SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP) om förslag till ny avfallslag: Viktigt att återvinningsgraden ökar

Dela

Riksdagen inleder denna vecka behandlingen av förslaget till ny lagstiftning kring hur avfall skall hanteras. Idag börjar vi i miljöutskottet höra experter i denna fråga. Förslaget är en kompromiss som kan behöva finslipas, enligt Kvarnström som välkomnar ändringarna som leder till att mer avfall återanvänds eller återvinns.

Bild tagen av Jukka-Pekka Flander
Bild tagen av Jukka-Pekka Flander

Målet är att cirka 55 procent av avfallet skall återanvänds eller materialåtervinnas år 2025. För år 2030 är målet 60 procent och 2035 hela 65 procent. Det är ambitiösa mål från nuvarande återvinningsgrad på cirka 43 procent. För att lyckas med målsättningarna behövs enligt Kvarnström alla de åtgärder som nu föreslås i lagpaketet.

-Vi har alla förutsättningar att fortsätta vara världsledande på cirkulär ekonomi i Finland. För att lyckas med det behövs nya mål och skyldigheter i fråga om materialåtervinning och separat insamling av avfall. Kommunerna får en viktig roll i att möjliggöra detta. Hushållen kommer i sin tur få bättre möjligheter att sortera avfall. Det är säkert uppskattat av många för de allra flesta vill sortera, men har upplevt att möjligheterna till det hittills varit begränsade, förklarar Kvarnström.

I Finland uppstod 2018 sammanlagt ca 128 miljoner ton avfall. Avfallsmängden har ökat nästan under hela 2010-talet och den fortsatta utvecklingen är helt beroende på hur vi lyckas minska avfallet och öka återvinningen.

-Bland annat förpackningsavfall skall nu bättre tas tillvara. Det ska även bli tydligare markering kring de olika sorter av plastprodukterna som finns och deras miljöpåverkan. Nytt är också att näthandeln tas med i producentansvaret. Det är viktigt genom att allt mera av handeln sker på distans, men det får inte leda till att ansvaret för att bevara vår biologiska mångfald försvinner, anser Kvarnström

För att nå de ambitiösa målen behövs också enhetliga system. Det finns skäl att frångå de så kallade dubbelsystemet för insamling av avfall. Det vill säga att kommunerna fått avgöra om man upphandlar transporterna centralt eller låter varje enskild fastighetsinnehavare välja entreprenör. Regeringens proposition är på denna punkt en kompromiss där dubbelsystemet frångås (med vissa undantag).

En kommunalt ordnad avfallstransport är effektivare och ger bättre förutsättningar för att ta tillvara mera av avfallet för återvinning.

-Det är dock viktigt att transportavtalen konkurrensutsätts på ändamålsenligt sätt så stora och små aktörer har möjligt att konkurrera rättvist på marknaden och vinna offerter. Den nya avfallslagen med ökade separata insamlingar borde enligt alla uppskattningar öka marknaden på avfallstransporter så utvecklingen gynnar nog alla inom branschen, även de mindre bolagen, menar Kvarnström som är medlem i miljöutskottet som ska ge betänkande i frågan.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 1.7.2021.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Bild tagen av Jukka-Pekka Flander
Bild tagen av Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

Berg, Mäkynen & Strand: Batteriinvesteringen ett resultat av starkt samarbete19.4.2021 09:24:22 EEST | Tiedote

Riksdagsledamöterna Kim Berg, Matias Mäkynen och Joakim Strand gläder sig över brittiska Johnson Mattheys och Vasa stads intentionsavtal gällande grundandet av en batterimaterialfabrik i Vasa. Det långvariga starka samarbetet och aktiva näringslivspolitiken bär frukt. - Regionala aktörer såsom Vasa stad, utbildningsinstitutioner, landskapsförbund och otaliga fina företag har genom åren visat hur man genom att arbeta tillsammans kan skapa en verksamhetsmiljö av världsklass. I samband med den nu aktuella jätteinvesteringen vill jag speciellt tacka projektets primus motor, vår stadsdirektör Tomas Häyry. Han har genom sin verksamhet starkt bidragit till att förnya näringspolitiken i Finland, säger Joakim Strand, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeordförande i Vasa. Finlands Malmförädling Ab har arbetat långsiktigt med att locka utländska investeringar till batterivärdekedjan i Finland. Detta arbete ger nu resultat. - Det är fint att det finns intresse för Finland som verksamhetsmijö för b

Berg, Mäkynen & Strand: Akkuinvestointi on yhteistyön voimannäyte19.4.2021 09:22:05 EEST | Tiedote

Kansanedustajat Kim Berg, Matias Mäkynen ja Joakim Strand iloitsevat brittiläisen Johnson Mattheyn ja Vaasan kaupungin sopimasta suunnitteluvarauksesta akkumateriaalitehtaalle Vaasaan. Seudun pitkään jatkunut vahva yhteistyö ja yhteinen sitoutuminen alueen elinkeinopolitiikkaan kantaa hedelmää. - Vaasan seudun toimijat kaupungista oppilaitoksiin, maakuntaliittoon ja yrityksiin ovat vuosien varrella näyttäneet esimerkkiä siitä, miten yhteen hiileen puhaltamalla saadaan aikaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen toimintaympäristö. Nyt kyseessä olevan globaalisti merkittävän hankkeen yhteydessä on syytä kiittää eritysesti kaupunginjohtaja Tomas Häyryä, joka on tehnyt merkittävää työtä uuden elinkeinopolitiikan luomiseksi Suomessa, sanoo kansanedustaja ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand. Suomen Malmijalostus Oy on tehnyt pitkäjänteistä työtä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi suomalaiseen akkuarvoketjuun. Tämä työ tuottaa nyt tulosta. - Hienoa, että S

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Korona on korostanut kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa18.4.2021 12:27:54 EEST | Tiedote

Kulttuuri- ja taidealan toimintaedellytyksille korona on ollut melkoinen isku. Suuri osa alasta on parhaillaankin suljettuna. Samaan aikaan kulttuurialalla on huolenaiheena kulttuuribudjettiin suunnitellut leikkaukset Veikkauksen tuottojen laskun takia. Ala tarvitsee edelleen myös suoria koronatukia selviytyäkseen pahimman yli. Kulttuurin merkitys on syytä huomioida kehysriihessä.

SDP:n Eloranta: Kulttuuria ja nuoria tukevien järjestöjen rahoitus on kompensoitava riihessä, rahapelituottojen lasku aiheuttaa vakavia uhkia useille järjestöille18.4.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Rahapelituottojen tuloutus yleishyödyllisiin kohteisiin laskee tänä vuonna noin 300 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasoon nähden. Tarve tuotoilla rahoitetuille toiminnalle ei kuitenkaan ole vähentynyt. Rahapelitoiminnan tuotoilla tuetaan erittäin laajasti erilaista toimintaa, kuten tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja urheilua, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen auttamistoimintaa ja hevosalaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum