Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Luumäen, Lemin, Savitaipaleen ja Kouvola tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla (Kaakkois-Suomi)

Jaa

Luumäen, Lemin, Savitaipaleen ja Kouvolan pohjavesialueiden tarkastetut tiedot ja rajaukset on julkaistu 18.5.2021 Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Ajantasaiset pohjavesialuetiedot on mahdollista tarkistaa myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelussa tai ympäristöhallinnon Karpalo-karttapalvelussa.

Karttakuva Tervahaudan pohjavesialueesta Luumäellä.

Luumäellä, Lemillä ja Savitaipaleella on tarkistamistyön jälkeen yhteensä 44 pohjavesialuetta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkisti ja uudelleenluokitteli Luumäen, Lemin ja Savitaipaleen pohjavesialueet alkuvuoden aikana. Mukana tarkistuksessa oli myös kaksi Kouvolan pohjavesialuetta. Esitys luokitus- ja rajausmuutoksista oli nähtävillä 25.2–6.4.2021. Lisäksi ELY-keskus pyysi muun muassa alueen kunnilta ja vesilaitoksilta asiasta lausunnot. Kooste ELY-keskuksen saamista palautteista sekä niihin annetuista vastauksista on edelleen nähtävillä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa www.ymparisto.fi.

Luumäellä yhteensä 19 pohjavesialuetta

Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Luumäellä on yhteensä 19 pohjavesialuetta. Luumäellä tarkistamisen yhteydessä pohjavesialue-luokitukseen nostettiin kolme uutta pohjavesialuetta, joista yhden, Toikkalan, rajauksen ja luokituksen vahvistuminen odottaa kuitenkin vielä Lappeenrannan pohjavesialueiden kuulemista. Lisäksi Taavetin pohjavesialuetta laajennettiin kattamaan kaksi aiemmin luokituksesta poistettua pohjavesialuetta.

Lemillä viisi pohjavesialuetta

Lemillä on pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen yhteensä viisi pohjavesialuetta. Näistä yksi alue on uudelleen luokitukseen nostettu pohjavesialue Lemin ja Luumäen rajalla. Kahden pohjavesialueen osa-alueet yhdistettiin ja samassa yhteydessä luokitukseen palasi myös aiemmin luokituksesta poistettuina olleita alueita.

Pohjavesialueita on Savitaipaleella 20

Pohjavesialueiden tarkistamisen ja uudelleenluokittelemisen jälkeen Savitaipaleella on yhteensä 20 pohjavesialuetta. Näistä kaksi on uudelleen luokitukseen nostettua aluetta, jotka luokiteltiin E-luokan pohjavesialueiksi. Lemin tavoin Savitaipaleella yhdistettiin kahden pohjavesialueen osa-alueet. Lisäksi Selkäkankaan, Ojastin ja Ukonkuopan pohjavesialuealuekokonaisuus yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi, joka sai nimensä ja tunnuksensa alueen suurimmalta alueelta, Selkäkankaan pohjavesialueelta. Uusi Selkäkankaan pohjavesialue laajeni kattamaan myös yhden aiemmin luokituksesta poistetun pohjavesialueen.

Myös Savitaipaleen ja Kouvolan rajalla yhdistettiin kaksi olemassa olevaa pohjavesialuetta yhdeksi uudeksi pohjavesialueeksi. Kouvolassa pohjavesialueiden tarkistaminen ja uudelleenluokitus tehtiin valtaosin jo vuonna 2019. Tuolloin tarkistamatta jäi kaksi osin Etelä-Karjalan alueelle ulottuvaa pohjavesialuetta, jotka tarkasteltiin nyt.

Selkäharju-Pajarin pohjavesialueen luokitusmuutos oli jo kuultu Kymenlaakson puolella, mutta nyt alueen luokitus saatiin valmiiksi kuulemisen toteuduttua myös Luumäellä. Lisäksi yksi Kouvolan pohjavesialue tarkistettiin kokonaisuudessaan nyt yhdessä Savitaipaleen pohjavesialueiden tarkistamisen yhteydessä. Kyseinen Kaurioharjun pohjavesialue yhdistettiin Savitaipaleen Välikangas/Havonkangas pohjavesialueeseen. Yhdistämisessä syntyneen uuden Kaurioharju-Havonkangas pohjavesialueen pääsijaintikunta on Savitaipale.

Myös rajauksia tarkistettiin

Luokitusmuutosten lisäksi ELY-keskus tarkisti pohjavesialueiden rajaukset. Kolmea pohjavesialuetta lukuun ottamatta rajausmuutoksia tehtiin kaikkiin Etelä-Karjalan alueella nyt tarkistettuihin pohjavesialueiseen. Useimmiten rajausmuutosten syy oli pohjavesialueen muodostumisalueen rajauksen yhdenmukaistaminen vesialueen rantaviivaan. Paikoin rajauksia tarkistettiin myös esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartoitusten tai Maanmittauslaitoksen tuottaman laserkeilausaineiston avulla.

Pohjavesialueluokat kertovat alueen vedenhankintakäytöstä ja luontoarvoista

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan pohjavesialueet luokitellaan 1-, 2-, 1E-, 2E- ja E-luokkiin.

Pohjavesialueiksi rajataan luonnontieteellisin perustein alueet, joilla muodostuu merkittävästi pohjavettä. Tällaisia alueita ovat yleisimmin jääkauden vaikutuksesta syntyneet harjut ja reunamuodostumat. Pohjavesialuerajat osoittavat alueen, joilla on vaikutusta pohjavesimuodostuman veden laatuun ja muodostumiseen. Pohjavesialueen rajojen sisäpuolella on yleensä esitetty myös pohjaveden varsinainen muodostumisalue. Pohjavesialueiden lisäksi pohjavettä esiintyy kaikkialla muuallakin maaperässä, ja pohjavesialueet kuvaavatkin vain merkittävimpiä pohjavesiesiintymiä.

Pohjavesialueita voidaan hyödyntää vedenhankinnassa. Pohjavesialueluokituksessa pohjavesialueet luokitellaankin vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan 1- ja 2-luokkiin. 1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokan alue taas on 1-luokan mukaiseen vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitelmia merkittävästä vedenotosta. Suojelutarpeiden osalta 1- ja 2-luokan pohjavesialueet eivät eroa toisistaan.

Pohjavesialueiden pohjavedestä hyötyvät ihmisten lisäksi myös monet luontokohteet. Esimerkiksi lähteiköille ja lähdesoille pohjavesi on niiden olemassaolon edellytys. Uudessa pohjavesialueluokituksessa merkittäviä pohjavesivaikutteisia luontokohteita ylläpitävät pohjavesialueet saavat arvokkaista ekosysteemeistä kertovan E-merkinnän. E-luokan pohjavesialue voi olla samaan aikaan myös vedenhankintaan soveltuva alue, ja tällöin kyseessä on 1E- tai 2E-luokan pohjavesialue.

Luumäen, Lemin ja Savitaipaleen alueella löytyi tarkastettujen pohjavesialueiden vaikutuspiiristä yhteensä 32 merkittäväksi katsottua lähteikköä tai muuta pohjavedestä riippuvaista ekosysteemiä. Lukumääräisesti eniten tällaisia merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia luontokohteita on Luumäen Somerharjun ja Savitaipaleen Mäntykiven- ja Hepokivenkankaan pohjavesialueiden vaikutuspiirissä. Kaiken kaikkiaan Luumäellä kahdeksan, Lemillä kaksi ja Savitaipaleella seitsemän pohjavesialuetta sai merkittävistä ekosysteemeistä kertovan luokkamerkinnän (1E, 2E tai E). Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit on esitelty kuntakohtaisissa tutkimusraporteissa, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Pohjavesialueiden tarkistamistyö jatkuu Etelä-Karjalassa

Pohjavesialueiden tarkistamistyö siirtyy seuraavaksi eteenpäin Etelä-Karjalassa. Seuraavaksi vuorossa ovat Taipalsaaren ja Lappeenrannan pohjavesialueiden uudelleenluokittelu ja tarkistaminen. Näiden kuntien alueella on jo viime vuosien ajan tehty maastotutkimuksia, joiden perusteella nyt viimeistellään luokkamuutokset ja tehdään rajausmuutokset. Tämänhetkisen tiedon mukaan Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialueiden muutosesitys saadaan kuultavaksi alkukesän aikana.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Pohjavesialueiden tarkistus ja luokitus:
Hydrogeologi Heidi Rautanen
puh. 0295 029 279, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit:
Ympäristöasiantuntija Pyry Mäkelä
puh. 0295 029 121, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Salpausselänkatu 22 (PL 1041)
45101 Kouvola

0295 029 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan kestävä ja elinvoimainen Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kartoittaa Lappeenrannan ja Imatran seudun pyöräilyreittien nykytilaa ja kehittämistarpeita Vastaa kyselyyn 31.7. mennessä4.6.2021 08:47:11 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut pyöräilyreittien kehittämisselvityksen laatimisen osana CBC-Cycling -hanketta. Jotta selvityksestä tulee mahdollisimman onnistunut, ELY-keskus kerää asukkaiden ja alueella liikkuvien mielipiteitä aiheesta sähköisellä kyselyllä. Kysely antaa arvokasta tietoa pyöräilyreittien kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Kysely on avoin kaikille.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, huhtikuu 202125.5.2021 08:25:40 EEST | Tiedote

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa huhtikuun 2021 lopussa 29 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä laski 36 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli 39 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 47 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Palveluihin osallistujia oli 11 prosenttia enemmän. Kaikkien työnhakijoiden määrä laski 14 prosenttia vuodentakaisesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme