Sateenkaariperheet ry

Lapselle voitava vahvistaa kahta useampia oikeudellisia vanhempia - Sateenkaariperheet ry julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa -

Jaa

Sateenkaariperheiden asemassa on vielä paljon parannettavaa. Monissa sateenkaariperhetilanteissa lapsen oikeudet perhesuhteiden suojaan ei toteudu. Perhevapaat ovat jopa huonontuneet joissain sateenkaariperheissä. Hedelmöityshoitojen yhdenvertaisessa saatavuudessa on useita ongelmia. Sijaissynnytyksen säätelemättömyys asettaa kaikki osapuolet turvattomaan asemaan. Sateenkaarilasten ja -nuorten hedelmällisyysneuvonta on olematonta.

Sateenkaariperheet ry vahvisti kevätkokouksessaan 26. maaliskuuta perhepoliittiset tavoitteensa seuraavalla hallituskaudelle. Tavoiteohjelma perustuu yhdistyksen strategiaan 2030 ja ohjaa yhdistyksen vaikuttamistyötä ja valmistautumista kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Yhdistyksen vaikuttamistyötä ohjaavat keskeisinä periaatteina lapsen oikeudet ja yhdenvertaisuus.

"Iloitsemme siitä, että sateenkaariperheiden oikeuksia ollaan saatu edistettyä eri tavoin viime vuosien aikana. Usein parannukset ovat kuitenkin kohdistuneet vain osaan sateenkaariperheistä", toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Jämsä. "Äitiyslaki ja perhevapaauudistus ovat edistäneet nimenomaan naisparien asemaa. Eräiden muiden sateenkaariperhemuotojen oikeudet ovat ottaneet jopa takapakkia. Esimerkiksi useamman kuin kahden vanhemman apilaperheiden mahdollisuudet ovat suorastaan supistuneet. Erityisesti miesparien, itsellisten miesten ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien ja heidän perheidensä asemaa tulee kehittää", Jämsä jatkaa.

Jokaisella lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa

Yhä useammassa perheessä lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun on kyse uusperheestä, apilaperheestä tai monisuhteisten vanhempien perheestä. Lapsen oikeusturva vaatii, että jokaista hänen tosiasiallista vanhemmuussuhdettaan tuetaan ja suojataan. Lapsi luo kiintymyssuhteen jokaiseen vanhempaansa vanhempien lukumäärästä riippumatta.

Useamman kuin kahden vanhemman perheet on otettu Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittisen tavoiteohjelman painopistealueeksi. Tästä näkökulmasta keskeisiä tavoitteita eduskuntavaaleihin 2023 ovat esimerkiksi oikeudellinen vanhemmuus kahta useammalle ja hedelmöityshoitojen saatavuus kumppanuusvanhemmille.

"Nykylainsäädäntö mahdollistaa, että lapsella voi olla kahta useampia huoltajia. Tämä ratkaisee lapsen huoltoon liittyviä käytännön kysymyksiä, mutta ei takaa lapsen oikeuksia", toiminnanjohtaja Juha Jämsä selventää. "Lapsen oikeudet elatukseen, tapaamiseen ja perintöön liittyvät nimenomaan oikeudelliseen vanhemmuuteen, eivätkä ole ratkaistavissa riittävällä tavalla muuten. Myös perhevapaat on sidottu yhä tiukemmin oikeudelliseen vanhemmuuteen, mikä rajaa useamman vanhemman lasten oikeutta hoivaan."

Lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa voidaan varmistaa muutoksilla vanhemmuuslakiin, adoptiolakiin, hedelmöityshoitolakiin ja lastenhuoltolakiin Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittisen ohjelman viitoittamin tavoin.

Jokaisella oikeus unelmoida lapsiperheellistymisestä ja yhdenvertaiset mahdollisuudet yrittää

Sateenkaariperheet ry:n vision mukaisesti jokaisella tulisi olla yhdenvertaisia mahdollisuuksia yrittää lapsiperheellistymistä. Oikeus unelmoida toiveidensa mukaisesta perhe-elämästä pitäisi olla myös kaikilla lapsilla ja nuorilla, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon sukupuolitetuista piirteistä riippumatta. Kattavaa ja riittävää hedelmällisyysneuvontaa on tarjottava kaiken ikäisille sateenkaari-ihmisille, mukaan lukien sukupuolivähemmistöille korjaushoitojen yhteydessä.

Sateenkaari-ihmisten lapsitoiveiden toteutumisen kannalta hedelmöityshoitojen  yhdenvertaisen saatavuuden toteutuminen on erittäin merkittävää. Yhdenvertaisuuden toteutumisen välttämättömänä edellytyksenä on hedelmöityshoitojen resurssien merkittävä kasvattaminen. Resurssien puutteella perustellaan hoitojen rajauksia, jotka eivät ole kestäviä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Hoitojen ulkopuolelle rajautuu kokonaan tai osittain kokonaisia potilasryhmiä. Resurssien lisäksi tarvitaan lukuisia muutoksia hedelmöityshoitolakiin, yksityisen hoidon sairausvakuutuskorvauksiin ja hoitokäytäntöihin.

"Julkisia hedelmöityshoitoja pitää olla saatavana myös kumppanuusvanhemmille. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien on saatava lähtökohtaisesti tallettaa sukusolujaan. Hedelmöityshoitoja on saatava oikeudellisesta sukupuolesta riippumatta. Hoitojen edellytyksenä ei saa olla muiden suostumus. Itsellisinä hoitoon hakeutuvien rakkaus- ja muiden läheissuhteiden perusteella ei saa evätä hoitoja", listaa toiminnanjohtaja Jämsä yhdistyksen vaatimuksia.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan sijaissynnytyksestä on säädeltävä kotimaassa. Sijaissynnytyksen nykyisestä täyskiellosta johtuvat epäviralliset ja ulkomaiset järjestelyt aiheuttavat riskejä kaikille osapuolille. Lainsäädännön lisäksi palvelujärjestelmän tuki perheille on olennaisen tärkeä.

Sijaissynnytyslainsäädännön on oltava yhdenvertainen, eikä se saa sisältää rajoituksia, jotka eivät ole lapsen edun kannalta tarpeellisia. Järjestelyitä ei voida rajata esimerkiksi lapsettomuuden syyn tai omien sukusolujen käytön perusteella. Järjestelyiden pitää olla avoimia myös sateenkaariperheille, mukaan lukien miesparit, itselliset miehet ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, samoin edellytyksin kuin muille.

Sateenkaariperheet ry on yhdessä kumppanien kanssa työstänyt yksityiskohtaisen taustapaperin sijaissynnytyssäätelyssä huomioitavista asioista.

Perhepoliittiset tavoitteet rakentuvat viiden päätavoitteen alle

Sateenkaariperheet ry toivoo päättäjien ja perhepolitiikan asiantuntijoiden tutustuvan tavoiteohjelmassa määriteltyihin tapoihin parantaa sateenkaariperheiden ja lapsiperheellisyyttä toivovien sateenkaari-ihmisten asemaa. Tavoiteohjelman 22 uudistusesitystä on järjestetty viiden päätavoitteen alle.

  1. Vanhemmuuden oikeudellinen vahvistaminen suojaa lapsen oikeutta kaikkiin vanhempiinsa
  2. Sateenkaari-ihmisillä on yhdenvertaisia mahdollisuuksia perustaa lapsiperhe
  3. Sateenkaariperheiden lapsia ja vanhemmuutta tuetaan palveluissa ja sosiaaliturvassa
  4. Sateenkaariperheet saavat turvaa Suomesta ja voivat liikkua vapaasti valtiosta toiseen
  5. Sateenkaaripolitiikkaa tehdään suunnitelmallisesti ja hyvin resursoidusti

Löydät tästä linkistä Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2022-2025

Kuva: Canva

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29
00500 HELSINKI

050 525 7999http://www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö. Se toimii Suomen sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.

Sateenkaariperheet ry hallinnoi kaikkien sateenkaarijärjestöjen yhteistä Perhesuhdekeskusta, joka pyrkii lisäämään hyvinvointia sateenkaarikansan perhesuhteisiin. www.perhesuhdekeskus.fi

Sateenkaariperheet ry haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten perheiden näkökulma tulee lähtökohtaisesti aina huomioida lainsäädäntötyössä, jotta uudistettavat käytännöt huomioivat kaikki lapset ja perheet. Perheiden monimuotoisuutta edustaa yksittäisten perhejärjestöjen lisäksi Monimuotoiset perheet -verkosto, jonka asiantuntemus on lainsäätäjän käytettävissä. www.monimuotoisetperheet.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sateenkaariperheet ry

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei paranna sateenkaariperheiden lasten asemaa – lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa vaatii laajan selvitystyön käynnistämistä välittömästi23.9.2021 14:16:06 EEST | Tiedote

Vanhemmuuslaki lisättiin hallitusohjelmaan Sateenkaariperheet ry:n aloitteesta, mutta hallituksen tänään antamalla esityksellä ei ole mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Yhdistys vaatii yhdessä keskeisten lapsen oikeuksien toimijoiden kanssa, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Lapsitoimijat: useamman oikeudellisen vanhemman mahdollisuus selvitettävä31.5.2021 07:07:00 EEST | Tiedote

Hallituksen vanhemmuuslakiluonnoksesta annetun lausuntopalautteen mukaan useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemmuuden selvittämistä esittävät esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu, Suomen Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lapsi- ja perhetoimijat yhtyvät Sateenkaariperheet ry:n näkemykseen siitä, että vanhemmuuden määrittymisen keskeisenä periaatteena täytyy olla lapsen edun ensisijaisuus.

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei parantaisi sateenkaariperheiden lasten asemaa millään tavalla23.4.2021 11:03:43 EEST | Tiedote

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Sateenkaariperheet ry:n ministeriölle antaman lausunnon mukaan esitetyllä sääntelyllä ei olisi mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Yhdistys vaatii, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Sateenkaarijärjestöt erittäin pettyneitä vanhemmuuslakiin ja hidasteluun translain uudistuksessa25.3.2021 00:00:00 EET | Uutinen

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Setan mukaan esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. ”Vanhemmuuslaki on toteutumassa mitättömänä teknisenä muutoksena, jossa ei uskalleta parantaa niiden lasten oikeuksia, jotka elävät useamman kuin kahden vanhemman perheissä”, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Vanhemmuuslaki säätelee vanhemmuuden määräytymistä ja siihen on yhdistetty isyys- ja äitiyslaki. Esityksessä hallitus tarrautuu perinteiseen vanhemmuuden määrittelyyn sen sijaan, että parantaisi oikeuksia perhemuotojen moninaisuus huomioiden. ”Lakiesitys ei paranna sateenkaariperheiden oikeuksia millään tavalla”, Jämsä toteaa. Ihmisoikeusjärjestö Seta pelkää, että translain uudistus kokee saman kohtalon kuin 2014. Lakiesitystä valmisteleva työryhmä piti asettaa maaliskuun puolessavälissä, muttei sitä ole vielä tehty. ”Hallituksen tärkeimpiä ihmisoikeust

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme