Uudenmaan ELY-keskus

Lägst antal arbetslösa arbetssökande sedan februari 2020 (Nyland)

Dela

I slutet av november var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 87 863 i Nyland. Av dem var 80 891 utan anställning och 6 972 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande utan anställningsförhållande med 4 007 personer (-4,7 %) och antalet permitterade med 15 997 personer (-69,6 %).

Det totala antalet arbetslösa minskade med 20 004 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 18,5 %, dvs. något långsammare än i hela landet i genomsnitt (-19,7 %). I slutet av november utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 10 % av arbetskraften, vilket är 2,4 procentenheter färre än året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 7 873 personer, vilket är 2 762 (-26%) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 42 817 långtidsarbetslösa, vilket är 11 679 (37,5 %) fler än i slutet av november 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 17 388, vilket är 1 512 (-8 %) personer färre än i fjol.

Till Nylands TE-byrå anmäldes i november 32 752 nya lediga jobb, dvs. 79,1 % (14 461 jobb) mer än ett år tidigare och 35 % mer än för två år sedan. Antalet nya lediga jobb som anmälts till TE-byrån har redan klart överstigit den nivå som rådde före COVID-19 pandemin.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.