ELY-keskukset

Maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan voi hakea avustusta

Jaa

Maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan voi hakea lokakuun puolivälistä alkaen valtakunnallista avustusta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Avustuksilla halutaan vauhdittaa sellaisten paikallisten kokeilujen ja alueellisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä, jotka tukevat peltojen ja metsien kestävää vesitaloutta, edistävät vesienhallintaa valuma-aluetasolla sekä vähentävät kuormitusta vesistöön.

Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala
Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala

Valtakunnallista avustusta voi hakea 15.1030.11.2020 välisenä aikana, ja avustus on käytettävissä vuosina 2021-2022. Vuonna 2020 rahoitusta on tarjolla noin kolme miljoonaa euroa. Lopullinen summa tarkentuu syksyn kuluessa.

Syksyn 2020 hakuun toivotaan erityisesti hankkeita, joilla

  • edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa,
  • kehitetään suometsien ja turvepeltojen ympäristö- ja ilmastokestäviä vesienhallinnan ratkaisuja
    tai joilla
  • luodaan toimintamalleja maa- ja metsätaloustoimijoiden väliselle yhteistyölle valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelussa.

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat maanpinnan muotojen ohjaamana tiettyyn uoman kohtaan, järveen tai mereen. Kestävää vesienhallintaa voidaan edistää tarkastelemalla tuotantoalueiden vesitaloutta, veden viivyttämistä ja kierrättämistä valuma-alueen mittakaavassa. Luonnonmukaisilla vesirakentamismenetelmillä voidaan taas saavuttaa monia hyötyjä uomien vedenjohtokyvyn parantamisen ohella.

Monitavoitteiset yhteistyöhankkeet etusijalla

Kestävällä vesienhallinnalla voidaan parantaa sekä maan kasvukuntoa ja maa- ja metsätalouden tuotantoedellytyksiä että Itämeren ja muiden vesien tilaa. Kestävä vesienhallinta edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja tukee maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä. Avustukset liittyvät näin hallitusohjelman toimenpanoon sekä ilmasto- että vesiensuojelutavoitteiden kannalta.

Avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joilla edistetään useita vesienhallinnan avustushaun painopisteitä. Eduksi katsotaan myös kumppanuudet eri toimijoiden kesken sekä hankkeessa kehitettävien ratkaisujen uutuusarvo ja monistettavuus. Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, tutkimuslaitokset, kunnat sekä yritykset.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 50 prosenttia. Yleishyödyllisissä, innovatiivisissa hankkeissa avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 prosenttia. Tuen myöntäminen perustuu harkintaan avustettavan hankkeen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.

ELY-keskusten erikoistumistehtävä tiivistää asiantuntijaverkostoja ja tiedonvaihtoa

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset hoitavat valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävää. Tehtävän tavoitteena on koordinoida vesienhallintaan liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ELY-keskusten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien välillä, edistää maa- ja metsätaloussektorien yhteistyötä valuma-aluekohtaisesti sekä tukea vesienhallinnan hankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät tiistaina 20.10.2020 klo 10.00–11.30 infotilaisuuden vesienhallinnan avustushausta.

Linkit:

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen,Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
p. 0295 038 083, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p.0295 028 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Olle Häggblom, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 073, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Erityisasiantuntija Johanna Helkimo, ympäristöministeriö, p. 0295 250 092, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kuvat

Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala
Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala
Lataa
Avustushaulla halutaan vauhdittaa valuma-aluekohtaista suunnittelua ja toteutusta maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa. Kuva: Salaojayhdistys ry.
Avustushaulla halutaan vauhdittaa valuma-aluekohtaista suunnittelua ja toteutusta maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa. Kuva: Salaojayhdistys ry.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-dokumentet för projektet för Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse (Nyland, Egentliga Finland)3.12.2021 15:05:30 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett en motiverad slutsats om Trafikledsverkets beskrivning av miljökonsekvensbedömningen gällande Helsingfors–Åbo snabb tågförbindelse enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Med MKB-förfarandet har man sammanfört Natura 2000 -bedömningarna för Kisko ås källflöden och Noux samt bedömningen av behov av en Naturabedömning för Kustövikens Naturaområde. Den motiverade slutsatsen har utarbetats i samarbete mellan experter vid NTM-centralerna i Nyland och Egentliga Finland. NTM-centralernas naturvårdsmyndigheters Naturautlåtanden är bifogade till slutsatsen.

Yhteysviranomaisten perusteltu päätelmä Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen YVA-selostuksesta (Uusimaa, Varsinais-Suomi)3.12.2021 14:27:30 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. YVA-menettelyyn on yhdistetty Kiskonjoen latvavesien ja Nuuksion Natura 2000 -alueita koskevat Natura-arvioinnit sekä arvio Kuusistonlahden Natura-aluetta koskevan Natura-arvioinnin tarpeesta. Perusteltu päätelmä on valmisteltu Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä. ELY-keskusten luonnonsuojeluviranomaisten antamat Natura-lausunnot ovat päätelmän liitteinä.

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme