Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lillholmens bro förnyas i Pargas, trafiken dirigeras till en omväg fr.o.m. 17.2.2021

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland inleder förnyelsen av Lillholmens klaffbro på landsväg 12029 (Skräbböle/Tervsundsvägen) i Pargas vecka 6. Den nya bron byggs vid den gamla bron och därför måste trafiken vid bron avbrytas och dirigeras till en omväg via Tervsundsvägen, Vånovägen och Skärgårdsvägen. För gång- och cykeltrafiken kan man ordna en tillfällig trafikförbindelse genom byggplatsen från och med nästa sommar. Byggnadsarbetet och undantagsarrangemangen i trafiken pågår fram till hösten 2022. Vi beklagar den olägenhet som byggnadsarbetet orsakar trafikanterna.

Illustration av en ny bro
Illustration av en ny bro

Broplatsen ligger i Pargas, där den nuvarande landsvägen 12029 har byggts över Kyrkfjärden via Lillholmen. Den nya bron ersätter den nuvarande pontonen av betong som färdigställdes i början av 1980-talet och som är i dåligt skick, samt klaffbron i dess norra ända. Även den gamla havsbanken rivs. Den nya bron är en förspänd kontinuerlig balkbro i betong och i mitten av bron finns en klaff som kan öppnas. Den nya brons nyttobredd ökar till 9 meter, på den gamla klaffbron är bredden 5,6 meter. Den nya brons totala längd kommer att vara 254 meter. Brons fria höjd ökas till 6 meter, varvid öppningarna av klaffbron kommer att minska avsevärt. Bron anläggs med stålrörspålar som borras i berget. I samband med förnyandet av Lillholmens bro byggs också en ny strömningsöppning söder om Lillholmen (rörbro i stål).

Byggnadsarbetena på bron inleds vecka 6 med att byggplatsen anläggs och trafikarrangemangen under byggnadstiden ordnas, samt med att banken och den gamla bron rivs. 17.2.2021 stängs trafiken på landsväg 12029 vid bron. Trafiken dirigeras till en omväg via Tervsundsvägen (lv 12029), Vånovägen (lv 12027) och Skärgårdsvägen (lv 180). Förbindelsen för gång- och cykeltrafiken måste också avbrytas i början av arbetet. För gång- och cykeltrafiken byggs dock en tillfällig trafikförbindelse genom byggplatsen. Trafikförbindelsen kan tyvärr inte göras hinderfri på grund av att den korsar båttrafikens öppning på bron. Denna förbindelse tas i bruk före sommaren 2021.

Båtleden som går under bron flyttas också till en ny plats före sommaren 2021. Båtleden är i bruk under hela arbetet efter att den gamla bron rivits. Öppningen som görs i brons ställningar är 10 meter bred och 6 meter hög. 

Trafikmängden på bron är cirka 1 000 fordon per dygn.

Entreprenör i projektet är Kreate Oy.

YTTERLIGARE INFORMATION

- NTM-centralen i Egentliga Finland: broingenjörerna Ari Salo, tfn 0400 510 391 och Jari Nikki, tfn 0400 821 596                      

- Kreate Oy: arbetschef Timo Hirvasmaa, tfn 0400 627 461 och ansvarig arbetsledare Tero Haaramäki, tfn 040 544 3661

- Projektsidor (på finska): https://vayla.fi/mt12029-lillholmenin-silta

Nyckelord

Bilder

Illustration av en ny bro
Illustration av en ny bro
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Antalet arbetslösa och permitterade minskade som det brukar i januari2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av januari 26 700 arbetslösa arbetssökande. I januari brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 4 200 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 500 personer (32 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av januari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,7 %, vilket är 2,8 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,7 %). I januari ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (42 %) och långsammast i Nystadsregionen (10 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,9 %) och

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät tammikuiseen tapaan2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 26 700 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 4 200 henkilöllä.Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 6 500 henkilöä enemmän (32%) eli määrä kasvoi samaa tahtia kuin koko maassa. Lomautettujen määrä oli tammikuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se väheni tammikuun ajan. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetummin lomautettujen määrän kasvua. Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,7 % eli 2,8 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,7 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (42%), kun Vakka-Suomessa se oli hitainta (10%). Turunmaa, Vakka-Suomi ja Loimaa

Suojatien SeeMee -varoitusjärjestelmä parantanut jalankulkijoiden turvallisuutta17.2.2021 12:56:30 EETTiedote

SeeMee on suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin asennettava varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Järjestelmän toimintaa on seurattu kahdeksan (2012–2019) vuotta. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta. Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Havaintojen pohjalta voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä soveltuu ja toimii toivotunlaisesti. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Hanhiluodon ja Luotsinmäen sillat korjataan Porissa17.2.2021 12:47:20 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie) Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Siltojen korjaustöistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ruuhkautumaan.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään - Millaista on tulevaisuuden liikenne Satakunnassa?8.2.2021 12:40:16 EETTiedote

Satakuntaliitto ja Varsinais‐Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä, helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita? Entä miten maakunnan liikenneverkkoja ja -palveluita on tarpeen kehittää? Liikennejärjestelmä-suunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum