Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Målet för utsläppsminskningar för Helsingfors trafik uppnås inte med nuvarande åtgärder – nya utreds

Dela

Helsingfors stad som eftersträvar kolneutralitet år 2030 har utrett hur minskandet av utsläppen från trafiken förverkligas. Stadens mål är att före år 2030 minska utsläppen från trafiken med 69 procent från nivån år 2005. En färsk utsläppsberäkning visar att utsläppen med de nuvarande åtgärderna bara minskar med 39 procent.

Bild: © Paavo Jantunen
Bild: © Paavo Jantunen

Helsingfors stad har inom ramarna för kolneutralitetsmålet förbundit sig att minska mängden trafikutsläpp. För att uppnå målet har man i staden vidtagit flera åtgärder för att få kontroll över klimatförändringen, men den färska utredningen av konsultbolaget WSP visar att de nuvarande åtgärdernas effekt är för långsam i förhållandet till målet.

I programmet Kolneutralt Helsingfors eftersträvas att trafiken producerar endast ungefär 220 000 ton koldioxidutsläpp 2030, men enligt beräkningen blir man med de nuvarande besluten 30 procentenheter efter i målet för utsläppsminskningen. Enligt beräkningen nås målet med de nuvarande åtgärderna inte ens 2040.

”Siffrorna talar för sig själva. Situationen ser mycket mörk ut när det gäller målet, och staden måste med kort varsel ta till alla medelför att målet ska kunna nås”, konstaterar chefen för programmet för utsläppsreduktion, Kaisa-Reeta Koskinen.

Beräkningen bygger på Helsingforsregionens trafikmodell där man har beaktat åtgärder som eftersträvar stadens klimatmål och hållbar tillväxt, såsom en tätare stadsstruktur och utveckling av spårtrafiken. Därtill har man i beräkningen beaktat prognosen för förnyelse av bilparken samt tillväxten av andelen elbilar i enlighet med de nationella prognoserna.

Även om utsläppen minskar betydligt hinner de fattade besluten enligt beräkningen inte påverka tillräckligt före 2030. Staden tänker detta år göra en utredning där man presenterar de mest effektiva åtgärderna för att minska trafikutsläppen.

”Särskilt för biltrafikens prestation måste man hitta effektiva sätt och säkerställa dragningskraften för alternativa färdsätt. Kollektivtrafikens servicenivå och en konkurrenskraftig prissättning är frågor som man måste hålla fast vid”, säger chefen för enheten för trafiksystem Heikki Palomäki.

Största delen av trafikutsläppen i Helsingfors kommer från personbilar. Även om utsläppen från tunga fordon är större per fordon, är deras prestations-, det vill säga trafikmängd betydligt mindre än för personbilismen. Sammanlagt är trafikens andel av Helsingfors stads utsläpp ungefär 20 procent.

Nyckelord

Kontakter

Kaisa-Reeta Koskinen, chef för klimatenheten
Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
tfn 09 310 22816
kaisa-reeta.koskinen@hel.fi

Heikki Palomäki, enhetschef (trafiksystemet)
Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
tfn 09 310 37658
heikki.palomaki@hel.fi

Bilder

Bild: © Paavo Jantunen
Bild: © Paavo Jantunen
Ladda ned bild
Trafikutsläppens utveckling sammanlagt. Stadens eftersträvade utsläppsutveckling (minskning av trafikutsläppen med 69 % från nivån 2005 till 2030) har presenterats på bilden med streckad linje. Den svarta sträckan skildrar den genomförda utvecklingen (2005 och 2018) samt prognosen som bygger på de nuvarande åtgärderna. Bild: Rapporten Beräkning av trafikens växthusgasutsläpp, WSP.
Trafikutsläppens utveckling sammanlagt. Stadens eftersträvade utsläppsutveckling (minskning av trafikutsläppen med 69 % från nivån 2005 till 2030) har presenterats på bilden med streckad linje. Den svarta sträckan skildrar den genomförda utvecklingen (2005 och 2018) samt prognosen som bygger på de nuvarande åtgärderna. Bild: Rapporten Beräkning av trafikens växthusgasutsläpp, WSP.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum