönar det sig för Finland att stödja effektiva åtgärder inom EU:s klimatpaket Fit for 55, säger Ilkka Kaukoranta.

Läs mer om FFC:s viktigaste mål inför regeringens budgetförhandlingar (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum