Uudenmaan ELY-keskus

Lv 11689-projektet med reparationer av sättningarna på Söderkullavägen på paus i Sibbo

Dela

Reparationerna av sättningarna på Söderkullavägen avbryts tillfälligt och byggarbetet beräknas vara färdigt i sin helhet i slutet av 2023.

Reparationerna av sättningarna på Söderkullavägen avbryts tillfälligt. Projektet är på paus under 2022 och arbetet fortsätter våren 2023 om förhållandena tillåter. Byggarbetet beräknas vara färdigt i sin helhet i slutet av 2023.

Grundförstärkningen har gjorts på den andra filen. På filen på åns sida finns en tillfällig beläggning, men grundförstärkningen är ogjord. De nuvarande obearbetade punkterna i projektets ändar korrigeras.

Kartlänk: https://goo.gl/maps/iY3u4esaffiwfvyT8

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar GRK Oy och för tillsynen ansvarar Welado Oy.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Projektchef Jukka Aro, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 269

Byggplatschef Jouni Karvonen, GRK Oy, tfn 040557 4123

Tillsynskonsult Tommi Luostarinen, Welado Oy, tfn 050413 7689

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.