Lapin ELY-keskus

Lapin tiestölle ennustetaan vaikeaa kelirikkoa

Jaa

Kelirikosta on jälleen odotettavissa vaikeaa Lapin tiestöllä. Teiden kelirikkokausi alkaa Lapin alueella yleensä huhtikuun puolivälissä ja kestää sääoloista riippuen jopa kesäkuun lopulle.

Kuva vapaasti käytettävissä. Kuvaaja Vesa Joona.
Kuva vapaasti käytettävissä. Kuvaaja Vesa Joona.

Kevään sää ja paikalliset olosuhteet vaikuttavat kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoitustarpeeseen. Ongelmia voi tulla erityisesti teiden alkaessa sulaa, jolloin syntyy pintakelirikkoa.

Painorajoitusennuste         

Lapin ELY-keskuksen painorajoitusennuste on laadittu paikallistuntemuksen, Ilmatieteenlaitoksen ennustemallin sekä Perco-asemien tietojen perusteella. Ennusteeseen vaikuttaa mm. pohjaveden korkeus, routaantumisaika sekä tiestön kelirikkoalttius. Syntyneet jäälinssit aiheuttavat sulaessaan helposti routaheittoja ja tien pintarakenteiden pehmenemistä ja sortumia. Ennusteen toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kevään sääolosuhteet. Vähäsateinen, tuulinen ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset vähentävät painorajoitustarvetta.

Lapin ELY-keskuksen tiestöä tullaan mahdollisesti painorajoittamaan noin 1160 km, joista päällystettyjen teiden osuus on 320 km ja sorateiden 840 km. Viimeisen viiden vuoden aikana toteutuneet painorajoitukset ovat vaihdelleet välillä 718–1045 km. Viime keväänä painorajoituksia asetettiin 1020 km matkalle.

Kelirikko vaatii malttia tienkäyttäjiltä

Kelirikko ilmenee ensin tien pintaosan pehmenemisenä ja myöhemmin tien rungon kantavuuden heikkenemisenä. Tienpitäjä varoittaa kelirikkoisista teistä teiden alkuun asetettavilla kelirikkomerkeillä. Tällaisilla teillä tulisi raskasta liikennettä välttää, jotta painorajoituksia ei tarvitsisi asettaa. Jos jokin kuljetus on todella välttämätön, tulisi se tehdä yöpakkasten aikana tienpinnan ollessa jäässä ja ennen kuin kantavuuden heikkenemistä alkaa tapahtua. Kuljetusajankohdasta tulisi neuvotella paikallisen maanteiden hoidon projektipäällikön (entinen aluevastaava) kanssa. Erityisesti puutavara olisi syytä kuljettaa pois teiden ollessa vielä jäässä, ennen kelirikon käynnistymistä.

Teille syntyneet liikennettä vaarantavat reiät voi merkitä esimerkiksi risulla tai havulla ja ilmoittaa niistä Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100.

Kelirikon ehkäisy

Lapin alueella on kahdeksan hoidon alueurakkaa ja niissä kolme pääurakoitsijaa:

 • Ivalo ja Sodankylä sekä Ranua, urakoitsija Destia Oy
 • Pello ja Kittilä sekä Kemijärvi-Posio, urakoitsija YIT Suomi Oy
 • Rovaniemi ja Kemi, urakoitsija Terranor Oy

Urakkaan kuuluvat ennakkotyöt

 • Aurausvallien madaltamainen riittävän ajoissa
 • Polanne ohueksi, jotta sulamisvettä kertyy mahdollisimman vähän
 • Sohjo-ojien teko ja aukkoja lumivalleihin lammikoituville kohdille
 • Rumpujen ja laskuojien päiden aukaisu ja tarvittaessa sulatus sekä veden virtauksen varmistaminen sivuojissa.
 • Kelirikon alaisen tien tarkastaminen riittävästi kelirikkoaikana
 • Pinnan tasaus lanalla pintakelirikkovaiheessa, jolloin pinta kuohkeutuu ja kuivuu
 • Hienoainesköyhää kulutuskerrosmursketta lisätään pahimmille pintakelirikkokohdille (estetään velliintyminen)
 • Kesällä huolehditaan soratien muokkauksesta, oikeasta poikkileikkausmuodosta, reunapalteiden poistosta ja kuivatuksen toimivuudesta.

Yleistä rajoituksista

 • Kelirikkokausi alkaa, kun keskimääräinen vuorokausilämpötila asettuu 0 asteen yläpuolelle.
 • Pintakelirikkovaiheessa tien pinta sulaa 10–15 cm syvyyteen ja pehmentää tien pinnan. Sateet ja sulamisvedet vaikeuttavat tilannetta. Kestää yleensä noin kaksi viikkoa.
 • Runkokelirikkovaiheessa tien runko sulaa ja mahdollisista jäälinsseistä vapautuu vettä, joka ei pääse kuivumaan tien sivuille tai alas. Kantavuus heikkenee. Lapissa yleensä toukokuun puolivälissä.
 • Painorajoituksia asetetaan, kun tie on sulanut noin 15 cm:n syvyyteen. Päällystetyillä teillä hieman aikaisemmin, sillä riski vaurioitumiselle on suurin silloin, kun päällysteen alla on sula kerros muun rakenteen ollessa vielä jäässä.
 • Painorajoitus poistetaan, kun routa on sulanut noin metrin syvyydelle.
 • Sulamista tutkitaan ja testataan esim. kangella, seurataan lämpöastesumman kehittymistä Ilmatieteen laitoksen palvelusta tai seurataan kelirikkoraporteilta, joissa käytetään Roadscanners Oy:n Perco-asemilta saatavia tietoja.

Liikenteen rajoittaminen kelirikkoisilla teillä

Kelirikkoisten teiden liikenteen rajoittamisen tarkoituksena on estää teiden vaurioituminen raskaan liikenteen vaikutuksesta ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset ainakin minimitasolla. Tiet tulisi saada pidettyä sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voidaan kulkea vähintään henkilöautolla. Jos kelirikkotilanne kehittyy sellaiseksi, että tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan asettamalla tielle suurinta sallittua ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.

Asetetut painorajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia. Elintärkeiksi kuljetuksiksi katsotaan

-       hälytysajoneuvot
-       tienpitoajoneuvot
-       linja-auto ja kirjastoauto reittiliikenteessä
-       työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa
-       maidonkuljetus
-       energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännölliset ja välttämättömät   turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat
-       teuraseläinten kuljetus
-       kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ja lannoitteiden ym. kuljetus maatilan ja peltojen välillä
-       eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
-       talousjätteiden keräily (sovitun aikataulun mukaan toimiva)
-       tilakohtainen lietelannan ajo
-       päivittäistavarakuljetus kauppaan
-       myymäläautot

Myös elintärkeissä kuljetuksissa on pyrittävä pienempään kalustoon ja pienempiin kuormiin.

Sen sijaan esimerkiksi

-        puutavara-,
-        maa-aines-,
-        polttoaine- ja
-        rakennustarvikekuljetuksia sekä
-        lannoitekuljetuksia maatiloille

ei katsota elintärkeiksi kuljetuksiksi. Näitä varten Lapin ELY-keskus voi myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia painorajoitetuille teille. Lupaa ei saa kuitenkaan automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa ja tien senhetkinen kunto. Lupia myöntävät maanteiden hoidon projektipäälliköt ja luvan hinta on 110€. Lupahakemuksen käsittely kestää pari työpäivää. Ohjeet ja hakemuslomake löytyvät Internet-osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Miten painorajoituksista päätetään?

Lapin ELY-keskus tekee alueellisesti painorajoituspäätökset ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet ja tietä hoitavan alueurakoitsijan esitykset. Myös muille kuin kevään painorajoitusennusteessa mainituille teille voidaan tarvittaessa asettaa painorajoitus vaikean kevään sään vuoksi tai jos esim. maa-aines- tai puutavarakuljetukset uhkaavat rikkoa tien.

Painorajoitukset pyritään asettamaan mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Rajoitukset poistetaan, kun roudan sulaminen on edennyt tarpeeksi syvälle ja tie on saavuttanut riittävän kantavuuden. Tiet sulavat aurinkoisilla ja varjoisilla paikoilla eri tahtiin.

Mistä saa tietoa kelirikkotilanteesta ja painorajoitetuista teistä?

Lapin ELY-keskuksen aluetta koskeva reaaliaikainen ja kattavin tieto kulloinkin vallitsevasta painorajoitustilanteesta löytyy Internet -osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/ (valitse painorajoitukset). Painorajoituksista saa lisäksi tietoa puhelimitse Tienkäyttäjän linjalta 0200 2100.

Tulevien vuosien kelirikko-ongelmia vähennetään vuosittain

Lapin ELY-keskus käyttää tänä vuonna kelirikkoisten sorateiden korjauksiin normaalin kunnossapidon lisäksi noin 140 000 €.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

kunnossa- ja ylläpidon projektipäälikkö Vesa Joona puh. 0295 037 028, vesa.joona(at)ely-keskus.fi ja maanteiden hoidon projektipäällikkö Eero Kenttälä puh. 0295 037 231, eero.kenttala(at)ely-keskus.fi.

Kuvat

Kuva vapaasti käytettävissä. Kuvaaja Vesa Joona.
Kuva vapaasti käytettävissä. Kuvaaja Vesa Joona.
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Rovaniemi: Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo)
Kemi: Valtakatu 28

0295 037 000http://www.ely-keskus.fi/lappi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Elinkeinoelämän murrokset haastavat toimijoita uusiin ratkaisuihin10.5.2022 12:43:38 EEST | Tiedote

Rakennemuutokset, koronapandemia ja Ukrainan sodan myötä asetetut Venäjä-pakotteet haastavat toimijoita uusiin ratkaisuihin. Lapin elinkeinoelämän visio on olla pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun. Alueelliset kehitysnäkymät -katsaukseen on koottu lappilaisten asiantuntijoiden näkemyksiä alueen nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme