Uudenmaan ELY-keskus

KUUMA-objekt i Nyland

Dela

Objekten är färdiga senast den 30 november 2022.

På bilden KUUMA-objektet Perttulantie 1, i Nurmijärvi. Vid objeketet byggs en ny skyddsväg med refug.
På bilden KUUMA-objektet Perttulantie 1, i Nurmijärvi. Vid objeketet byggs en ny skyddsväg med refug.

I projektet förbättras busshållplatser och förbindelser för gång- och cykeltrafik till exempel genom att bygga skyddsvägar med refug, genom att lägga till hållplatstak samt genom att flytta busshållplatser.

Arbetena genomförs från och med juni 2022 och de färdigställs senast den 30 november 2022. (Mer information om KUUMA-trakten på finska.)

Länk till projektsidan:

https://vayla.fi/pienet-liikenneturvallisuuskohteet-uusimaa-kanta-hame-ja-paijat-hame(på finska)

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen, projektchef Antti Pönni
tfn 029 502 9022
e-post: fornamn.efternamn@nmt-centralen.fi

Finnmap Infra Oy:
övervakare Marko Lindholm
tfn 050 508 8339
säkerhetskoordinator Päivi Luoma
tfn 050 508 8558

ML-Kaivuu Oy:
arbetschef, Kari Vismanen
tfn 050 346 7522
arbetsplatschef, Harri Tennberg
tfn 050 533 8200

Bilder

På bilden KUUMA-objektet Perttulantie 1, i Nurmijärvi. Vid objeketet byggs en ny skyddsväg med refug.
På bilden KUUMA-objektet Perttulantie 1, i Nurmijärvi. Vid objeketet byggs en ny skyddsväg med refug.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.