Sydänliitto

Lihavuuteen liittyvän stigman yhteiskunnallisten vaikutusten purkamiseen tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä

Jaa
Kielteisellä puheella henkilön painosta ja epätarkoituksenmukaisilla painoon liittyvillä käytännöillä on kulttuurisesti ja sosiaalisesti laajakantoiset seuraukset. Lihavuuden stigma vaikuttaa siihen, miten yhteiskunnassa puhutaan lihavuudesta, miten sitä hoidetaan ja miten lihavia ihmisiä kohdellaan. Sydänliiton, Jyväskylän yliopiston ja Syömishäiriöliitto toteuttaman Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ”Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä” -hanke julkaisi tänään politiikkasuositukset (policy brief), joilla haitallisia puhetapoja ja käytäntöjä voidaan yhteiskunnassa vähentää.

Lihavuuden pelko, leimaava lihavuuspuhe ja lihavuuden stigman tuomat vaikutukset näkyvät yhteiskunnassamme niin lasten, nuorten kuin aikuisten käsityksissä ja käyttäytymisessä kehon painoa kohtaan. Tutkimuksella ja avoimella vuorovaikutuksella voidaan yhteiskunnassa lisätä ymmärrystä lihavuuden stigmasta ja muuttaa kehollisuuteen liittyviä puhetapoja sekä käytäntöjä vastuullisemmiksi.

”Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä” -hankkeessa etsittiin ratkaisuja siihen, miten lihavuuden stigmaa voidaan yhteiskunnassa vähentää. Hankkeen tulosten ja selvitysten perusteella lihavuuden stigman vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa kaikilla keskeisillä elämänalueilla. Samalla ne lisäävät painoon liittyvää syrjintää.

”Lihavuuden ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen tarvitaan monien eri toimijoiden yhteistyötä. Samalla on keskeistä tunnistaa, että lihavuuteen liittyvän stigman purkaminen ja vastuullisen painopuheen lisääminen on edellytys lihavuuden vähentämiseen. Ilman lihavuuden stigman purkamista meillä ei ole mahdollisuutta onnistua väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Sirpa Sarlio nostaa esiin.

Painoon liittyvät haitalliset puhetavat ja käytännöt ovat juurtuneet yhteiskuntaamme syvälle

Lihavuuteen liittyvät puhetavat ja muu viestintä voivat lisätä lihavuuden stigmaa. Jotta vähennämme lihavuuden stigmasta johtuvia seurauksia, tarvitaan lihavuuden stigmasta tietoa ja ymmärrystä koulutuksen, tutkimuksen ja arvotyöskentelyn keinoin.

”Ratkaisut ovat monialaista ja muutos vaatii jokaiselta halukkuutta kehittyä. Esimerkiksi lihavuudesta viestittäessä painopiste tulee siirtää yksilön vastuuttamisesta yhteiskunnallisiin tekijöihin. Vastuulliset sana- ja kuvavalinnat ovat olennainen osa lihavuuden stigman vähentämistä”, liikuntasosiologian apulaisprofessori Hannele Harjunen huomioi.

Sydänliiton hankevastaava Terhi Koivumäki jatkaa hankkeen johtopäätöksistä: 

”Lihavuuteen liittyvää viestintää on kehitettävä ja laadittava eettiset ohjeet, miten lihavuudesta viestitään ja miten sitä kuvitetaan. Lisäksi yhdenvertaisuuslakiin on lisättävä kielto syrjinnästä koon tai painon perusteella.”

Lihavuuden stigman vähentämiseksi ja vastuullisen painopuheen ja -käytäntöjen lisäämiseksi tarvittavat toimenpiteet:

  1. Lakiin tai yhteiskunnallista toimintaa ohjaaviin suosituksiin kirjataan ihmisen koko tai paino osaksi yhdenvertaisuutta.
  2. Tuotetaan lisää tutkimustietoa lihavuuden stigmasta ja sen vähentämisestä sekä kootaan tieto helposti löydettävään ja luotettavaan paikkaan.
  3. Lihavuuden stigmaa käsitellään eri alojen perus- ja täydennyskoulutuksessa.
  4. Ammattilaiselle tulee olla keinoja ja paikkoja toteuttaa henkilökohtaista arvotyöskentelyä lihavuuteen liittyen.
  5. Laaditaan eettiset ohjeet ja kuvapankki vastuulliseen lihavuusviestintään.

”Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä” -hankkeen politiikkasuosituksissa esitetään suosituksia lihavuuden stigman vähentämiseksi sekä hankkeen tärkeimmät tutkimustulokset. Hankkeen tulokset perustuvat tutkittuun tietoon lihavuuden stigmasta, kolmeen etukäteisaineistoon, hankkeen aikana järjestyttyihin työpajoihin ennalta valituilla avainaloilla sekä hankkeen aikana toteutettuun media-analyysiin. Yhteiskunnallisiin avainaloihin hankkeessa kuuluivat terveydenhuoltoala, liikunta-ala, media ja eri yhteiskunnalliset päättäjät. Lisäksi hankkeen aikana osallistuttiin aktiivisesti keskusteluun lihavuuden stigmasta mediassa ja eri verkostoissa. 

Katso politiikkasuositukset tarkemmin täältä tai alta ladattavasta liitteestä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Sirpa Sarlio
”Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä” -hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
+358 29 5163 328
sirpa.sarlio@gov.fi

Hannele Harjunen
liikuntasosiologian apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
+358 40 805 4131
hannele.harjunen@jyu.fi

Terhi Koivumäki 
hankevastaava, Sydänliitto 
+358 50 573 7525 
terhi.koivumaki@sydanliitto.fi 

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Sydänliitto
Sydänliitto
Oltermannintie 8
00621 Helsinki

https://sydan.fi/

Sydänliiton, Jyväskylän yliopiston ja Syömishäiriöliiton toteuttaman Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ”Kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä” -hanke julkaisi 18. tammikuuta 2023 politiikkasuositukset, joilla lihavuuden stigmaan liittyviä haitallisia puhetapoja ja käytäntöjä voidaan yhteiskunnassa vähentää. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.