SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP): Vårdreformen är vettig och modellen ansvarsfull

Dela

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) ser regeringen Marins social- och hälsovårdsreform som lika nödvändig som hyllningsvärd. Han bedömer att den genomförs enligt en modell som ökar jämlikheten och skapar förutsättningar för att trygga och utveckla de konkreta tjänster som befolkningen behöver.

Det råder stor enighet om att reformen behövs. Kvarnström tar därtill klart ställning för just den modell som regeringen enats om.

- Kostnadstrycket inom vården är stort och det enda vettiga och ansvarsfulla är att försöka dämpa kostnadsökningen. Till det behövs välfärdsområden. Kommunernas situation med all variation dem emellan är en ohållbar grund för att möta utmaningen. Jag ser det inte som att kommunerna fråntas frihet och makt utan mer som att de slipper ansvar för de kostnadsökningar de varken har råd med eller kan påverka tillräckligt som små aktörer. Reformen behövs för att trygga och utveckla social- och hälsovårdstjänster på ett hållbart sätt, säger Kvarnström.

Han välkomnar en reform utan bolagiseringskrav och nedskärningar i finansieringen.

- Det offentliga har ansvaret medan privata serviceproducenter och tredje sektorn fortsättningsvis har en viktig kompletterande roll i produktionen av social- och hälsovårdstjänster. Det vi lyckligtvis undviker är en radikal privatisering av vårdsektorn, säger Kvarnström.

Han beklagar att det i samhällsdebatten förekommit osakligheter och påståenden som verkligen inte stämmer, bland annat skrämsel om framtida uppsägningar i Nyland.

- Den stora utmaningen blir att rekrytera mer personal, något som samtidigt är lättare för välfärdsområden än för enskilda kommuner. Finansieringen ökar i alla områden, även räknat per invånare. Den utjämning som finns med är befogad. Det viktigaste är att vi tryggar finansieringen istället för att sammanbinda reformen med nedskärningskrav.

Kvarnström är glad att den historiska reformen nu ska förverkligas så att den offentliga vården utvecklas istället för att säljas ut.

- Reformen genomförs enligt värderingar vi kan omfatta. Den beaktar regional rättvisa och språkliga rättigheter bättre än tidigare förslag, säger Kvarnström.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hussein al-Taee: Oli kunnia edustaa Suomea tärkeissä konferensseissa2.7.2021 14:02:30 EEST | Tiedote

Eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puolesta osallistui kansanedustaja Hussein al-Taee kesäkuussa kahteen EU-puheenjohtajamaa Portugalin järjestämään konferenssiin pitäen Suomen ainoat puheenvuorot molemmissa tapaamisissa. 14.6 pidetty konferenssi käsitteli EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja 21.6 järjestetty konferenssi koski EU-Afrikka suhteita. Molemmat olivat parlamentaarisia konferensseja ja osallistujia oli useiden maiden parlamenteista.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Osaava ja päättävä hallitus vie asioita eteenpäin haasteista huolimatta2.7.2021 13:08:38 EEST | Tiedote

Eduskunnassa on kevätkaudella käsitelty ja päätetty laajoista kokonaisuuksista kuten koronan hoidosta, sote-uudistuksesta, EU:n elpymispaketista sekä linjattu Suomen talouden tulevaisuudesta. Näiden päätösten tavoitteena on ollut sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävän suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen. SDP:n johtaman hallituksen politiikan keskiössä on sitoutuminen vastuulliseen talouspolitiikkaan, hyvinvointivaltion palveluiden turvaamiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassamme. - Suomi ja koko maailma ovat kärsineet yli vuoden verran historiallisesta terveydellisestä ja taloudellisesta kriisistä. Tämän hetken arviot Suomen talouden elpymisestä ovat paljon valoisempia, mitä vielä viime syksynä. Vaikka taloutemme toipuu ja kasvua on näköpiirissä, kriisinhoito ei ole kuitenkaan vielä ohi. Pandemian aiheuttamat vauriot pitää korjata. Terveydenhuollossamme on hoitovelkaa, koulutuksessa on koulutusvelkaa ja erityisesti nuorilla on hyvinvointivelkaa

SDP:n Seppo Eskelinen: Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston suunnitelmassa2.7.2021 11:14:28 EEST | Tiedote

-Olen tyytyväinen, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeistä hankkeista on listattu Väyläviraston tänään julkistetussa luonnoksessa investointiohjelmaksi, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen. Väylävirasto julkisti tänään luonnoksensa investointiohjelmaksi seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan eilen hyväksymään 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. -Itä-Suomen kannalta on merkittävää, että luonnoksessa on mainittu Karjalan- ja Savon ratojen kehittäminen sekä kaksoisraiteen jatkaminen Joutsenosta Luumäelle, mikä heijastuu koko Karjalan radan sujuvuuden ja turvallisuuden sekä teollisuuden kuljetusten parantumisena. Maanteiltä listalle on nostettu VT9 Liperin eritasoliittymä ja Kuopion Lentokentäntien liikennejärjestelyjen parantaminen sekä Karvion kanavan sillan uusiminen. Väylävirasto lähetti tänään suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää syyskuun puoliväliin saakka. Valmi

SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin2.7.2021 10:30:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin. - On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä käytännössä pitkään valmistellun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tuloksia, kun suunnitelmaa aletaan panna toimeen. Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan on koottu ehdotukset seuraavien 8 vuoden aikana käynnistettävistä hankkeista sekä niiden toteuttamisjärjestyksestä ja rahoituksesta. Ohjelma toimii tulevien vuosien budjettivalmistelujen pohjana. Lopullisen päätöksen toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin eduskunta talousarvion yhteydessä, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum