Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Laatuleima Oulun ammattikorkeakoululle – hyvien käytäntöjen kierrätysaamut, viremittaukset ja hanketreffit saivat kiitosta

Jaa

Oulun ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.3.2018 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan laatujärjestelmän kehittäminen Oulun ammattikorkeakoulussa (OAMK) on laajaa ja pitkäjänteistä. OAMK:n laatujärjestelmä on avoin kaikille ja kattaa koko korkeakoulun toiminnan. Järjestelmän kehittämistyössä on hyödynnetty ammattikorkeakoulun sisäisiä arviointeja. Systemaattiset ja vakiintuneet laadunhallinnan menettelytavat edistävät tutkintotavoitteisen koulutuksen kehittämistä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Laatujärjestelmän perustana yhteiset arvot ja jatkuva kehittäminen

Auditoinnin mukaan Oulun ammattikorkeakoulun laatupolitiikan perustana ovat yhteiset arvot, joita ovat yhteisöllisyys, työelämäkumppanuus, kehittymishalukkuus ja tuloksellisuus. Arvojen mukainen toiminta on tärkeä ja näkyvä osa jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenelle. Sovittuihin arvoihin on sidottu myös kaikki keskeinen kehittämistoiminta. Toimintojen kehittämiseen on saatu kattavasti tietoa erityisesti sisäisillä auditoinneilla ja itsearvioinneilla.

Laatujärjestelmä perustuu OAMK:ssa jatkuvan kehittämisen kehään. Auditointiryhmän mukaan järjestelmä muodostaa yhtenäisen, toimivan ja organisaatiota tukevan kokonaisuuden. Auditoinnin perusteella hyviä käytäntöjä ja avauksia OAMK:ssa ovat erityisesti hyvien käytäntöjen kierrätysaamut, viremittaukset, johdon laatukatsaus sekä hanketreffit.

Edelliseen auditointiin vuodelta 2012 verrattuna OAMK:ssa on organisaatiomuutoksen avulla toimintatapoja ja -kulttuuria selkeästi yhtenäistetty. Palveluyksiköissä on samalla sopeuduttu pienempään henkilöstömäärään.

Vahvuuksina sitoutuminen laatutyöhön sekä innokas ja keskusteleva ilmapiiri

Auditointiryhmä antoi kiitosta siitä, että OAMK:n laatujärjestelmässä on selkeästi ja kattavasti kuvattu eri toimijoiden roolit ja vastuut. Vastuiden kuvaamiseen OAMK:ssa on kiinnitetty erityisesti huomiota ja johtoryhmä ja esimiehet ovat vahvasti sitoutuneita laatutyöhön. Henkilöstön sitoutuminen näyttäytyi erityisesti omassa laadukkaassa tekemisessä. Arviointiryhmän mukaan henkilökunnan sitoutumista koko OAMK:n laadunhallintaan voisi kuitenkin nykyisestään kirkastaa.

Oulun ammattikorkeakoulun monissa toiminnoissa tärkeinä vaikutuskanavina korostuivat yhteisöllisyys sekä yhdessä tekeminen. OAMK:ssa vallitseekin innokas, avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Keskustelemalla saatava palaute ei kuitenkaan ole osa korkeakoulun itsensä määrittelemää palautejärjestelmää, eikä sille ole luotu systemaattista käsittelytapaa. Vaikuttavuutta voitaisiin laajentaa kehittämällä opiskelijoilta ja sidosryhmiltä saatavan palautetiedon käsittelyä sekä hyödyntämällä tästä saatavaa palautetietoa koko korkeakoulun kehittämisessä.

Kansainvälisyyttä ja innovatiivisuutta Oamk LABs -oppimisympäristöstä

Korkeakoulun itse valitsemassa valinnaisessa auditointikohtessa Oamk LABs -oppimisympäristössä monialaiset ja kansainväliset tiimit kehittävät uusia konsepteja, tuotteita, palveluita ja uutta liiketoimintaa valituille kohdetoimialoille. Oamk LABsin toimintaa leimaa auditoinnin mukaan erityinen kansainvälisyys, innovatiivisuus ja kokeileva toimintakulttuuri. Auditointiryhmä arvioi, että Oamk LABsin toimintakulttuurin levittäminen laajemmin organisaation käyttöön tukisi ammattikorkeakoulua sen strategisessa linjauksessa, jossa tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä työelämäyhteistyöllä.

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja Merja Heino, merja.heino@saimia.fi, p. 040 7605533

arviointineuvos Karl Holm, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, karl.holm@karvi.fi, p. 029533 5509

Tietoja julkaisijasta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
PL 28
00101 HELSINKI

029 533 5500http://karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointiviranomainen, joka toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

En kvalitetsstämpel till Polisyrkeshögskola – starka bevis på att utbildningen utvecklas med hjälp av kvalitetssystem18.4.2018 15:12Tiedote

Nationella centret för utbildningsutvärdering har genomfört en auditering av Polisyrkeshögskolan och har beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 18 april 2018. Yrkeshögskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Det är tryggt i skolan och människor trivs där – ändå anser många åttondeklassare att bara några lärare kan upprätthålla arbetsron16.3.2018 13:00Tiedote

Arbetsron främjas av trivsel och säkerhet i skolan, differentierad undervisning samt av vårdnadshavarnas intresse för elevernas skolgång. Lärare och elever anser att fostrande samtal är en fungerande metod för att ingripa i problemsituationer. De vanligaste allvarliga störningarna i skolor är mobbning, att avlägsna sig olovligt från skolans område och att läraren förlorar tålamodet.

Omfattade utvärdering: lagen har effektiverat elevhälsan, men de korrigerande åtgärderna har inte minskat14.3.2018 13:00Tiedote

Lagen om elev- och studerandevård har i många avseenden effektiviserat elevhälsan och förbättrat elevhälsans tillstånd som en helhet såväl i förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning som yrkesutbildning. Det finns emellertid utrymme för utveckling när det gäller att stärka generellt inriktad elevhälsa samt en jämlikare tillgång till elevhälsotjänster och tillräcklig personal.

Laaja arviointi: laki tehostanut opiskeluhuoltoa, mutta korjaavat toimenpiteet eivät ole vähentyneet14.3.2018 13:00Tiedote

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut monin osin opiskeluhuoltoa ja parantanut opiskeluhuollon tilaa kokonaisuutena niin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme