Finanssivalvonta

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget

Dela

Finansinspektionens direktion gör inga ändringar i lånetaket eller riskviktsgolvet för bostadslån och ställer inget kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Hushållens självfinansieringsandelar har ökat, men enligt färsk statistik har återbetalningstiderna för nya bostadslån blivit längre. Finansinspektionens direktion uppmanar banker och hushåll att undvika exceptionellt långa återbetalningstider och att beakta riskerna med hushållens höga skuldsättning och den snabba ökningen i utestående bostadsbolagslån.

- Hög skuldsättning kan minska hushållens konsumtion vid ekonomiska störningar och därmed fördjupa konjunkturnedgångarna. Därför är det fortfarande motiverat att använda makrotillsynsverktyg för att stävja den ökade skuldsättningen hos hushåll, konstaterar ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen.

Hushållens skuldsättning i förhållande till inkomsterna ligger fortfarande nära rekordnivå. Som helhet förväntas hushållsskulden också i fortsättningen växa något snabbare än inkomsterna och BNP.

Samtidigt som utlåningen har ökat har också återbetalningstiderna för lånen blivit längre, vilket återspeglas i den stigande andelen bostadslån med en återbetalningstid på 25 år eller mer. De längre återbetalningstiderna bidrar för sin del till att öka riskerna som härrör från skuldsättningen.

Vid sitt sammanträde den 27 september 2019 tog Finansinspektionens direktion ställning till den maximala belåningsgraden och nivån på det kontracykliska buffertkravet. Direktionen beslutade att hålla fast vid sitt beslut att sänka den maximala belåningsgraden för andra bostadslån än lån för köp av förstabostad med fem procentenheter. Beslutet, som trädde i kraft den 1 juli 2018, är befogat för att stävja hushållens skuldsättning.

Direktionen beslutade också att inte ställa ett kontracykliskt buffertkrav för kreditinstituten. Värdet av det primära riskmåttet för det kontracykliska buffertkravet har hållit sig under sitt tröskelvärde . De kompletterande riskmåtten tyder inte heller på någon sådan ökning av riskerna i det finansiella systemet som skulle förutsätta en höjning av det kontracykliska buffertkravet.

Direktionens beslut att förlänga giltighetstiden beträffande den lägsta riskviktsgränsen på 15 % för kreditinstitut som tillämpar interna modeller med ett år träder i kraft den 1 januari 2020. Europeiska kommissionen motsatte sig inte direktionens beslut från juni 2019.

Bilagor

- Finansinspektionens direktions beslut om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf)

- Finansinspektionens direktörs remitterade beslutsförslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)

- Yttranden om direktörens förslag om tillämpning av makrotillsynsverktyg (pdf, på finska)

- Finlands Bank

- finansministeriet

- social- och hälsovårdsministeriet

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Nykänen, ordföranden för Finansinspektionens direktion, telefon 09 183 20 07

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

The Financial Supervisory Authority granted five registrations as virtual currency provider – scope of supervision is the prevention of money laundering1.11.2019 10:30:00 EETPress release

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has granted LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy and Tesseract Group Oy registration as virtual currency providers. Registration and supervision bring virtual currency providers under the scope of anti-money laundering regulation.

Finansinspektionen har beviljat registrering för fem tillhandahållare av virtuella valutor – målet för tillsynen är att bekämpa penningtvätt1.11.2019 10:30:00 EETTiedote

Finansinspektionen har beviljat registrering som tillhandahållare av virtuella valutor för LocalBitcoins Oy, NorthCrypto Oy, Prasos Oy, Prasos Cash Management Oy och Tesseract Group Oy. Syftet med registrering och tillsyn av aktörerna inom branschen är att ta in dem i lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum