Aivoliitto ry

Lasten ja perheiden tukeminen on tulevaisuusinvestointi

Jaa

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on erilaisten selvitysten mukaan aiheuttanut ja syventänyt monia eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ongelmia.

Mika Pyykkö
Mika Pyykkö

Aivoliitossa elokuun alussa toiminnanjohtajana aloittanut Mika Pyykkö on huolissaan erityisesti lapsiperheisiin kohdistuneista haasteista, joita esimerkiksi etäopetus ja harrastustoiminnan keskeytyminen ovat aiheuttaneet. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erityisen kovassa paineessa.

”Monet jo ennen epidemiaa olemassa olleet ongelmat ovat syventyneet samaan aikaan, kun viimeiset 1,5 vuotta on synnyttänyt monia uusia haasteita. Tämä asetelma johtaa helposti tilanteeseen, jossa apua ja tukea voidaan antaa riittävästi vain vaikeimpiin ongelmiin ja sairauksiin. Vähemmälle huomiolle jäävät haasteet syvenevät ongelmiksi, mikä tarkoittaa todennäköisesti pidemmällä aikajänteellä inhimillisten seurauksien lisäksi merkittäviä kustannuksia julkiselle sektorille. Lapset, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, on esimerkki ryhmästä, jonka tarvitsemaa tukea olisi oltava saatavilla tässäkin tilanteessa”, Pyykkö toteaa.

Lapsilla kehityksellisen kielihäiriön esiintyvyys on lieväasteiset häiriöt huomioiden noin 7 % ikäluokasta. Kaikkiaan Suomessa on noin 270 000 henkilöä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kielihäiriössä lapsen kielen kehitys etenee poikkeavasti. Siihen voi myös liittyä esimerkiksi kömpelyyttä, tarkkaavuuden häiriöitä tai sosiaalisten taitojen puutteita. Lisäksi puheen kehitys viivästyy jopa 19 prosentilla lapsista.

Vaikka kehityksellinen kielihäiriö on luotettavimmin diagnosoitavissa vasta noin 4 vuoden iästä lähtien, tukitoimenpiteet on aloitettava heti epäilyn herätessä.

”Varhaisella tuella voidaan ehkäistä kielellisen toimintakyvyn häiriön mukanaan tuomia vuorovaikutusongelmia sekä käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Samalla se tarkoittaa lapsen koulun käymisen ja jatko-opintojen mahdollistamista eli puhumme itse asiassa myös syrjäytymisen ehkäisystä. Se on inhimillisesti tärkeää ja taloudellisesti järkevää, sillä syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle lähes 400 000 euroa. Kaikki lasten ja perheiden hyväksi tehtävä onkin nähtävä kestävänä tulevaisuusinvestointina”, Pyykkö muistuttaa.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lapsiin, joiden perheisiin on kasaantunut hyvinvointia vaarantavia tai perheen sisäistä vuorovaikutusta heikentäviä tekijöitä tai joiden käyttäytymisestä vanhemmilla tai päiväkodissa on pienikin huoli.

Julkisuudessa on paljon yleistä huolta lasten ja perheiden tilanteesta ja siitä on tehty useita aihetta käsitteleviä selvityksiä, mutta ne eivät ole välttämättä muuttuneet riittävässä määrin eri toimijoiden tulokselliseksi yhteistyöksi. Aivoliitto on valmis olemaan kehityksellisen kielihäiriön näkökulmasta osana lasten ja perheiden hyvinvointia tukevaa toimijakoalitiota.

”Voisivatko kunnat ja valtio yhdessä hyödyntää vaikutusten hankintaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamisessa? Tällöin yksityinen pääoma olisi osa ratkaisua. Aivoliitolla itsellään on alustavia suunnitelmia Aivoterveys-ohjelman valmistelun käynnistämisestä. Haluan ajatella, että vaikuttavuuslähtöisyys, eri toimijoiden aito yhteistyö ja toimeenpano ratkaisee -ajatus korostuvat jo ohjelman valmisteluvaiheessa. Valmis ohjelma on parhaimmillaan osa laajempaa kokonaisuutta, joka luo lähtökohdat niin tulokselliselle ennakoivalle ja ehkäisevälle toiminnalle kuin Aivoliiton asiantuntijatyölle kehityksellisen kielihäiriön ja AVH-kuntoutuksen parissa”, toteaa Pyykkö.

Aivoliitto on järjestö erityisesti kaikille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Autamme ja tuemme kohderyhmiämme elämään hyvää arkea.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja
Mika Pyykkö
p. 0400 841 662
mika.pyykko@aivoliitto.fi

Kuvat

Mika Pyykkö
Mika Pyykkö
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Aivoliitto ry
Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2
20900 TURKU

02 2138 200, info@aivoliitto.fihttp://www.aivoliitto.fi

Aivoliitto ry on potilas- ja asiantuntijajärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Aivoliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka edistää toiminnallaan aivoverenkiertohäiriöiden ennaltaehkäisyä, kielellisen erityisvaikeuden varhaista tunnistamista sekä hyvää hoitoa ja kuntoutusta. Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminta ja palvelut. Tutkimuksellaan liitto luo pohjaa toiminnalle. Aivoliitto tuo esiin puhevammaisten asioita sekä tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutusta, koulutusta ja terapiaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aivoliitto ry

Kansallisen Aivoterveys-ohjelman valmistelu käynnistyy28.9.2021 08:02:29 EEST | Tiedote

Aivoliitto aloittaa kansallisen Aivoterveys-ohjelman valmistelun. Kattavan ohjelman avulla lisätään aivoterveyttä ja hyvinvointia elämän kaikilla osa-alueilla. Ennakoivan ja ehkäisevän toiminnan myötä myös aivosairauksista aiheutuvien kustannusten kasvu saadaan taittumaan. Aivoterveys-ohjelman valmistelussa hyödynnetään omien asiantuntijoiden lisäksi hyvin laajasti eri alojen asiantuntijoiden osaamista ja kumppanuusverkostoja, joista esimerkkeinä NCD-verkosto ja muut neurologiset järjestöt.