Säteilyturvakeskus (STUK)

Målet är en miljö utan föroreningar och gifter

Dela

Strålsäkerhetscentralen deltar i ett europeiskt samarbetsprojekt vars mål är att göra mätningen av miljöföroreningar mer enhetlig och förbättra mätsäkerheten. Projektet heter Metrology for the harmonisation of Environmental Compass in Europe (MetroPOEM) och inleddes i början av oktober.

Projektet pågår i tre år och 22 europeiska forskningsinstitut och universitet från 13 länder deltar i det. Från Finland deltar utöver Strålsäkerhetscentralen (STUK) även Helsingfors universitet i projektet.

Projektets primära mål är att förbättra möjligheterna att spåra ursprunget till ämnen och föroreningar som kontaminerar miljön. Målet är att göra metoderna som används för mätning av radioaktiva grundämnesisotoper och stabila dvs. icke radioaktiva förorenande grundämnen mer enhetliga.

 I projektet producerar man bland annat radionuklidstandarder och jämförelsematerial som används för att bedöma prestandan av olika masspektrometriska applikationer. STUK deltar i mätningen av standarder och jämförelsematerial. Överinspektör Meerit Kämäräinen från STUK:s avdelning för övervakning av strålningen i miljön konstaterar att STUK utöver utvecklingen av masspektrometrin kan använda sin radiokemiska och gammaspektrometriska kompetens i projektet.

Två metoder används för att fastställa ämnen. Fastställande av radioaktiva ämnen sker genom mätning av deras strålning. Fastställandet av icke radioaktiva ämnen sker å sin sida med hjälp av masspektrometri. I de fall då de kontaminerande radioaktiva ämnena är mycket långlivade används masspektrometri för att definiera även dem.

Enligt Meerit Kämäräinen är det inte enkelt att samordna resultaten som dessa två metoder ger men om klyftan mellan dem kan göras mindre förbättras spårbarheten av föroreningar. Målet är att få allt mer pålitliga mätresultat utifrån allt mindre halter genom att utnyttja allmänt använda masspektrometrar. Meerit Kämäräinen tror också att man vid slutet av projektet tagit i bruk enhetliga anvisningar som klarlägger mätningen.

Det inledda projektet stöder Europeiska unionens Green Deal-program vars mål är en miljö utan föroreningar och gifter.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Meerit Kämäräinen tfn (09) 759 88 534
Medietjänst, tfn 010 850 4761

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. STUKissa oli vuoden 2022 alussa yhteensä 336 työntekijää.


Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. I början av 2022 hade STUK sammanlagt 336 anställda.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation. At the beginning of 2022 STUK had 336 employees.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Giving a green light to the continued operation of the Loviisa nuclear power plant26.1.2023 10:15:00 EET | Press release

In its statement submitted to the Ministry of Economic Affairs and Employment, the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) states that the licence-holder of the Loviisa nuclear power plant, Fortum Power and Heat Oy, has demonstrated that it is able to continue operating both units of the Loviisa nuclear power plant safely even after the expiry of the current licence period.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum