Finanssivalvonta

Liisa Siika-aho appointed to the Board of the Financial Supervisory Authority

Share

The Parliamentary Supervisory Council, on 17 February 2023, appointed Director General Liisa Siika-aho as a member of the Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). The appointment was made on the basis of a proposal by the Ministry of Social Affairs and Health. Liisa Siika-aho heads the Ministry’s Department for Insurance and Social Security.

The appointment is effective from 17 February 2023 and is valid until the end of the Board’s three-year term, which began on 1 January 2021.

The Chair of the FIN-FSA Board is Marja Nykänen, Deputy Governor of the Bank of Finland, and the Vice Chair is Pauli Kariniemi, Director General, Ministry of Finance. The other Board members are Lasse Heiniö, MSc, SHV (Actuary accredited by the Ministry of Social Affairs and Health), Martti Hetemäki, Professor of Practice, and Leena Kallasvuo, MBA. Katja Taipalus, Head of Department at the Bank of Finland, acts as deputy for Marja Nykänen; Paula Kirppu, Senior Ministerial Adviser, Legislative Affairs, acts as deputy for Pauli Kariniemi; and Director Jaana Rissanen acts as deputy for Liisa Siika-aho.

Keywords

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

FIN-FSA published AML supervision strategy - effectiveness of sanctions monitoring to be improved by legislative reform19.4.2023 10:25:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has published a supervision strategy for anti-money laundering. The objective of the strategy is to reduce the risk of money laundering, terrorist financing and breaches of financial sanctions in the operation of supervised entities. In March, the Parliament adopted a partial reform of the Anti-Money Laundering Act, which provides the FIN-FSA with the authority to supervise compliance with sanctions in the financial sector more effectively than before.

Finansinspektionen publicerade tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt - lagreform effektiviserar sanktionsövervakningen19.4.2023 10:25:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen har publicerat en tillsynsstrategi för bekämpning av penningtvätt. Syftet med strategin är att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt underlåtenhet att iaktta ekonomiska sanktioner i den verksamhet som bedrivs av företagen under tillsyn. I mars godkände riksdagen en delreform av penningtvättslagen som ger Finansinspektionen befogenheter att övervaka iakttagandet av sanktioner ännu effektivare inom finanssektorn.

Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä19.4.2023 10:25:00 EEST | Tiedote

Finanssivalvonta on julkistanut rahanpesun estämisen valvontastrategian. Strategian tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden rikkomisen riskiä valvottavien toiminnassa. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa rahanpesulain osittaisuudistuksen, jonka myötä Finanssivalvonta saa valtuuksia valvoa entistä tehokkaammin pakotteiden noudattamista finanssisektorilla.

Finnish financial sector’s capital position strong - supervision in 2023 focuses on the risks caused by the uncertain operating environment15.3.2023 10:00:00 EET | Press release

Uncertainty and slower economic growth weakened the financial sector’s operating environment in 2022 globally. The capital position of the Finnish financial sector remained sound, despite the deterioration in the operating environment. Solvency weakened slightly in the employee pension and banking sectors, but in the non-life and life insurance sectors solvency improved. Due to the changes in the operating environment, the Financial Supervisory Authority’s (FIN-FSA) supervisory priorities in 2023 include credit and liquidity risk management, soundness of corporate governance, and operational risks, such as cyber risks.

Finanssektorn i Finland är fortsatt kapitalstark - under 2023 ligger tillsynens fokus på riskerna som härrör från den osäkra omvärlden15.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Osäkerheten och den avtagande ekonomiska tillväxten försvagade den finansiella omvärlden under 2022 globalt. Den finansiella sektorn i Finland är fortsatt kapitalstark trots omvärldsförsämringen. Arbetspensionssektorns solvens och banksektorns kapitaltäckning försvagades något, medan skade- och livförsäkringssektorernas solvens stärktes. På grund av omvärldsförändringarna riktar Finansinspektionen i sin tillsyn i år särskild fokus på bland annat hanteringen av kredit- och likviditetsrisker, intern styrning och operativa risker såsom cyberrisker.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom