Kustbanegruppen samlar beslutsfattarna i Västra Nyland för att främja utvecklingen av kustbanan

Dela

Målet för den regionala Kustbanearbetsgruppen, som inrättades år 2019, är att förmedla information om nyttorna med en iståndsättning av kustbanan samt nyheter om aktuella frågor kring denna. Gruppen består av direktörerna, ledande tjänsteinnehavare samt politiska beslutsfattare i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö.

Det är viktigt att utveckla det nuvarande bannätet

Kustbanan är en central del av det regionala trafiksystemet i Västra Nyland och det är viktigt att den upprätthålls och utvecklas. Kustbanan förbinder Västra Nyland med såväl huvudstaden som Åbo, och den betjänar för närvarande ett stort antal pendlare, studerande och andra resenärer.

I statsbudgeten för detta år har ett anslag för utveckling av kustbanan föreslagits. För att trygga kustbanans transportkapacitet och smidighet samt tidtabellernas tillförlitlighet bör man se till att det även i fortsättningen finns anslag för utveckling av banan.

Alla regioner strävar efter att främja sitt eget områdes intressen då regionala statliga anslag fördelas och det finns många projekt som ”konkurrerar” om anslagen. Ett projekt som särskilt berör Västra Nyland är det s.k. entimmeståget. I arbetsgruppens mål har det dock betonats att det inte är fråga om en motsättning mellan kustbanan och entimmeståget, utan arbetsgruppens mål är att lyfta fram fördelarna med den livligt använda kustbanan för en ökning av områdets attraktionskraft och tillväxt. En fungerande kustbana är en attraktionsfaktor inom sitt influensområde och den kommer att betjäna som den enda banförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors samt till Västra Nyland långt in i framtiden, fast beslut gällande den andra förbindelsen skulle göras snabbt! Investeringarna i kustbanan är alltså motiverade och kommer till stor nytta.

Viktiga mål och konkreta förslag

Kommunerna i kustbanegruppen presenterar som ett konkret förslag att man utreder möjligheten att förverkliga så kallade mötesspårpar på banavsnittet. Mötesspår skulle göra det möjligt att öka trafiken på kustbanan och förbättra smidigheten i trafiken både för fjärr- och lokaltågen och man måste sträva efter att skapa så fungerande utvecklingsförutsättningar som möjligt för bägge även i fortsättningen.

Elektrifieringen av Hangö–Hyvinge-banan möjliggör en direkt tågförbindelse från Hangö till Helsingfors eller till huvudbanan (Helsingfors–Tammerfors). En utveckling av kustbanan (samt Hangö–Hyvinge-banan) är av stor betydelse för näringslivet i regionen, då en smidig kollektivtrafik möjliggör en större pendlingsregion i riktning mot huvudstaden.

Ett viktigt mål är också att få kustbanan med i den riksomfattande trafiksystemplanen (LIIKENNE 12). Utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen pågår som bäst och i denna plan presenteras riktlinjerna för genomförandet av centrala projekt på lång sikt.

Information och påverkan

En väsentlig del av den regionala Kustbanearbetsgruppens mål är att öka kustbanans synlighet samt medvetenheten om banan.

Arbetsgruppen har träffat beslutsfattare och påverkare under sommaren och hösten. Representanter för gruppen har fått framföra sin hälsning och presentera sina mål vid möten med trafik- och kommunikationsministern, kommunministern, Trafikledsverkets ledning, trafik- och kommunikationsministeriets ledning, ledningen för Nylands förbund samt andra centrala aktörer. Responsen från mötena har varit god.

En fungerande infrastruktur är viktig i människornas vardag. Kustbanan måste underhållas och infrastrukturen i dess anslutning bör utnyttjas och vidareutvecklas. Kustbanan beaktar klimatmålen och är ett kostnadseffektivt alternativ för trafiken mellan huvudstadsregionen och Åboregionen både nu och i fortsättningen.

19.10.2020

Den regionala Kustbanearbetsgruppen


Nyckelord

Kontakter

Om

Rantarata-hankehttps://rantarata.info/

Följ Rantarata-hanke

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rantarata-hanke

Raaseporin kulttuuriympäristö on täynnä helmiä21.7.2021 14:37:21 EEST | Tiedote

Rantaradan varrella, Raaseporin kunnan alueella on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 29 kappaletta. Se on huomattava määrä kohteita sijoittuneena yhdelle alueelle ja kuvastaa hyvin seudun yleisilmettä jota täplittää arvokkaat kulttuurimaisemat linnoineen, ruukkeineen ja kartanoineen. Tämän takia moni muuttoa suunnitteleva, mökkeilijä ja kotimaan matkailija on suunnannut katseensa kohti Raaseporia.

Raaseporissa tähdätään vähäpäästöiseen tulevaisuuteen ja suunnitellaan kestävämpää liikkumista14.5.2021 12:45:53 EEST | Uutinen

Liikenne nojaa vielä vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin ja koko Suomen kasvihuonepäästöistä liikenteen osuus on noin viidennes. Raaseporin kaupunki on vuodesta 2013 asti ollut HINKU-kunta, eli osa ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden verkostoa, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin ja tavoitteisiin. Raasepori haluaa mahdollistaa ja motivoida liikkumaan alueella muillakin tavoin kuin henkilöautolla parantamalla mm. matkaketjujen sujuvuutta sekä lisäämällä kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum