Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksen Metsäsektorin suhdannekatsaus 2017–2018: Sahatavaran vienti ja hakkuut jälleen uusiin ennätyksiin

Jaa

Markkinahakkuut sekä Suomen metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat reippaasti viime vuodesta paperia lukuun ottamatta. Vientihintojen kehitys pysyy kuitenkin vaisuna kiristyneen kilpailun ja ylitarjonnan vuoksi.

Kiina nousee tänä vuonna sahatavaran viennin tärkeimmäksi kohdemaaksi sekä viennin määrällä että arvolla mitattuna. Kuusisahatavaran lisäksi myös mäntysahatavaran vienti on voimakkaassa kasvussa Kiinaan, jonne kauppavirtoja on pystytty kääntämään ongelmien vaivaamilta Pohjois-Afrikan markkinoilta.

Kilpailun kiristyminen ja sahatavaran ylitarjonta vientimarkkinoilla ovat painaneet etenkin mäntysahatavaran vientihintoja ja vaikuttaneet männyn sahauksen kannattavuuteen. Loppuvuoden aikana hintakehityksen odotetaan tasaantuvan.

– Vuonna 2017 sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonna vienti kasvaa edelleen hieman, arvioi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Antti Mutanen.

Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät vanerin tuotanto- ja vientimäärät hyvällä tasolla.

Kartongin sekä sellun tuotanto ja vienti kasvavat

Sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja erityisesti ensi vuonna, jolloin uusi tuotantokapasiteetti Suomessa on saatu kokonaan käyttöön. Sellun vientihinta nousee tänä vuonna viime vuoden reilun pudotuksen jälkeen. Ensi vuonna vientihinnan ennakoidaan hieman laskevan havu- ja lehtisellun tuotannon kasvaessa maailmalla.  

Tuotantokapasiteetin kasvu Suomessa sekä pakkaamisen kasvu maailmalla lisäävät kartongin tuotantoa ja vientiä sekä tänä että ensi vuonna. Uuden kapasiteetin käyttöönotto ja paperikoneiden kääntäminen kartongille lisäävät kuitenkin tarjontaa Euroopassa ja pitävät kartongin markkinahintojen kehityksen vaisuna. Painopapereiden kulutus maailmalla jatkaa laskuaan. Suomessa paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat edelleen. Sellun ja kartongin myönteisen kysyntäkehityksen ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus säilyy sekä tänä että ensi vuonna hyvällä tasolla.

Myös hakkuut uuteen ennätykseen – raakapuun hinnoissa pientä nousua

Metsäteollisuuden puun käytön kasvaessa kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna 63,6 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti laskee neljä prosenttia viime vuodesta.

Kuusisahatavaran hyvän kysynnän myötä kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna tukeista eniten. Kuusi- ja mäntykuitupuiden lisääntyvä käyttö kartongin ja sellun tuotannossa nostaa niiden kantohintoja tänä vuonna. Ensi vuodeksi ei odoteta merkittäviä muutoksia kantohintoihin.

Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,9 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousee 126 euroon vuonna 2017 ja 129 euroon vuonna 2018.

Metsähakkeen käyttö kasvaa hitaasti

Fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, halvat päästöoikeudet ja epävarmuudet tukipolitiikassa ovat jarruttaneet investointipäätöksiä ja metsäenergian käytön kasvua.

Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan tänä vuonna pari prosenttia viime vuodesta, ja käytön ennakoidaan kasvavan 8,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2018. Tänä vuonna metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta pysyy viime vuoden tasolla ja ensi vuonna hinta nousee hieman. Puupellettien tuotanto Suomessa elpyy tänä vuonna viime vuoden voimakkaan tuotantomäärän laskun jälkeen.

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2017−2018 -julkaisu

Havainnollisia infograafeja 

Kannolta markkinoille − ennuste hakkuista, jalostuksesta ja metsäteollisuustuotteiden viennistä vuonna 2018

Tukki- ja kuitupuiden kantohinnat puolivuosittain 2006–2018e vuoden 2016 hinnoin


Taulukot

Metsäsektorin keskeiset ennustemuuttujat 2016–2018e.

Yksityismetsien keskimääräiset nimelliset kantohinnat 2016–2018e.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, jari.viitanen@luke.fi

Tutkija Antti Mutanen, puh. 029 532 3070, antti.mutanen@luke.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Luonnonvarakeskus
Luonnonvarakeskus
Viikinkaari 9
00790 Helsinki, Finland

0295 32 6000 / +358 295 32 6000http://www.luke.fi

Luonnonvarakeskus (Luke) on 1.1.2015 toimintansa aloittanut tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi www.luke.fi/en

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Luonnonvarakeskus

Uusi tiedotetilauksesi vuoden loppuun mennessä/ Förnya dina pressmeddelandeprenumerationer före årsskiftet20.12.2017 14:13Tiedote

Luonnonvarakeskus (Luke) vaihtaa vuoden 2018 alusta alkaen mediatiedotteiden lähetysjärjestelmää. Muutoksen yhteydessä pyydämme teitä uusimaan tiedotetilauksenne. Tiedotteita voi tilata aihealueittain tai halutessaan voi tilata myös kaikki Luken tiedotteet. Tilaa Luken tiedotteet lomakkeella >> -- Från och med början av 2018 skickas Naturresursinstitutets (Luke) pressmeddelanden från ett nytt system. I samma veva ber vi er att förnya era prenumerationer på Lukes pressmeddelanden. Lukes pressmeddelanden kan beställas enligt ämne eller man kan också prenumerera på alla Lukes pressmeddelanden. Fyll i blanketten och prenumerera på Lukes pressmeddelanden >>