Väestörekisterikeskus

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kombinerar människans livscykel, digitalisering och säkerhet

Dela

Logotypen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som inleder sin verksamhet i början av år 2020 har publicerats. Myndighetens verksamhetsidé är att främja digitaliseringen av samhället, säkerställa tillgången till information och tillhandahållande av tjänster för olika händelser i kundernas liv.

I logotypens formspråk och symbolik har man sökt beröringspunkter med särskilt människans vardag och en smidigare vardag. Hussymboliken i logotypen alluderar på boende och hemmet som återspeglar befolknings- och byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet samt hänvisar till människans olika levnadssituationer, för vilka den nya myndigheten tillhandahåller myndighetstjänster. Sådana betydande levnadssituationer är bland annat födelse, äktenskap, flytt, intressebevakning och död.

Bokstaven D som kan skönjas i logotypen refererar till myndighetens första bokstav (på finska) samt myndighetens uppgift att främja digitaliseringen av samhället. I logotypen framträder även formen av ett certifieringschip som ger uttryck för e-tjänster samt ett öppet kuvert, vars symbolik anknyter till kommunikationen mellan medborgare och den offentliga förvaltningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet.

Den nu publicerade logotypen tas i bruk officiellt då myndigheten inleder sin verksamhet i början av år 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Väestörekisterikeskus
Väestörekisterikeskus
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI

0295 535 001http://www.vrk.fi

Befolkningsregistercentralen förverkligar en nationella servicearkitektur tillsammans med finansministeriet. Ämbetsverkets uppgift är att främja det digitala samhället genom att producera och utveckla stödtjänster för e-tjänster för medborgare och den offentliga förvaltningen. Dessutom är Befolkningsregistercentralen befolkningsdatasystemets registerförare tillsammans med magistraterna. Ämbetsverket upprätthåller och utvecklar befolkningsdatasystemet, dess uppgifter och uppgifternas riktighet samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen erbjuder befolkningsdatasystemets informationstjänster och certifikattjänster samt tar hand om valuppgifter. www.vrk.fi

Följ Väestörekisterikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Väestörekisterikeskus

Verohallinto ja Väestörekisterikeskus kannustavat suomalaisia: Tehdään kansallinen ekoteko ja luovutaan paperipostista14.11.2019 08:00:00 EETTiedote

Verohallinto ja Väestörekisterikeskus haastavat suomalaiset tekemään kansallisen ekoteon ja luopumaan viranomaisten lähettämästä paperipostista. Kun ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit, vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti. Viestit tulevat tällöin paperipostin sijaan Suomi.fi-verkkopalveluun, josta ne voi lukea tunnistautumalla palveluun.

De mest inflytelserika personerna inom digital förvaltning listades – Befolkningsregistercentralens Janne Viskari och Kimmo Rousku representerade9.10.2019 17:00:00 EESTTiedote

Överdirektören, IKT-direktören Anna-Maija Karjalainen från finansministeriet samt överdirektören Janne Viskari och ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku från Befolkningsregistercentralen ingick bland de 100 mest inflytelserika personerna i världen i en jämförelse om de mest inflytelserika personerna inom digital förvaltning.

Most influential people in digital government were listed - Population Register Centre´s Janne Viskari and Kimmo Rousku were represented9.10.2019 17:00:00 EESTPress release

Anna-Maija Karjalainen, Director General of Public Sector ICT at the Ministry of Finance, and Janne Viskari, Director General and Kimmo Rousku, Chief Senior Specialist from the Population Register Centre were placed among the 100 most influential people in the world when comparing the most influential persons in digital government.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum