Finanssivalvonta

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab påförs en påföljdsavgift på 125 000 euro för försummelser i organiseringen av transaktionsrapporteringen

Dela

Finansinspektionen har påfört LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab en påföljdsavgift på 125 000 euro. Bolaget har under tiden mellan januari 2018 och juli 2020 försummat att iaktta bestämmelserna om transaktionsrapportering.

Transaktionsrapporteringen är grundläggande för Finansinspektionens övervakning av marknadsmissbruk och därmed för säkerställandet av förtroendet för värdepappersmarknaden. Därför ska särskild vikt läggas vid kvaliteten och omfattningen av transaktionsrapporteringen, och tillhandahållarna av investeringstjänster ska förfoga över metoder och arrangemang för att säkerställa att de rapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s metoder och arrangemang har inte varit tillräckliga för att identifiera vare sig fel och misstag eller icke rapporterade transaktioner. Bolaget har inte heller gjort en avstämning mellan transaktionsuppgifterna och de rapporterade uppgifterna för att säkerställa att uppgifterna är fullständiga och korrekta.

För försummelserna har en påföljdsavgift påförts bolaget. Påföljdsavgiftens belopp baserar sig på en samlad bedömning som tar särskild hänsyn till arten, omfattningen och den långa varaktigheten av försummelsen. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion, som syftade till att utvärdera bolagets organisering av transaktionsrapporteringen.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 6 juni 2022 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av chefen för juridiska enheten Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9-16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial sector’s capital position as at 31 March 2022: Finnish financial sector’s good capital position increasingly important – uncertainty marks the operating environment and risks are elevated9.6.2022 09:45:00 EEST | Press release

The impacts of Russia’s war, the pick-up in inflation and slowdown in economic growth are creating a high level of uncertainty, accompanied by a rise in interest rates and decline in share values. The preparedness of supervised entities for the consequences of these developments and for possible cyber attacks requires sufficiently large capital buffers for all situations and voluntary contingency plans.

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2022: Allt viktigare att den finländska finansiella sektorn hålls kapitalstark – omvärlden präglas av osäkerhet och riskerna ligger kvar på en hög nivå9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Effekterna av Rysslands anfallskrig, inflationsökningen och den avtagande ekonomiska tillväxten skapar stor osäkerhet samtidigt som räntorna stiger och aktievärdena sjunker. Beredskap för konsekvenserna av dessa fenomen och även för eventuella cyberattacker kräver att aktörernas kapitalbuffertar är tillräckligt stora i alla situationer och de frivilliga beredskapsåtgärderna tillräckliga.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2022: Suomen finanssisektorin hyvä vakavaraisuus entistä tärkeämpää – epävarmuus leimaa toimintaympäristöä ja riskit pysyneet korkealla tasolla9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, kiihtynyt inflaatio ja hidastuva talouskasvu luovat suurta epävarmuutta, samaan aikaan kun korot nousevat ja osakkeiden arvot laskevat. Toimijoiden varautuminen näiden ilmiöiden seurauksiin ja myös mahdollisiin kyberhyökkäyksiin edellyttää kaikissa tilanteissa riittävän suuria vakavaraisuuspuskureita ja omaehtoisia varautumistoimenpiteitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum