Säteilyturvakeskus (STUK)

Liten mängd radioaktivt silver i utomhusluften i Kotka

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) observerade i början av augusti en liten mängd radioaktivt silver (Ag-101m) vid övervakningsstationen för radioaktivitetshalten i utomhusluften i Kotka. Aktiviteten hos silvret som fastnat i STUK:s partikelinsamlare var nätt och jämt observerbart med de känsliga mätinstrumenten.

På basis av mätningen av filtret fastställdes silvrets genomsnittliga aktivitetshalt i luften 0,2 mikrobecquerel per kubikmeter. Mätningarna är mycket exakta och den observerade halten har ingen betydelse för människors säkerhet eller miljön. Så här låga halter är inte observerbara till exempel i mätresultaten från STUK:s automatiska övervakningsnät för extern strålning.

Tero Karhunen, inspektör vid STUK, konstaterar att observationen i Kotka stämmer tidsmässigt överens med det årliga underhållet vid Lovisa kärnkraftverk. Små mängder radioaktiva ämnen, även radioaktivt silver, kan frigöras i luften i samband med underhållsarbete vid kärnkraftverket.

Det årliga underhållet av enhet två vid Lovisa kärnkraftverk började den 2 augusti och avslutades den 29 augusti. För närvarande utför kärnkraftsbolaget årligt underhåll av enhet ett.

Kärnkraftsbolaget ansvarar för underhållet och dess säkerhet. STUK övervakar att arbetet görs enligt kraven (https://www.stuk.fi/-/fortum-aloittaa-loviisan-ydinvoimalaitoksen-vuosihuollot-stuk-valvoo-huoltoja, på finska). Vid underhållet i år har inte inträffat något som påverkar strålningsläget i omgivningen eller som äventyrar människors strålsäkerhet.

  • STUK övervakar halten av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland: Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä. Insamlarna på övervakningsstationerna suger in stora mängder luft genom filter som absorberar radioaktiva ämnen. De radioaktiva ämnen som samlas i filtren mäts i laboratoriet. Genom denna metod kan man observera mycket små mängder radioaktiva ämnen. Information om mätning av radioaktivitet samt mätresultat finns på sidan Radioaktiva ämnen i utomhusluften (https://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralning-i-miljon/radioaktiva-amnen-i-utomhusluften).
  • Den externa strålningen övervakas genom nätverket för automatisk strålningsövervakning som omfattar cirka 260 mätstationer. Mätstationen larmar omedelbart om strålningsnivån överskrider den normala bakgrundsstrålningen, som är 0,05–0,3 mikrosievert per timme. Övervakningsnätverkets mätresultat finns på sidan Strålningsläget i dag (https://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralning-i-miljon/stralningslaget-i-dag)
    .

Mer information
Inspektör Tero Karhunen tel. 09 759 88 612
STUK Mediatjänst tel. 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Strålsäkerhetscentralen organiserar sin ledning25.11.2020 08:30:00 EETTiedote

Diplomingenjör Jussi Heinonen som har varit direktör för avdelningen Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) har utsetts till förändringschef för STUK från och med 1.12. I sin nya uppgift kommer han att leda förändringsprogrammet ”Vaikuttava valvoja” som har grundats för att förändra och genomföra praxis för kärn- och strålningsövervakningen i enlighet med STUK:s strategi. Förändringschefens uppdrag är tidsbundet och upphör i slutet av år 2022 då STUK:s strategiperiod slutar. Heinonen fortsätter som medlem av STUK:s ledningsgrupp medan det tidsbundna uppdraget pågår. STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana har utnämnt diplomingenjör Jaakko Leino till direktör för avdelningen Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial och till medlem av ledningsgruppen till och med strategiperiodens slut. Leino övergår till positionen som avdelningschef internt inom STUK från att ha varit kontorschef för kontoret Kärnavfallsanläggningarnas säkerhetsanalyser. Rekryte

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum