Lapsiasiavaltuutettu

Lapsibarometri 2022: Lasten pelot täytyy ottaa vakavasti

Jaa
Barnbarometern 2022: Barnens rädslor måste tas på allvar
Lapsibarometrin tulokset korostavat läheisyyden ja hellyyden merkitystä lapsille turvallisuuden kokemuksen lisääjänä – erityisesti silloin, kun lasta pelottaa tai jännittää jokin asia. (Kuva: lapsiasiavaltuutetun toimisto)
Lapsibarometrin tulokset korostavat läheisyyden ja hellyyden merkitystä lapsille turvallisuuden kokemuksen lisääjänä – erityisesti silloin, kun lasta pelottaa tai jännittää jokin asia. (Kuva: lapsiasiavaltuutetun toimisto)

Esiopetusikäiset suomalaislapset pelkäävät eniten pimeää, painajaisia ja luonnonilmiöitä, osoittaa Lapsibarometri 2022. Aikuiset eivät aina tunnista tai ymmärrä lasten pelkoja. Lasten turvallisuuden lisäämiseen on olemassa paljon yksinkertaisia keinoja, joiden käyttöä lasten arjessa kannattaa lisätä.

Lapsibarometrin puhelinhaastatteluihin vastasi yli 400 esiopetusikäistä lasta keväällä 2022. Lapsia haastateltiin turvallisuudesta, turvallisuutta lisäävistä ja vähentävistä asioista, peloista ja siitä, miltä kysymyksiin tuntui vastata. Suurin osa lapsista, 81 prosenttia Lapsibarometrinkin vastaajista, pelkää joskus.

– Myönteistä on, että eskarilaisten peloissa eivät näkyneet yhteiskunnallisesti isot, turvallisuuteen vaikuttavat ja paljon uutisissa näkyneet asiat, kuten pandemia tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Eskarilaisten turvattomuuden tunteet liittyivät useimmiten lähiympäristöön, erikoistutkija Terhi Tuukkanen lapsiasiavaltuutetun toimistosta kertoo.

Lapsibarometriin vastanneista eskarilaisista vain 58 prosenttia koki aina olonsa turvalliseksi esikoulussa. Lisäksi vähän koulutettujen vanhempien lapset tunsivat esikoulussa enemmän turvattomuutta kuin korkeasti koulutettujen vanhempien lapset.

– Tulos on huolestuttava, sillä lähtökohtana tulee olla esikoulu, jossa jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi joka hetki. Esiopetuksessa on tärkeää keskustella lasten kanssa turvallisuudesta ja turvallista oloa edistävistä ja vähentävistä asioista. Turvallisuustaitoja voidaan myös harjoitella, Tuukkanen sanoo.

Lasten arkeen tarvitaan lisää hellyyttä

Turvallisuus merkitsee lapsille turvallista elinympäristöä, joka lapsen näkökulmasta myös tuntuu turvalliselta ja jossa on läheisiä aikuisia, hellyyttä ja kivoja kavereita.

Turvallisuutta lisäävinä asioina lapset kertoivat turvallisuutta tuovista leluista (72 % vastaajista), turvapaikoista (74 %) ja turvallisista aikuisista (92 %). Moni lapsi kertoi, että pelkoon auttaa se, kun läheinen aikuinen halaa, silittää tai ottaa syliin. Myös sisarusten ja kavereiden tuoma turva näkyi Lapsibarometrin tuloksissa.

Lapsibarometrin tulokset korostavat läheisyyden ja hellyyden merkitystä lapsille turvallisuuden kokemuksen lisääjänä, erityisesti silloin, kun lasta pelottaa tai jännittää jokin asia.

– Lapsibarometrin tulokset muistuttavat siitä, että lasten näkemyksiä ei saada selville, jos niitä ei lapsilta kysytä. Lasten kanssa on tärkeää keskustella turvallisuudesta ja peloista, eikä lasten huolia saa vähätellä, Tuukkanen painottaa.

On myös tärkeää toteuttaa lapsivaikutusten arviointi, kun tehdään lasten elämään suoraan tai välillisesti vaikuttavia päätöksiä ja esimerkiksi suunnitellaan asuinympäristöjä, päiväkodin ja koulun piha-alueita, valaistusta, leikkipuistoja ja muita vapaa-ajanviettopaikkoja. Lapsivaikutusten arviointiin kuuluu aina myös lasten näkemysten selvittäminen.

Lapsibarometri tuo esille lasten omia näkemyksiä

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toteuttaa Lapsibarometrin joka toinen vuosi. Tutkimuksessa selvitetään 6–7-vuotiaiden lasten näkemyksiä heidän arkeensa liittyvistä asioista. Tämän vuoden Lapsibarometrin teemana on turvallisuus.

Tervetuloa julkaisutilaisuuteen

Lapsibarometri 2022 julkaistaan etäyhteydellä järjestettävässä julkaisutilaisuudessa maanantaina 12.12. klo 10–11.30. Osallistumislinkki. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tuukkanen, Terhi (toim.) (2022). Lapsibarometri 2022: ”Jos joku on mun lähellä, sillon mä en pelkää” – lasten näkemyksiä turvallisuudesta. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2022:9.

Julkaisu on saatavilla suomenkielisenä, tiivistelmä myös ruotsiksi, inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi sekä englanniksi. 

Lapsibarometrin 2022 voi pyytää etukäteen tutustuttavaksi sähköpostitse viestintäasiantuntija Annaleena Airalta, annaleena.aira@oikeus.fi.

 

*******

Finländska barn i förskoleåldern är mest rädda för mörker, mardrömmar och naturfenomen, visar Barnbarometern 2022. Vuxna känner inte alltid igen eller förstår barns rädslor. Det finns en hel del enkla medel med vilka man kan öka barns trygghet. Dessa bör användas oftare i barns vardag.

Drygt 400 barn i förskoleåldern besvarade Barnbarometerns telefonintervjuer under våren 2022. Barn intervjuades om trygghet, vad som ökar och minskar deras trygghetskänsla, rädslor och hur det kändes att svara på frågorna. Största delen av barnen, 81 procent av respondenterna, är rädda ibland.

Det som är positivt är att samhälleligt viktiga frågor som påverkar säkerheten och har synts mycket i nyheterna, såsom pandemin eller Rysslands anfallskrig mot Ukraina, inte figurerade bland förskolebarns rädslor. Förskolebarns känslor av otrygghet förknippades oftast med deras närmiljö, berättar specialforskare Terhi Tuukkanen vid barnombudsmannens byrå.

Endast 58 procent av förskolebarn som besvarat Barnbarometern kände sig alltid trygga på förskolan. Dessutom kände barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå sig otryggare på förskolan än barn till högutbildade föräldrar.

– Resultatet är oroande eftersom utgångspunkten måste vara att alla barn alltid kan känna sig trygga på förskolan. Det är viktigt att man inom förskoleundervisningen diskuterar trygghet och faktorer som främjar eller minskar trygghetskänslan med barn. Man kan också öva trygghetsfärdigheter, säger Tuukkanen.

Barn behöver mer ömhet i sin vardag

Trygghet för barn betyder att de han en trygg livsmiljö som också ur barns perspektiv känns trygg och där barn har närstående vuxna, ömhet och trevliga kompisar.

Enligt barnen är faktorer som ökar trygghetskänslan leksaker som ger trygghet (72 % av respondenterna), trygga platser (74 %) och trygga vuxna (92 %). En stor del av barnen berättade att om de känner sig rädda hjälper det när en närstående vuxen kramar eller smeker dem eller tar dem i sin famn. Enligt Barnbarometerns resultat känner barn sig trygga också med sina syskon och kompisar.

I Barnbarometerns resultat betonas betydelsen av närhet och ömhet som faktorer som ökar barns trygghetskänsla, särskilt när barn av någon anledning känner rädsla eller nervositet.

– Barnbarometerns resultat påminner oss om att man inte får veta barnens åsikter om man inte frågar barnen om dem. Det är viktigt att diskutera trygghet och rädslor med barnen, och barnens oro får inte ringaktas, betonar Tuukkanen.

Det är också viktigt att genomföra en bedömning av konsekvenserna för barn när det fattas beslut som direkt eller indirekt påverkar barnens liv, till exempel när boendemiljöer, gårdsområden av daghem och skolor, belysning, lekparker och andra rekreationsplatser planeras. Vid bedömning av konsekvenserna för barn ska man alltid också utreda barnens synpunkter.

Barnbarometern framför barnens egna synpunkter

Barnombudsmannens byrå genomför Barnbarometern vartannat år. Barnbarometern utreder 6–7-åriga barns synpunkter om frågor som förknippas med deras vardag. Temat för årets Barnbarometer är trygghet.

Välkommen till publikationstillfället

Barnbarometern 2022 kommer att publiceras på måndagen 12.12.2022. Publikationstillfället anordnas med fjärranslutning kl. 10–11.30 på finska. Förhandsanmälan till evenemanget är inte nödvändig.

Tuukkanen, Terhi (red.) (2022). Barnbarometern 2022: ”Om jag har någon nära mig då är jag inte rädd” – barns åsikter om trygghet. Barnombudsmannens byrås publikationer 2022:9.

Publikationen finns tillgänglig på finska med sammandrag på svenska, enare-, skolt- och nordsamiska samt engelska.

Barnbarometern 2022 kan begäras för förhandsgranskning per e-post av kommunikationsexpert Annaleena Aira, annaleena.aira@oikeus.fi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lapsibarometrin tulokset korostavat läheisyyden ja hellyyden merkitystä lapsille turvallisuuden kokemuksen lisääjänä – erityisesti silloin, kun lasta pelottaa tai jännittää jokin asia. (Kuva: lapsiasiavaltuutetun toimisto)
Lapsibarometrin tulokset korostavat läheisyyden ja hellyyden merkitystä lapsille turvallisuuden kokemuksen lisääjänä – erityisesti silloin, kun lasta pelottaa tai jännittää jokin asia. (Kuva: lapsiasiavaltuutetun toimisto)
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Vapaudenkatu 58 A
40100 Jyväskylä

0295 666 850http://lapsiasia.fi/

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

* * * 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapsiasiavaltuutettu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme