Finanssivalvonta

Lättnader i buffertkraven för kreditinstitut införs i enlighet med Finansinspektionens direktions preliminära beslut

Dela

Notifieringstiden enligt EU-regelverk för det beslut om lättnader i makrotillsynsbuffertkraven som Finansinspektionens direktion fattade den 17 mars 2020 har gått ut.

Finansinspektionens direktion fattade den 17 mars 2020 ett preliminärt beslut om att slopa systemriskbuffertkravet för finländska kreditinstitut. Vidare fattade direktionen beslut om att sänka buffertkravet för andra systemviktiga institut (O-SII-bufferten) för OP Gruppen.

Det slutliga beslutet om lättnader i buffertkraven fattades den 6 april 2020 och det trädde i kraft omedelbart. Beslutet syftar till att lindra de negativa effekterna av coronaviruspandemin på den finansiella stabiliteten och främja kreditinstitutens förmåga att finansiera ekonomin.

Finansinspektionen bevakar noggrant att bankerna använder lättnaderna i buffertkraven för att lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen och inte kanaliserar dem till betalning av utdelningar eller resultatpremier.

Bilagor

Direktionens slutliga beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

Ny rekommendation från Finansinspektionen om kreditinstitutens vinstutdelning18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten under dess direkta tillsyn är ytterst försiktiga med kontanta vinstutdelningar fram till den 30 september 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar när detta görs i vinstutdelningssyfte. Denna rekommendation ersätter rekommendationen av den 28 juli 2020 (tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020). Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på deras högsta konsolideringsnivå.

Finanssivalvonnalta uusi suositus luottolaitosten voitonjaosta18.12.2020 18:30:00 EETTiedote

Finanssivalvonta suosittaa suorassa valvonnassaan oleville luottolaitoksille, että ne noudattaisivat äärimmäistä varovaisuutta käteisenä maksettavassa voitonjaossa 30.9.2021 saakka. Suositus koskee myös osakkeiden ja osuuksien takaisinostoja ja lunastuksia sellaisissa tilanteissa, joissa ostojen ja lunastusten tarkoituksena on voitonjako. Tämä suositus korvaa 28.7.2020 annetun suosituksen (valvottavatiedote 28.7.2020 – 46/2020). Suositusta sovelletaan luottolaitoksiin niiden ylimmällä konsolidointitasolla.

Macroprudential decision: Uncertain economic outlook continues, housing loan cap and banks’ additional capital requirements remain unchanged18.12.2020 15:00:00 EETPress release

In Finland, the housing market and mortgage lending have recovered from the spring downturn, but the outlook for the real economy remains uncertain due to the pandemic. In this situation, the Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will maintain the housing loan cap at its standard level and will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum