Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Maanteiden talvikunnossapidon näkymiä

Jaa

Maanteiden talvihoidon lähtökohtana on, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus saadaan varmistettua. Sääolosuhteiden muutokset aiemmista vuosikymmenistä ovat tehneet talvista haastavat maanteiden talvihoidon sekä tietysti myös tienkäyttäjien näkökulmasta katsottuna. Tulevaa talvea on vaikea ennakoida, mutta viime vuosien talvet ovat osoittaneet, että talvet voivat olla keskenään hyvinkin erilaiset. Viime talvina ovat korostuneet äkilliset kelimuutokset toistuvine leutoineen jaksoineen keskellä talvea. Sään lauhtuessa sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan.

Sateista pehmenneen pintakelirikkoisen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti etuauralla. Vaikein tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi. Tällöin vesi jäätyy tienpintaan, eikä liukkautta voi torjua ennakoivasti. Kuluu tunteja, ennen kuin kaikki tiet on ehditty auraamaan ja liukkaudentorjunta saadaan tehdyksi. Näin ollen maanteiden talvihoidon toimenpiteiltä vaaditaan monipuolisuutta ja valmiutta muuttuviin sääolosuhteisiin. Talvi on nyt ovella, talvinopeudet ovat käytössä ja hoitourakoitsijat ovat valmiina ottamaan tulevan talven haasteet vastaan.

Tienkäyttäjien on syytä valmistautua hyvinkin vaihteleviin sääolosuhteisiin tulevan talven osalta. Tärkeää on sopeuttaa oma ajonopeus vallitsevien kelien mukaiseksi, pitää riittävät turvavälit, varata riittävästi aikaa ja olla maltillinen liikenteessä. Talvihoidon kalusto tuo myös talven liikenteeseen oman osansa, jonka tienkäyttäjän tulee myös huomioida noudattamalla erityistä varovaisuutta kohdatessaan esimerkiksi aurauskalustoa.

Maanteiden talvikunnossapidon toteutus ja laadunvarmistus

Valtion maanteillä kunnossapidosta ovat vastuussa Väylävirasto ja ELY-keskukset. Talvikunnossapidon linjauksista ja yhtenäisyydestä vastaa Väylävirasto ja ELY-keskukset kilpailuttavat, solmivat sopimukset ja valvovat urakat. Maanteiden talvihoito toteutetaan koko maassa täysin urakoimalla ja urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia. Uudessa maanteiden hoitourakkamallissa riskejä on pyritty jakamaan paremmin ja urakat ovat tavoitehintapohjaisia, maksuperusteena toteutuneet työt. Laatutasoa ohjaa Väyläviraston määrittämät valtakunnalliset toimintalinjat. Uusi maanteiden hoidon urakkamalli tulee käyttöön vaiheittain kilpailutuskierron yhteydessä ja kaikissa urakoissa se on käytössä syksyllä 2023 mennessä.

Talvet voivat olla kovinkin erilaisia työ- ja materiaalimenekeiltään ja tämä on ollut syynä uusien sopimusten riskinjakomalliin. Uudet sopimusmallit ovat käytössä tulevalla talvikaudella Lapuan, Seinäjoen ja Kokkolan hoitourakoissa.

Maanteiden liukkauden torjunta ja auraustoimenpiteet

Liukkauden torjunnassa ennakointi on tärkeää. Talvikaudella jokaisessa hoitourakassa on ympärivuorokautinen päivystys. Tyypilliset liukkauden torjuntatoimenpiteet ovat suolaaminen, hiekoittaminen ja lumi-jääpinnan karhentaminen. Teiden ennakoivat hoitotoimenpiteet toteutetaan yleensä ilta- ja yöaikaan. Kelimuutostilanteessa hoitotoimenpiteet käynnistyvät kellonajasta riippumatta toimenpidetarpeen mukaan.

Aurauksen lähtökohtana on, että vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä ja varmistetaan tasalaatuiset olosuhteet ympäri vuorokauden. Vilkasliikenteisellä tiestöllä ja kevyen liikenteen väylillä tavoitteena on, ettei lunta olisi muutamaa senttiä enempää ja näin tienpinnat olisivat pääosin paljaat. Hoitolenkkien pituus vaikuttaa vähäliikenteisten teiden tilanteeseen siten, että tiestöllä saattaa olla lunta hetkellisesti 10 senttimetriä – voimakkaan kinostamisen aikaan jopa enemmänkin. 

Talvikunnossapidon viisi pointtia

1) Liukkaus torjutaan aina mahdollisuuksien mukaan ennakoiden. Teiden suolaukset tapahtuvat usein ilta- ja yöaikaan ja polannetiestön riittävää kitkaa ylläpidetään pintoja karhentamalla ja hiekoituksilla.

2) Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää.

3) Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla jäistä tiepintaa.

4) Talvikunnossapidosta voi antaa palautetta. Palautteen antaminen onnistuu esimerkiksi Palauteväylässä: https://palautevayla.fi/aspa

5) Ajokelistä ja talvihoidosta on saatavilla ajankohtaista tietoa Liikennetilanne-palvelussa. Palvelusta löydät mm. kelikamerat ja tiedot, milloin tiellä on tehty talvihoidon toimenpiteitä. Palvelun löydät osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/

Lisää tietoa:

Teiden talvikunnossapidon tietopaketti (vayla.fi)

Teiden talvihoito (vayla.fi)

Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 600 (neuvonta ma–pe klo 9–16)

Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 (Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä, 24 h/vrk)

Yhteyshenkilöt

Marko Kantanen
Johtava tienpidon asiantuntija, Tienpidon suunnittelu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 023
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ville-Petteri Luomanen
Tienpidon asiantuntija, Tienpidon suunnittelu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 743
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Lataa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen talvihoidon urakka-alueet.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen talvihoidon urakka-alueet.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme