Uudenmaan ELY-keskus

Lösning för arbetslöshet bland unga? – NTM-centralen i Nyland köper enskilda tjänster för tusentals unga

Dela

Målet är att den unga snabbt ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden, med lönesubvention eller som företagare.

NTM-centralen i Nyland planerar en ny träningstjänst för unga tack vare regeringens tilläggsanslag till unga. Upphandlingens årliga värde är cirka 4–8 miljoner euro. Träningstjänsten skulle erbjuda intensiv hjälp åt till och med
4 000–5 000 unga i Nyland.

Den nya köptjänsten är i första hand avsedd för arbetslösa under 30 år. Träningen omfattar cirka 18 personliga träningstimmar under sex månader, vilket är betydligt mer servicetid än inom tjänstemannaservicen. Vid behov kan även andra än arbetslösa unga delta i träningen. Träningen genomförs inte bara som möten utan också som en distanstjänst.

Serviceproducenterna uppmuntras göra ett intensivt, resultatinriktat arbete med träningen som utöver handledning i arbetssökning även omfattar karriärvägledning, kompetenspass och möjligheter till arbetsintervjuer enligt individuellt behov. Målet med träningen är att den unga snabbt ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden, med lönesubvention eller som företagare. Även inledande av utbildning eller arbetsprövning räknas som resultat. Tränaren kan fortsätta som stöd för den unga även efter att resultatet uppnåtts.

Tjänstens resultatpremiemodell grundar sig på en jämförelseuppställning som utvecklats vid NTM-centralen i Nyland och som belönar serviceproducenterna när de får bättre resultat än kontrollgruppen. På så sätt kan man med sysselsättningsanslag betala för resultat som inte skulle ha uppkommit utan tjänsten.

Anbudsförfrågan för denna nya köptjänst publiceras i slutet av oktober 2020 på adressen hankintailmoitukset.fi/sv/. Kommunförsöken med sysselsättning i Nyland och Nylands arbets- och näringsbyrå kan erbjuda sina kunder tjänsten från och med januari 2021.

Kontakter

Olli Päärnilä, ledande expert
NTM-centralen i Nyland
0295 040 648
olli.paarnila(at)ely-keskus.fi

Jani Lehto, specialplanerare
NTM-centralen i Nyland
0295 021 199
jani.lehto(at)ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 B 5. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

För att trygga vägtrafikanterna träder vinterhastigheterna i kraft i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 28.10.202023.10.2020 15:46:47 EESTTiedote

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Nyland träder de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden i kraft den 28 oktober 2020. Hastighetsbegränsningarna sänks på största delen av motorvägarna och andra huvudvägar. På motorvägarna innebär detta att hastighetsbegränsningen sänks från 120 km/h till 100 km/h. Begränsningarna på 100 km/h på andra vägar minskas däremot till 80 km/h. När vinterhastigheterna träder i kraft inleds en övergångsperiod för de växlande hastighetsbegränsningarna på motorvägarna. Då kan hastighetsbegränsningen ännu vara 120 km/h vid ljus tid och goda väderförhållanden. Övergångsperioden gäller till slutet av november om vädret tillåter.

Tielläliikkujien turvaamiseksi talvinopeudet voimaan Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä 28.10.202023.10.2020 15:46:38 EESTTiedote

Uudenmaan ELY:n toiminta-alueella talven ja pimeän ajan alennetut nopeusrajoitukset tulevat voimaan 28.10.2020. Valtaosalla moottoriteitä ja muita pääteitä ajonopeuksia alennetaan. Moottoriteillä tämä tarkoittaa nopeusrajoituksen alenemista 120 km/h:sta 100 kilometriin tunnissa. Muilla teillä olevat 100 km/h rajoitukset puolestaan vähennetään 80 kilometriin tunnissa. Talvinopeuksien astuessa voimaan alkaa moottoriteiden vaihtuvien nopeusrajoitusten osuuksilla siirtymäaika, jolloin valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa nopeusrajoitus voi olla vielä 120 km/h. Siirtymäaika on voimassa sään salliessa marraskuun loppuun asti.

Työttömien määrä edelleen korkealla tasolla20.10.2020 08:03:57 EESTTiedote

Syyskuun Työllisyyskatsaus on julkaistu. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli syyskuun lopussa yhteensä 110 419 työtöntä työnhakijaa, näistä ilman työsuhdetta olevia oli 86 051 ja lomautettuja 24 368. Työttömien kokonaismäärä kasvoi 42 139 (61,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 12,7 %, joka on 4,7 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa enemmän. Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 3 624 (-3,2 %) vähemmän kuin edelliskuussa. Syyskuussa ilman työsuhdetta olevien määrä oli kuukautta aikaisempaan verrattuna 2 267 (-2,6 %) vähemmän. Lomautettujen määrä laski 1 357 (-5,3 %) verrattuna kuukautta aikaisempaan. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 11 669, mikä on 5 551 (89,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 29 186, mikä on 6 904 (31,0 %) enemmän kuin vuoden 2019 syyskuun lopussa. Ulkomaalaisia työttö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum