Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyvä työkalu kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointiin.

Jaa

Kaustisen ja Vetelin liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat ovat laatineet kunnat ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Liikenneturvan ja Pohjanmaan poliisilaitoksen kanssa.

Kaustisen ja Vetelin kunnissa on molemmissa koottu kasaan liikenneturvallisuusryhmät, joiden tehtävänä on edistää liikenneturvallisuustyötä kunnissa. Kunnan työntekijöiden lisäksi ryhmissä on mukana muun muassa ELY-keskus, poliisi ja Liikenneturva sekä eri järjestöjen edustajia (esim. eläkeläisjärjestöt, vanhus- ja vammaisneuvosto). Ryhmän poikkihallinnollisuus mahdollistaa, että ryhmässä voidaan käsitellä koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli edistää niin liikenneympäristöön, valvontaan kuin liikennekasvatukseen ja viestintäänkin liittyviä toimenpiteitä. Molempien kuntien liikenneturvallisuusryhmät ovat kokoontuneet jo alkuvuodesta.

Vetelin kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä pitää liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttamista kunnan kannalta tärkeänä: ”Elinvoimainen ja turvallinen ympäristö on meille kaikille tärkeää ja liikenneturvallisuus on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta. Tätä suunnitelmaa yhdessä toteuttamalla lisäämme edelleen alueemme turvallisuutta ja viihtyisyyttä, joka pitkällä aikavälillä näkyy kuntamme elinvoimaisuutena ja houkuttavuuden parantumisena.”

Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi kommentoi puolestaan liikenneturvallisuussuunnitelman merkitystä kunnalle: ”Kaustisen kehittämisen kannalta yksi tärkeä osatekijä on turvallinen ympäristö, jossa liikenneturvallisuussuunnitelma ja sen toteuttaminen edistää Kaustisen sekä myös lähialueen vetovoimaisuutta.”

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi, että vuonna 2030 kunnissa ei tapahdu yhtään liikennekuolemaa ja myös loukkaantuneiden määrät alenevat nykyisestä tasosta. Vuosina 2015–2019 Vetelissä kuoli liikenteessä kolme henkilöä. Kaustisella ei tapahtunut vastaavalla ajanjaksolla yhtään tieliikennekuolemaa. Molemmissa kunnissa loukkaantui tieliikenteessä keskimäärin kuusi henkilöä vuosittain.

Kuntien liikenneturvallisuusvisioksi on valittu seuraava: ”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenteessä ja kaikki tienkäyttäjäryhmät kokevat liikenneympäristön turvalliseksi.”

Visio ja määrällisten tavoitteiden lisäksi asetettiin liikenneturvallisuustyölle viisi toiminnallista tavoitetta:
• Liikenneympäristön turvallisuus ja viihtyisyys lisääntyy.
• Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa.
• Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu.
• Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.
• Liikenneturvallisuusryhmän toiminta aktivoituu ja vakiintuu kunnassa.

Osana suunnitelmatyötä on laadittu liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on motivoida huomioimaan liikenneturvallisuus paremmin arjessa, parantaa kohderyhmän osaamista liikkua turvallisesti ja tilanteita ennakoiden sekä vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen. Lisäksi on laadittu liikenneympäristön parantamisen toimenpideohjelma, jossa on esitetty toimenpide-ehdotuksia liikenneympäristön ongelmakohtiin. Pienillä ja kustannuksiltaan toteutuskelpoisilla toimenpiteillä voidaan parantaa havaittuja vaarapaikkoja. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi näkemäesteiden karsiminen, nopeusrajoitusten tarkistaminen sekä suojatieturvallisuuden parantaminen.

Suunnitelman laatimiseen sisältyy liikenneturvallisuustoimijatyö, jolla edistetään muun muassa suunnitelman aikana muodostettujen liikenneturvallisuusryhmien toiminnan käynnistämistä ja valmistuneen suunnitelman edistämistä. Toimijatyö käynnistyy kevään 2021 aikana ja jatkuu toukokuun 2022 loppuun asti.

Suunnitelmatyön materiaaleihin voi tutustua tämän tiedotteen linkit- ja liitteet-osioista. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ilkka Närhi
Kaustisen kunta
Puh. 040 769 8668

Tero Uusitalo
Vetelin kunta
puh. 050 5790 180

Anne Peltoniemi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Puh. 0295 027 744

Lauri Vesanen
Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Miikael Hyyrynen
Ramboll Finland Oy
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Kuvat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Läget är lugnt i fråga om blågröna alger i NTM-centralen i Södra Öster-bottens område (landskapen i Österbotten)10.6.2021 13:55:37 EEST | Tiedote

Vecka 23 har inga blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Inte heller bland medborgarobservationerna har det förekommit blågröna alger i de österbottniska landskapen under den gångna veckan. Utöver de riksomfattande fasta kontrollplatserna ger medborgarnas observationer viktig tilläggsinformation för kontrollen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Sinilevätilanne rauhallinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)10.6.2021 13:55:36 EEST | Tiedote

Viikolla 23 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevä-esiintymiä. Myöskään saatujen kansalaishavaintojen perusteella sinilevää ei ole esiintynyt Pohja-laismaakunnissa kuluneen viikon aikana. Valtakunnallisten vakiohavaintopaikkojen lisäksi kansa-laisten havainnot tuovat tärkeää lisätietoa alueemme sinilevätarkkailuun. Levähavainnoista voi ilmoittaa Järviwikiin (www.jarviwiki.fi) tai leväpuhelimeen numeroon 0295 027 990.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds (Österbotten)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Laihianjoen vesistöalueella (Pohjanmaa)9.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kesän 2021 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Laihianjoen vesistöalueella. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2016–2021. Laihianjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Laihia-Tuovila-Runsor on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme