HUS

Läkare under specialistutbildning deltar i allt större utsträckning i utvecklingen av sin egen utbildning – och det syns som positiv respons

Dela

I kvalitetsenkäten om handledning som utfördes bland läkare under specialistutbildning framgick det att specialistutbildningen fortfarande söker systematik, men ett bra arbetsklimat ökar trivseln.

Vid HUS samlar vi in respons från personer som deltar i yrkesinriktad vidareutbildning, men också från studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamensstuderande inom medicin och odontologi, psykologistuderande och logopedistuderande.
Vid HUS samlar vi in respons från personer som deltar i yrkesinriktad vidareutbildning, men också från studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamensstuderande inom medicin och odontologi, psykologistuderande och logopedistuderande.

Responsenkäten om kvaliteten på handledningen i specialistutbildningen besvarades av 418 läkare under specialistutbildning, medan 280 personer svarade föregående år. Även medeltalet förbättrades något jämfört med året innan.

Utöver handledningens kvalitet ger de studerande sin bedömning av om de skulle vara beredda att rekommendera sin arbetsenhet till sina kollegor. Detta mäts förutom med medelvärdet även med hjälp av rekommendationsindexet, dvs. net promoter score (NPS). Genom att jämföra dessa två tal på enhetsnivå kan man uppnå ett resultat där handledningens kvalitet kan vara på en tillfredsställande nivå, men ändå rekommenderas enheten till exempel på grund av ett gott arbetsklimat. Handledningens kvalitet tillsammans med rekommendationsindexet ger en bra bild av situationen i enhetens undervisning.

"Av grundexamensstuderande vid medicinska fakulteten är de som studerar psykologi och logopedi mycket nöjda med sin handledning och de rekommenderar gärna sin arbetsplats för sina kollegor. Läkare under specialistutbildning tillsammans med medicine kandidater är mer kritiska till den handledning de får och rekommenderar inte heller sina arbetsplatser till sina kollegor lika gärna ", berättar utvecklingschef Elina Koota.

Kvaliteten på handledningen varierade mycket mellan enheterna, precis som tidigare år. Trots pandemisituationen var resultaten till exempel vid enheten för infektionssjukdomar goda, även om handledningen saknar planmässighet. Medeltalet för handledningens kvalitet var på en god nivå, dvs. 7,33, men rekommendationsindexet på en utmärkt nivå, dvs. 83,33.

"Jag anser att våra resultat återspeglar den nuvarande situationen väl. Hittills har systematisk handledning saknats, men i och med den nya utbildningsläkaren torde även detta korrigeras. Enheten för infektionssjukdomar har enligt våra läkare under specialistutbildning och specialistläkare en exceptionellt god atmosfär och det är trevligt att komma till arbetet. Konsultationströskeln är mycket låg, specialistläkare har gott om tid att sätta sig in i och handleda när de konsulteras ", resonerar läkare Annika Luukkainen som specialiserar sig på infektionssjukdomar.

"Att delta i utvecklingen av den egna utbildningen har en stor inverkan. Det är ju lagstadgat. Vi är verkligen nöjda med att de som specialiserar sig inom HUS i så stor utsträckning har tagit på sig att delta i utvecklingsarbetet för sin specialistutbildning. Av resultaten från responsenkäten kan man också se att om enheten har en god anda är bristen på systematik i handledningen inte ett så hemskt stort problem ", kommenterar Elina Koota.

Information om HUS kvalitetsenkät om handledning

Med hjälp av mätningar som baserar sig på Clinical Learning Environment and Supervision Scale kan man beräkna nyckeltal för kvaliteten på handledningen av personer i utbildning på nivån för hela HUS, i resultatenheter och ansvarsenheter. Vid HUS samlar vi in respons från personer som deltar i yrkesinriktad vidareutbildning, men också från studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamensstuderande inom medicin och odontologi, psykologistuderande och logopedistuderande.

Bilder

Vid HUS samlar vi in respons från personer som deltar i yrkesinriktad vidareutbildning, men också från studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamensstuderande inom medicin och odontologi, psykologistuderande och logopedistuderande.
Vid HUS samlar vi in respons från personer som deltar i yrkesinriktad vidareutbildning, men också från studerande inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamensstuderande inom medicin och odontologi, psykologistuderande och logopedistuderande.
Ladda ned bild

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum