Finanssivalvonta

Macroprudential decision: Countercyclical capital buffer requirement and housing loan cap remain unchanged, credit institutions’ risk weight floor discontinued

Share

The Board of Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) will not impose a countercyclical capital buffer (CCyB) requirement on banks and other credit institutions. The maximum LTC ratio, i.e. loan cap, will be maintained at its statutory standard level of 90% (first-home loans 95 %), to which it was restored in summer 2020. The decisions support conditions for economic growth. The FIN-FSA Board will not extend the validity of the risk weight floor, which entered into force in 2018.

“The effects of the coronavirus pandemic on the real economy and financial markets have been significant. It is important to support conditions for economic growth and thus promote stability without jeopardising longer-term stability,” says Marja Nykänen, Chairman of the FIN-FSA Board.

Due to the exceptional situation caused by the coronavirus pandemic, the FIN-FSA Board will place greater emphasis on the cyclical development of the economy and the financial system in its future decision-making on macroprudential instruments. In decisions on the dimensioning of structural macroprudential instruments, the aim is to ensure that their dimensioning supports the recovery of the economy and the financial system in a sustainable manner.

Countercyclical capital buffer requirement and loan cap maintained at standard level

In April 2020, the FIN-FSA Board eased credit institutions’ structural capital requirements and, in June 2020, restored the maximum LTC ratio (i.e. loan cap) for residential mortgage loans other than first-home loans to its statutory standard level of 90%.

Based on the available indicator and statistical data, there are no signs that the credit cycle will overheat in the near future.

This, together with the weak economic outlook, supports maintaining the CCyB rate at 0%. The uncertain economic outlook for the economy and the housing market also support maintaining maximum LTC ratios at their standard levels under the Credit Institutions Act, namely at 95% for first-home loans and 90% for other than first-home loans.

“In the current uncertain situation, careful assessment of borrowers’ ability to pay is important. The FIN-FSA Board urges lenders to exercise restraint in granting loans that are very large in relation to the applicant’s income and have a longer maximum repayment period than usual,” emphasises Nykänen.

Risk weight floor for housing loans discontinued

On 27 June 2017, the FIN-FSA Board decided to set a minimum risk weight level of 15% for residential mortgage loans applicable to credit institutions that have adopted the Internal Ratings Based Approach for the calculation of capital requirements. The decision entered into force from the beginning of 2018. The size of the risk weight determines the amount of own funds that a credit institution must hold on its balance sheet to hedge against credit losses from residential mortgages. 

The macroprudential significance of the risk weight floor has declined and will continue to decline a result of microprudential measures and regulatory changes. At present, Finnish banks’ average risk weights on residential mortgage loans exceed the 15% limit. The FIN-FSA Board therefore does not consider it necessary to extend the validity of the risk weight floor. The current risk weight floor requirement expires on 1 January 2021.

The Board of the Financial Supervisory Authority assesses quarterly the short- and long-term risks to the stability of Finland’s financial system. If necessary, the Board may tighten or relax the so-called macroprudential instruments, which promote stability. The Board decides quarterly on the levels of the countercyclical capital buffer (CCyB) and the maximum loan-to-collateral (LTC) ratio. The levels of the systemic risk buffer and the additional capital requirements for nationally systemically important institutions (O-SII buffers) are reviewed annually.

Appendices

 • Board’s decision on the application of macroprudential instruments (pdf)
 • Proposal of the Director General of the FIN-FSA, circulated for comment, on the application of macroprudential instruments (in Finnish, pdf)
 • Opinions on the Director General’s proposal on the application of macroprudential instruments (in Finnish, pdf)
  • Bank of Finland
  • Ministry of Finance
  • Ministry of Social Affairs and Health

See also

 • Macroprudential decisions
 • Description of macroprudential instruments

Keywords

Contacts

Marja Nykänen, Chair of the Board of the Financial Supervisory Authority, tel. +358 9 183 2007

About Finanssivalvonta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta, or the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), is the authority for supervision of Finland’s financial and insurance sectors. The entities supervised by the authority include banks, insurance and pension companies as well as other companies operating in the insurance sector, investment firms, fund management companies and the Helsinki Stock Exchange. We foster financial stability and confidence in the financial markets and enhance protection for customers, investors and the insured.

Subscribe to releases from Finanssivalvonta

Subscribe to all the latest releases from Finanssivalvonta by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Finanssivalvonta

FIN-FSA completes review of Nokia Corporation’s information disclosure2.10.2020 09:15:00 EESTPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has reviewed disclosure of information by Nokia Corporation in autumn 2019. At that time, Nokia Corporation’s share price fell substantially after the company had, in its interim financial report, disclosed a changed outlook for 2019 and 2020 and the company’s resolve not to pay Q3 and Q4 dividends for the financial year 2018. The FIN-FSA review concerned whether Nokia Corporation had issued a profit warning as required by regulation.

Finansinspektionen har avslutat utredningen av Nokia Abp:s informationsgivning2.10.2020 09:15:00 EESTTiedote

Finansinspektionen har utrett Nokia Abp:s informationsgivning hösten 2019. Bolagets aktiekurs sjönk då betydligt efter att bolaget i sin delårsrapport hade redogjort för förändrade framtidsutsikter för 2019 och 2020 och för sitt beslut att delvis avstå från utdelningar för räkenskapsperioden 2018. Finansinspektionen gjorde utredningen för att klarlägga om Nokia Abp offentliggjorde vinstvarningen enligt gällande bestämmelser.

Finanssivalvonta on päättänyt selvityksen Nokia Oyj:n tiedottamisesta2.10.2020 09:15:00 EESTTiedote

Finanssivalvonta selvitti Nokia Oyj:n tiedottamista syksyltä 2019. Tällöin yhtiön osakkeen kurssi laski merkittävästi sen jälkeen, kun se oli kertonut osavuosikatsauksessaan muuttuneista tulevaisuudennäkymistä vuosille 2019 ja 2020 sekä päätöksestään luopua osin tilikauden 2018 osinkojen maksamisesta. Finanssivalvonnan selvitys koski sitä, julkistiko Nokia Oyj tulosvaroituksen säännösten mukaisesti.

Makrotillsynsbeslut: Det kontracykliska buffertkravet och bolånetaket hålls oförändrade, riskviktsgolvet för kreditinstitut slopas30.9.2020 15:00:09 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för banker och andra kreditinstitut. Den maximala belåningsgraden, dvs. det s.k. lånetaket, ligger kvar på den lagstadgade grundnivån 90 % (95 % för förstagångsköpare), som återställdes sommaren 2020. Besluten syftar till att stödja förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Direktionen förlänger inte giltighetstiden för det riskviktsgolv som trädde i kraft 2018.

Makrovakauspäätös: Muuttuva lisäpääomavaatimus ja asuntolainakatto säilyvät ennallaan, luottolaitosten riskipainolattiasta luovutaan30.9.2020 15:00:07 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille. Enimmäisluototussuhde eli ns. lainakatto säilytetään lakimääräisellä perustasollaan 90 prosentissa (ensiasunnon ostajille 95 %), jolle se palautettiin kesällä 2020. Päätöksillä tuetaan talouskasvun edellytyksiä. Johtokunta ei pidennä vuonna 2018 voimaan tulleen riskipainolattian voimassaoloa.

Suomen finanssisektori on toistaiseksi kestänyt hyvin koronapandemian vaikutukset - toimintaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana15.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Suomen finanssisektori on kestänyt toistaiseksi kohtuullisen hyvin koronapandemian vaikutukset. Talouden taantuma ja koronapandemia vaikuttavat kuitenkin eri toimijoihin erilaisilla voimakkuuksilla ja aikajänteillä. Useat julkisen ja yksityisen sektorin toimet ovat tukeneet reaalitaloutta: Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset ovat ylläpitäneet luotonantoa ja suositus pidättäytyä voitonjaosta on vahvistanut finanssialan toimijoiden riskinkantokykyä. Pankkien myöntämät lyhennysvapaat ovat helpottaneet kotitalouksien ja yritysten tilannetta. Myös raha- ja finanssipolitiikka on ollut elvyttävää.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom