Kokkolan kaupunki

Många svarade på enkäten om återvinningsstationens placering

Dela

Närmare 1 300 Karlebybor framförde i september sin åsikt i enkäten om var återvinningsstationen ska placeras. Resultatet av enkäten behandlas på utredningsarbetsgruppens följande sammanträde. Utredningsarbetsgruppens arbete fortsätter med avgränsning av alternativa platser och en närmare jämförelse av platserna.

Svararna röstar för nuvarande plats eller närbelägna Kosillgränden

Hälften av svararna ansåg att nuvarande platsen är den bästa för återvinningsstationen. Kosillgränden bredvid nuvarande platsen understöddes av 13 % av svararna. Strandvallens och Topparbacken I:s områden kom på tredje plats.

I enkäten var det också möjligt att fritt kommentera saken. I svaren betonades stadsinvånarnas oro för att nedskräpningen ökar i miljön och vid ekopunkterna om återvinningsstationen flyttas från nuvarande plats. Av svaren framgick också billösa användares oro för tillgängligheten gående eller med cykel. Återvinningsstationen fick i enkäten rikligt med positiv respons bland annat vad gäller tillgängligheten, bra service och avgiftsfrihet. Utmaningar för den nuvarande platsen upplevdes vara att platsen är trång, trafikarrangemangen till Södra leden och att det bildas köer under de mest brådskande tiderna.

Nyckelord

Kontakter

Stadsplaneringschef Jouni Laitinen 044 7809 360, jouni.laitinen@kokkola.fi
Byrösekreterare Saija Pölkki, 040 4892 315, saija.polkki@kokkola.fi

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

Infotillfälle om kommunförsöket med sysselsättning för föreningar och organisationer18.10.2021 10:41:18 EEST | Tiedote

Karlebynejdens kommunförsök hälsar organisationer och föreningar välkomna med på en resa mot en hållbarare framtid. Den 27 oktober ordnas infotillfället ”Framtid i medvind – Kommunförsöket och föreningar i samarbete” som samlar aktörer inom tredje sektorn till ett kick off-evenemang för samskapande. Målet är att bl.a. diskutera och förmedla information om de möjligheter som olika sektorer erbjuder.

Työllisyyden kuntakokeilun infotilaisuus yhdistyksille ja järjestöille18.10.2021 10:37:01 EEST | Tiedote

Kokkolan seudun kuntakokeilu kutsuu järjestö- ja yhdistystoimijat kumppaniksi matkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lokakuun 27. järjestettävä ”Myötätuulta tulevaan - Kuntakokeilu ja yhdistykset yhdessä -infotilaisuus” kokoaa kolmannen sektorin toimijoita mukaan yhteiskehittämisen kick off -tilaisuuteen, jonka tavoitteena on mm. välittää tietoa eri toimialojen tuomista mahdollisuuksista ja käydä yhteistä keskustelua.

Dags att synas i trafiken30.9.2021 15:15:00 EEST | Tiedote

I Finland firas nationella reflexdagen årligen den 1 oktober. Reflexdagen påminner om hur viktigt det är att använda reflex och uppmuntrar alla att inleda reflexsäsongen – senast nu. Karleby stad genomför i år en reflexdagskampanj tillsammans med lokala idrottsföreningar. Staden och föreningarna vill påminna alla att använda reflex på vägen till och från skolan och hobbyer. Till eleverna i årskurserna 1–6 delas reflexer ut som är lätta att fästa vid ryggsäcken eller rocken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum