Digi- ja väestötietovirasto

Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten eller blev du offer för identitetsstöld? Snart får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en informations- och ärendehelhet i Suomi.fi-webbtjänsten, varifrån en medborgare får information om hur man ska agera om man misstänker att ens personuppgifter har hamnat i fel händer.

Den nya informations- och ärendehelheten riktas till personer som blivit offer för identitetsstöld eller dataintrång eller som har förlorat sitt identifieringsverktyg som krävs för att bevisa identiteten, såsom sitt pass eller identitetskort.

Bakgrunden till projektet är Vastaamos dataintrång som fått mycket publicitet och som ledde till att kundernas personuppgifter i stor utsträckning läckte ut på internet. Som en fortsatt åtgärd för att behandla intrånget fastställde regeringen att man ska skapa en kanal som underlättar hanteringen av stängningar och spärrningar av uppgifter som rör privatpersoner. Helheten planeras i samarbete med den offentliga förvaltningen och organisationer inom privata sektorn.

Genomförande under 2021

I det första skedet samlas anvisningar och tjänster som gäller identitetsstölder och dataintrång i Suomi.fi som en användarvänlig stig för att vägleda medborgarna. Denna helhet färdigställs i april 2021 i samarbete med nätverket som deltar i projektet.
Under våren inkluderas i tjänsten också en möjlighet att förvalta en del av förbuden som utfärdas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sådana är förbud mot utlämnande av uppgifter, förbud mot direktmarknadsföring och förbud som gäller adressändring (s.k. flyttspärr) som utfärdas till befolkningsdatasystemet. Förvaltning av förbud kräver alltid stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskortets elektroniska medborgarcertifikat.

”Vårt mål är att skapa en helhet där medborgaren får instruktioner och information om hur olika förbud kan förvaltas från en och samma plats. En person som blivit utsatt för identitetsstöld eller dataintrång måste uträtta ärenden hos flera olika aktörer för att skydda användningen av sina uppgifter. Vi vill underlätta livet för människor som hamnat i denna svåra situation så att det är lättare att förvalta förbud som gäller användning av de egna uppgifterna”, berättar Timo Salovaara, överdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

”Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kartlägger dessutom om det senare skulle vara möjligt att ge medborgarna möjligheten att på en plats också förvalta förbud som utfärdas till andra offentliga och privata aktörer. Detta är dock förknippat med utmaningar bland anntta i lagstiftningen, som vi först måste utreda”, berättar Salovaara.

Testa prototypen och ge respons!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat den första prototypen för den nya informationshelheten 1.3.2021. Med hjälp av denna söker myndigheten respons på helheten som planeras.

”Både personer som blivit utsatta för dataintrång och personer utan tidigare erfarenhet av detta har deltagit i utvecklingen av den nya informationshelheten. Dessutom har vi samlat information och erfarenheter från ett stort nätverk av intressenter. Nu hoppas vi på att kunna få så mycket respons som möjligt på den prototyp vi publicerat. Denna respons hjälper oss att utveckla informations- och ärendehelheten så att den blir ännu bättre innan den publiceras”, berättar Salovaara.

Prototypen (på finska) kan testas och respons ges fram till 14.3.2021 på adressen https://response.questback.com/dvv/mhfewn1wuo.

Tilläggsuppgifter
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digitaalisen turvallisuuden edelläkävijät harjoittelevat ja kouluttautuvat säännöllisesti – kyselytutkimus kartoitti digiturvan tilaa julkishallinnossa12.4.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto toteutti syksyllä 2020 kaksi laajaa kyselyä julkishallinnon organisaatioiden digitaalisen turvallisuuden nykytilasta ja tavoitteista, tarpeista, palveluista ja menettelyistä. Kyselyihin vastasi yhteensä 186 organisaatiota, joiden joukossa oli kuntia, valtion virastoja, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä sairaanhoitopiirejä.

Digiturvabarometri: Yritysten tietoturva huolettaa, huijausyritykset yleistyvät ja väsyminen etätyöhön heijastuu mahdollisina digiturvariskeinä16.2.2021 06:00:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto selvittää digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää osaamista, koulutustarpeita, huolia, toteutuneita uhkia sekä koronapandemian vaikutuksia kyselyllä, joka on suunnattu julkisen hallinnon henkilöstölle. Digiturvabarometri-kysely käynnistettiin syyskuussa 2020, ja lokakuussa julkaistiin ensimmäinen raportti, joka perustui 1891 vastaukseen. Toinen raportti julkaistaan helmikuussa 2021, ja se perustuu 453 uuteen vastaukseen, jotka kyselyyn on saatu 12.2.2021 mennessä. Tässä tiedotteessa julkaisemme ennakkotietoa tulevasta raportista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum