Finanssivalvonta

Liisa Siika-aho utnämnd till Finansinspektionens direktion

Dela

Riksdagens bankfullmäktige utnämnde den 17 februari 2023 avdelningschef, överdirektör Liisa Siika-aho till medlem av Finansinspektionens direktion. Utnämningen gjordes på förslag av social- och hälsovårdsministeriet. Siika-aho arbetar vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social trygghet och försäkringar.

Utnämningen gäller från och med den 17 februari 2023 fram till utgången av direktionens treåriga mandatperiod, som inleddes den 1 januari 2021.

Ordförande för Finansinspektionens direktion är vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen och vice ordförande är avdelningschefen vid finansministeriet Pauli Kariniemi. De övriga medlemmarna är filosofie kandidat, försäkringsmatematiker (SGF) Lasse Heiniö, arbetslivsprofessor Martti Hetemäki och ekonomie magister Leena Kallasvuo. Suppleant för Marja Nykänen är avdelningschef Katja Taipalus, suppleant för Pauli Kariniemi är lagstiftningsrådet Paula Kirppu och suppleant för Liisa Siika-aho är direktör Jaana Rissanen.

Nyckelord

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

FIN-FSA prohibits Ermitage Partners Oy from providing investment services without authorisation7.6.2023 14:30:00 EEST | Press release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) prohibits Ermitage Partners Oy from providing investment services without authorisation. The FIN-FSA finds that Ermitage Partners Oy has provided investment services without a legally required authorisation although the activities of the firm have fulfilled the characteristics of the transmission of orders under the Investment Services Act.

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd7.6.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Finansinspektionen förbjuder Ermitage Partners Oy att tillhandahålla investeringstjänster utan tillstånd. Enligt Finansinspektionen har Ermitage Partners Oy tillhandahållit investeringstjänster utan i lagen föreskrivet verksamhetstillstånd, fastän bolagets verksamhet har uppfyllt kriterierna för förmedling av order enligt lagen om investeringstjänster.

Financial sector's capital position as at 31 March 2023: The Finnish financial sector's capital position has remained good - risks in the operating environment still high7.6.2023 11:00:00 EEST | Press release

The state of the Finnish financial sector has remained good in the early months of the year, despite the continued high level of risks in the operating environment. The economic outlook is overshadowed by weak consumer and business confidence, higher prices and the rapid rise in interest rates to a significantly higher level than in previous years. On the other hand, the economy has been more resilient than expected and some segments of the equity markets have developed positively compared to the turn of the year.

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2023: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland – omvärldsriskerna alltjämt höga7.6.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Läget i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt gott under början av året trots att omvärldsriskerna fortfarande ligger på en hög nivå. De ekonomiska utsikterna fördystras av konsumenternas och näringslivets svaga förtroende, prisökningen och de kraftigt stigande och betydligt högre räntorna jämfört med tidigare år. Ekonomin har emellertid klarat av läget bättre än förväntat och utvecklingen på aktiemarknaden har ställvis varit positiv jämfört med läget vid årsskiftet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum