Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lappeenrannan ja Taipalsaaren tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

Jaa

Lappeenrannassa ja Taipalsaarella on tarkistamistyön jälkeen yhteensä 46 pohjavesialuetta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Tuoreet luokitustiedot ovat nähtävillä karttapalveluissa (mm. Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelu).

Karttakuva Lakiakankaan pohjavesialueesta Lappeenrannassa
Karttakuva Lakiakankaan pohjavesialueesta Lappeenrannassa

Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu 30.11.2021 Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on mahdollista tarkistaa myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Esitys luokitus- ja rajausmuutoksista oli nähtävillä 21.6–31.8.2021. Lisäksi ELY-keskus pyysi muun muassa alueen kunnilta ja vesilaitoksilta asiasta lausunnot. Kooste ELY-keskuksen saamista palautteista sekä niihin annetuista vastauksista on edelleen nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (www.ymparisto.fi).

Lappeenrannassa 25 pohjavesialuetta

Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Lappeenrannassa on yhteensä 25 pohjavesialuetta. Lappeenrannassa tarkistamisen yhteydessä pohjavesialueluokitukseen palautettiin viisi aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta. Lisäksi Ukonhaudan pohjavesialuetta laajennettiin kattamaan kolme aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta ja Joutsenonkankaan pohjavesialueeseen liitettiin aiemmin luokituksesta poistettuna ollut osa-alue.

Taipalsaarella 21 pohjavesialuetta

Taipalsaarella on pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen yhteensä 21 pohjavesialuetta. Näistä kaksi aluetta on uudelleen luokitukseen nostettua pohjavesialuetta. Yksi Taipalsaaren pohjavesialue poistettiin luokituksesta tarkistamistyön seurauksena.

Luokitusmuutosten lisäksi ELY-keskus tarkisti pohjavesialueiden rajaukset. Kahdeksaa pohjavesialuetta lukuun ottamatta rajausmuutoksia tehtiin kaikkiin Lappeenrannan ja Taipalsaaren tarkistettuihin pohjavesialueiseen. Useimmiten rajausmuutosten syy oli pohjavesialueen muodostumisalueen rajauksen yhdenmukaistaminen vesialueen rantaviivaan. Paikoin rajauksia tarkistettiin myös esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartoitusten tai Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausaineiston avulla.

Pohjavesialueluokat kertovat alueen vedenhankintakäytöstä ja luontoarvoista

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan pohjavesialueet luokitellaan 1-, 2-, 1E-, 2E- ja E-luokkiin.

Pohjavesialueiksi rajataan luonnontieteellisin perustein alueet, joilla­ muodostuu merkittävästi pohjavettä. Tällaisia alueita ovat yleisimmin jääkauden vaikutuksesta syntyneet harjut ja reunamuodostumat. Pohjavesialuerajat osoittavat alueen, joilla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueen rajojen sisäpuolella on yleensä esitetty myös pohjaveden varsinainen muodostumisalue. Pohjavesialueiden lisäksi pohjavettä esiintyy kaikkialla muuallakin maaperässä, ja pohjavesialueet kuvaavatkin vain merkittävimpiä pohjavesiesiintymiä.

Pohjavesialueita voidaan hyödyntää vedenhankinnassa. Pohjavesialueluokituksessa pohjavesialueet luokitellaankin vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan 1- ja 2-luokkiin. 1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokan alue taas on 1-luokan mukaiseen vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitelmia merkittävästä vedenotosta. Suojelutarpeiden osalta 1- ja 2-luokan pohjavesialueet eivät eroa toisistaan.

Pohjavesialueiden pohjavedestä hyötyvät ihmisten lisäksi myös monet luontokohteet. Esimerkiksi lähteiköille ja lähdesoille pohjavesi on niiden olemassaolon edellytys. Uudessa pohjavesialueluokituksessa merkittäviä pohjavesivaikutteisia luontokohteita ylläpitävät pohjavesialueet saavat arvokkaista ekosysteemeistä kertovan E-merkinnän. E-luokan pohjavesialue voi olla samaan aikaan myös vedenhankintaan soveltuva alue, ja tällöin kyseessä on 1E- tai 2E-luokan pohjavesialue.

Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueella löytyi tarkastettujen pohjavesialueiden vaikutuspiiristä yhteensä 25 merkittäväksi katsottua lähteikköä tai muuta pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä. Lukumääräisesti eniten tällaisia merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia luontokohteita on Taipalsaaren Pönniälänkankaan ja Lappeenrannan Joutsenonkankaan pohjavesialueiden vaikutuspiirissä. Kaiken kaikkiaan Lappeenrannassa seitsemän ja Taipalsaarella kaksi pohjavesialuetta sai merkittävistä ekosysteemeistä kertovan luokkamerkinnän (1E tai 2E). Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit on esitelty kuntakohtaisissa tutkimusraporteissa, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Pohjavesialueiden tarkistamistyö jatkuu Etelä-Karjalassa

Pohjavesialueiden tarkistamistyö siirtyy eteenpäin Etelä-Karjalassa. Seuraavaksi vuorossa ovat Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan pohjavesialueiden tarkistaminen ja uudelleenluokittelu. Näiden kuntien alueella on jo viime vuosien ajan tehty maastotutkimuksia, joiden perusteella nyt viimeistellään luokkamuutokset ja tehdään rajausmuutokset. Tämänhetkisen tiedon mukaan jäljellä olevien kuntien pohjavesialueiden muutosesitys tulee kuultavaksi talven aikana.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
Hydrogeologi Heidi Rautanen,
puh. 0295 029 279,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:
Ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä,
puh. 0295 029 121,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Karttakuva Lakiakankaan pohjavesialueesta Lappeenrannassa
Karttakuva Lakiakankaan pohjavesialueesta Lappeenrannassa
Lataa
Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet
Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueet
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 202125.1.2022 08:31:38 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömyyden kokonaiskuva pysyi joulukuussa 2021 lähes samanlaisena kuin edeltävinä kuukausina. Työttömien määrä laski vuoden 2020 joulukuusta 22 prosentin verran. Vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna tilanne alueella on koko maata parempi, sillä Kaakkois-Suomessa määrä laski kuudella prosentilla, kun koko Suomessa työttömien määrä nousi seitsemän prosentin verran. Nuorten työttömyys on edelleen laskenut hyvin – alle 25-vuotiaiden työttömyys laski joulukuussa vuodentakaiseen verrattuna 33 prosentin verran. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuodentakaisesta – ensi kertaa sitten maaliskuun 2020. Uusia avoimia työpaikkoja on edelleen paljon – määrä kasvoi 66 prosentilla viime vuodesta.

Maaseudun elpymisvaroja myönnetään alkuvuoteen 2022 painottuen17.1.2022 11:11:17 EET | Tiedote

EU:n elpymisvaroja kohdennetaan Suomeen myös maaseutuohjelman kautta, tässä vaiheessa maaseudun yrityksille ja maatiloille. Tarveperusteen mukaan kohdennettavat elpymisvarat ovat myönnettävissä vain vuonna 2022, mikä tarkoittaa sitä, että myöntövarat vähenevät loppuvuotta kohti. Elpymisvarojen lisäksi normaalia maaseuturahoitusta voi hakea syyskaudelle asti siirtymäkauden 2021–2022 varoista. Maaseudun uusi EU:n ohjelmakausi CAP27 alkaa vuoden 2023 alussa.

Kymijoen vesistöalueen sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksytty11.1.2022 11:19:57 EET | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 16.12.2021 hyväksynyt Kymijoen vesistöalueen ja Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään alueelliset tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 27.1.2022 asti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (Kaakkois-Suomi).

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 202121.12.2021 08:44:07 EET | Tiedote

Kaakon työttömyyden kokonaiskuva on marraskuussa pysynyt melko samanlaisena kuin viime kuukausina. Työttömien määrä on laskenut viime vuodesta 19 prosentin ja toissa vuodesta neljän prosentin verran. Valtakunnallisesti alueella ollaan työttömien määrässä viime vuoteen verrattuna keskitason tuntumassa. Vuoden 2019 marraskuuhun verrattuna tilanne on selvästi koko maata parempi (koko Suomessa työttömyys on noussut 11 %). Nuorten työttömyys on edelleen laskenut hienosti – alle 25-vuotiailla on vuodentakaisesta laskua 34 prosenttia ja alle 20-vuotiailla 37 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on yhä noussut vuodentakaisesta, mutta nousua on vain kahden prosentin verran ja pitkäaikaistyöttömyys on laskussa edelliskuukausista. Uusia avoimia työpaikkoja on edelleen ilmoitettu paljon – määrä on noussut 75 prosentilla viime vuodesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme