Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lupaavia tuloksia Lapväärtin-Isojoen kutukalojen määrästä sekä Peruksen ja Villamon kalateistä (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi, koska meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden aikana. Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa.

Kuva 1. Vaki-kalalaskurin piirtämä siluetti nousutaimenesta.
Kuva 1. Vaki-kalalaskurin piirtämä siluetti nousutaimenesta.

Vuosi 2020 oli ensimmäinen kerta, kun Isojoen nousutaimenmäärää on seurattu koko avovesikauden ajan. Seurantatulosten perusteella tehdyn arvion mukaan kutukalojen määrä vuonna 2020 oli runsaat 1 000 meritaimenta, mikä tekee Lapväärtin-Isojoesta yhden Suomen merkittävimmistä mertaimenjoista.

Meritaimenen nousulaskenta aloitettiin vuonna 2019, jolloin Isojoelle Villamon puretun padon yläpuoliselle alueelle sijoitettiin Vaki-Riverwatcher kalalaskuri. Vaki-kalalaskurit mittaavat laskurin läpi uineen kalan ja piirtävät siitä siluetin määritettyjen arvojen perusteella, mahdollistaen kokoluokan sekä kalalajin tunnistamisen. Seurannan tavoitteena oli arvioida Villamon puretun padon yläpuolelle nousseiden meritaimenten määrän. Seurantaan lisättiin vuonna 2020 toinen Vaki-kalalaskuri, joka sijoitettiin Kristiinankaupungin Peruksen kylään, Peruksenkosken padon yhteyteen rakennettuun kalatiehen. Peruksenkosken pato on ensimmäinen vaellushidaste, joka vaikeuttaa meritaimenen kutuvaellusta. Peruksenkosken seurannan tavoitteena oli arvioida yläpuolelle nousseiden meritaimenten määrää sekä kalatien toimivuutta.

Villamoon sijoitetun Vaki-laskurin läpi ui vuonna 2019 yhteensä 93 meritaimenta, joista suurin osa olivat yli 50 cm pitkiä. Suurimmat nousumäärät ajoittuivat syys- sekä lokakuulle, jolloin suurin osa meritaimenista nousivat puretun padon yläpuolisille alueille. Nousukalojen määrä oli suuri, kun otetaan huomioon, että padon purkamisesta on ainoastaan kolme vuotta. Vuoden 2020 seurantaa vaikeuttivat ympäristöolosuhteet ja etenkin virtaamavaihtelut, joiden takia laskuri ei ollut käynnissä viime syksyn aikana. Meritaimenista tehtiin näköhavaintoja kuitenkin runsaasti Villamon yläpuolisilta alueilta.

Peruksenkoskella Vaki-kalalaskuri oli vuonna 2020 toiminnassa maaliskuusta marraskuuhun. Seurannan aikana Vaki-kalalaskurista ui yhteensä 2 400 kalaa, joista 798 yksilöä oli meritaimenia. Muita lajeja olivat muun muassa harjus, hauki sekä särki. Peruskoksen kalalaskurin läpi uineiden meritaimenten keskipituus oli 67 cm. Suurin osa (62 %) meritaimenista kuuluivat kokoluokkaan 60–80 cm. Yli metrin pituisia meritaimenia rekisteröitiin kaksi kappaletta. Meritaimenet uivat kalatiestä koko avovesikauden ja vaellushuippu ajoittui heinäkuulle, jolloin nousumäärä oli lähes 250 meritaimenta. Pienemmät taimenet nousivat keväällä ja alkukesästä, kun taas suurimmat syksyllä.

Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta on yksi Suomen tärkeimmistä luonnonvaraisesti lisääntyvistä meritaimenkannoista. Lapväärtin-Isojoen meritaimenkantaa on seurattu laajasti viime vuosien aikana. Seurantojen avulla pyritään saamaan tietoa Lapväärtin-Isojoen meritaimenkannan nykytilasta, vaelluksista ja poikasmäärästä. Seuranta toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten sekä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteystyönä liittyen Freshabit Life IP-hankkeeseen ja Villamon kunnostusten seurantaan.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Linus Lähteenmäki
Vesitaloussuunnittelija
linus.lahteenmaki@ely-keskus.fi
puh. 050 3512826

Teemu Huovinen
Vesitaloussuunnittelija
teemu.huovinen@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 807

Jyrki Latvala
Ryhmäpäällikkö
jyrki.latvala@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 861

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

Kyösti Nousiainen
kyosti.nousiainen@ely-keskus.fi
puh. 0295 028 602

Lunnonvarakeskus LUKE:

Panu Orell
panu.orell@luke.fi

Kuvat

Kuva 1. Vaki-kalalaskurin piirtämä siluetti nousutaimenesta.
Kuva 1. Vaki-kalalaskurin piirtämä siluetti nousutaimenesta.
Lataa
Kuva 2. Vaki-laskurin ohjausyksikkö, joka tallentaa kalojen tiedot sekä laskee laskurin läpi uineet kalat.
Kuva 2. Vaki-laskurin ohjausyksikkö, joka tallentaa kalojen tiedot sekä laskee laskurin läpi uineet kalat.
Lataa
Kuva 3. Vaki-laskurin havainnointiyksikkö sijoitettuna Peruksen kalatiehen. Yksikkö koostuu kahdesta vedenalaisesta skannauslevyistä, jotka määrittävät läpiuivan kalan käyttäen infrapunavaloa. Metallisen häkin avulla kalat ohjataan yksikön läpi.
Kuva 3. Vaki-laskurin havainnointiyksikkö sijoitettuna Peruksen kalatiehen. Yksikkö koostuu kahdesta vedenalaisesta skannauslevyistä, jotka määrittävät läpiuivan kalan käyttäen infrapunavaloa. Metallisen häkin avulla kalat ohjataan yksikön läpi.
Lataa
Kuva 4. Villamon vedenalainen laskuriyksikkö sekä kaloille suunniteltu ohjausaita.
Kuva 4. Villamon vedenalainen laskuriyksikkö sekä kaloille suunniteltu ohjausaita.
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lovande resultat om antalet lekande fisk i Lappfjärds å-Storå och om fiskvägarna i Perus och Villamo (landskapen i Österbotten)22.2.2021 10:48:16 EETTiedote

Resultaten från uppföljningen av fiskbeståndet i Lappfjärds å-Storå visar att fiskvägen i Perus är en bra och fungerande lösning för att förbättra havsöringens vandring, eftersom havsöringarna kan simma förbi dammen via fiskvägen under hela tiden när vattnet är öppet. Rivningen av och restaureringen av dammen i Villamo ser också ut att fungera bra genom att det är möjligt för havsöringen att vandra upp till lekområdena, som till stor del har varit onåbara.

Utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts11.2.2021 10:47:11 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en lokaliseringsplan på ett ca 12 km långt avsnitt av stamväg 63 i Evijärvi, Kronoby och Kaustby kommuners område. Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Särskilt vill man förbättra trafiksäkerheten och se till att gods- och persontrafiken fungerar smidigt samt att trafiken och resetiden är förutsägbar. Arbetet leds av en projektgrupp och till gruppen har representanter för tre kommuner och tre landskapsförbund kallats. Förslagen till förbättringsalternativ kommer att presenteras för allmänheten sannolikt på torsdag 22.4.2021 kl. 18 på ett Teams-videomöte. Den respons som kommer under och efter mötet beaktas vid valet och preciseringen av alternativet. Noggrannare uppgifter om möt

Kantatie 63 välillä Evijärven Ina – Kaustinen: Pääsuuntaselvitys käynnistynyt11.2.2021 10:47:11 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt noin 12 kilometriä pitkän kantatiejakson pääsuuntaselvityksen laatimisen Evijärven, Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien alueella. Työn tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Erityisesti halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta sekä tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa. Työtä ohjaavaan hankeryhmään on kutsuttu alueen kolmen kunnan ja kolmen maakuntaliiton edustajat. Kehitettyjä parantamisvaihtoehtoja esitellään yleisölle todennäköisesti torstaina 22. huhtikuuta 2021 klo 18 Teams-etäyleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa ja sen jälkeen saatu palaute otetaan huomioon vaihtoehtoa valittaessa ja tarkennettaessa. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on alkanut11.2.2021 08:30:00 EETTiedote

Kiikun pato- ja siltarakenne sijaitsee Seinäjoen oikaisu-uomassa lähellä oikaisu-uoman ja Kyrönjoen yhtymäkohtaa. Padon ja sillan rakenteet ovat ikääntyneet ja tarvitsevat kunnostusta, mikä on todettu rakenteiden kuntotutkimuksissa, betonianalyyseissä ja vedenalaisissa luotauksissa. Lisäksi silta on suunniteltu aikakautensa kuormille ja rakenteessa on havaittu rasitusvaurioita. Pato- ja siltarakenne ei nykyisellään vastaa tämän hetken vaatimuksia. Kiikun padon ja sillan kunnostuksen suunnittelu on aloitettu, jotta rakenteiden käytettävyys ja patoturvallisuus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa.

Planeringen för att ändra regleringen av Västerfjärden börjar9.2.2021 12:30:47 EETTiedote

Planeringen för att ändra regleringen av Västerfjärden, en bassäng i nedre loppet av Närpes å, har börjat. Sötvattenbassängen Västerfjärden byggdes i samband med regleringsprojektet i Närpes å i slutet av 1970-talet för att skogsindustrin skulle ha tillgång till vatten. Projektet beviljades vattenrättsligt tillstånd år 1976 och tillståndet har delvis ändrats år 1997. Tillståndsinnehavaren är NTM-centralen i Södra Österbotten. Regleringen och ansvaret för sötvattenbassängens regleringskonstruktioner handhas enligt avtal av Metsä Board Oyj, som hör till Metsä Group.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme