Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Många observationer av blågröna alger i de österbottniska landskapen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Dela

Vecka 33 observerades blågröna alger vid nio av NTM-centralens officiella uppföljningsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Till havs observerades små mängder blågröna alger i Bergöfjärden i Malax, väster om Iskmo Lillön utanför Lilla Tjärubådan i Korsholm, i Storbådan i Vörå och öster om Repskäret utanför Karleby. Rikliga mängder blågröna alger observerades utanför Kaskö i Sydbottens kustområde. I Rotarys alguppföljning observerades rikliga mängder blågröna alger vid observationsplatsen Kaskö-Sideby i Skatskärsviken. I insjöarna observerades lite blågröna alger vid Kivitippus strand i Lappajärvi, utanför Länsiranta i Kuortaneenjärvi samt vid observationsplatserna vid Ähtärinrannan koulu och Suninsalmi i Ähtärinjärvi. I Ähtärinjärvi gjorde Etseri miljöskyddsbyrå dessutom en observation av en liten algförekomst i Karvanlahti och rikliga mängder blågröna alger i Ähtärinsalmi. Också i Mellersta Österbotten gjorde miljöhälsovården en observation om riklig förekomst av blågröna alger i Halsuanjärvi.

Även medborgarna har meddelat flera observationer. I havsområdet observerades lite blågröna alger i Malax mellan Rankelön och Malastenarna samt öster om Fäliskäret, i Korsholm i Gloppet söder om Södra Vallgrund och väster om Gingergrund utanför Iskmo, utanför Lövsund i Vörå och vid Sandskata badstrand i Karleby. Stora mängder blågröna alger noterades norr om Murgrund och nordväst om Gåsgrund i Kristinestad.I insjöarna hade medborgarna gjort observationer om rikliga mängder blågröna alger vid nordöstra stranden vid Kettusaari i Evijärvi och mycket rikliga mängder vid Karvala i Lappajärvi.

Observationer om blågröna alger kan meddelas via webbtjänsten Järviwiki eller via karttjänsten på vatten.fi eller genom att använda Havaintolähetti-appen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Under vecka 33 blev vädret varmare, vilket gjorde att ytvattentemperaturen steg över genomsnittet för tidpunkten vid miljöförvaltningens båda observationsplatser i Österbotten. Både i Hinjärv träsk i Närpes och i Halkosaari i Närpes uppmättes ytvattentemperaturen igår till 22 grader. Vid Rotarys uppföljningsplats Kaskö-Sideby i Skatskärsviken var ytvattentemperaturen på tisdag 22 grader.

I Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänst finns satellitbilder där de molnfria bilderna är från måndagen. På de bilderna syns algbältet allra mest i havsområdet mellan Bergöfjärden i Malax och Gloppet söder om Vasa. Förekomsterna av blågröna alger är dock ofta lokala och vind- och väderleksförhållandena kan göra att situationen förändras snabbt. Det varma vädret gör att blågröna alger förökas snabbare.

Blågröna alger känner man i allmänhet igen på den blågröna eller gulgröna färgen och på att algerna faller samman till små korn.Blågröna alger fastnar inte på en sticka om man försöker lyfta upp den.Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten.Speciellt viktigt är det att hålla små barn och husdjur borta från vatten där det finns alger.

Nyckelord

Kontakter

Alguppföljningstelefonen: 0295 027 990

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven kalatie on valmistunut ja järven tilapäinen vedenpinnan laskeminen alkanut (Etelä-Pohjanmaa)28.9.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Jääskänjärven (Alavus) säännöstelyn muutokseen ja järven kunnostushank-keeseen kuuluva kalatien rakentaminen ja säännöstelypadon kunnostus on valmistunut rakenneteknisten töiden osalta. Säännöstelypadon luukkuko-neistojen asennustyöt ovat käynnissä. Järven tilapäinen vedenpinnan las-keminen on aloitettu syyskuussa säännöstelypadon kunnostuksen ja kalatien rakentamisen valmistuttua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum