Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Markägarna i området kring bassängen i Västerfjärden får en enkät om behovet av att ändra regleringen (Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten skickar ut en enkät till markägarna i området kring sötvattenbassängen i Västerfjärden. Syftet med enkäten är att kartlägga synpunkter om vattendragets reglering och eventuella behov av att ändra regleringen. Sötvattenbassängen Västerfjärden byggdes i samband med regleringsprojektet i Närpes å i slutet av 1970-talet för att skogsindustrin skulle få tillgång till vatten. Regleringen inleddes år 1977 och tillståndet innehas av NTM-centralen i Södra Österbotten. På basis av avtal sköter Metsä Board Oyj om regleringen och vattendragskonstruktionerna i området.

Bild från Närpes å.
Bild från Närpes å.

Behovet av att ändra regleringen beror i första hand på klimatförändringen, som lett till att det numera snöar mindre och snön smälter tidigare än då bassängen planerades på 1970-talet. Speciellt på 2000-talet har de snöfattiga vintrarna försvårat regleringen av Västerfjärden. Enligt det nuvarande regleringstillståndet ska vattenståndet i bassängen hållas nere på våren till och med den 20:e maj. Många år har vårflödet varit förbi redan avsevärt tidigare och det har varit svårt att få vattenståndet i bassängen att stiga till sommarnivåer i slutet av maj, då vattenföringen i Närpes å har varit låg. Därför kartläggs markägarnas synpunkter om att tidigarelägga och förkorta sänkningen av vattenståndet på våren.

Eftersom det från strandägarnas håll också har framförts önskemål om att höja vattenståndet sommartid, kartläggs även dessa synpunkter i enkäten. I det nuvarande tillståndet för regleringen av Västerfjärden är övre gränsen för perioden 20.5–30.9 tjugo centimeter lägre än för perioden från oktober till februari. I enkäten kan de som svarar ge synpunkter på förslaget att avlägsna sänkningen på 20 cm av vattenytan under sommaren.

För att främja planeringen av regleringsändringen har en planeringsarbetsgrupp grundats. I gruppen finns representanter för bl.a. NTM-centralen i Södra Österbotten, Metsä Board, Närpes stad, invallningsföretaget i nedre loppet av Närpes å, ägarna för strandfastigheter vid Västerfjärden och fiskeområdena. Planeringsarbetsgruppen har inlett sin verksamhet i juni 2021.

På basis av observationer som gjorts under översvämningar och flödesmodellen som NTM-centralen har låtit utföra har det konstaterats att vid en översvämning påverkar vattenståndet i bassängen i Västerfjärden inte vattenståndet i Närpes å vid Skrivarbäckens invallningsområde eller vid Närpes centrum.  

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
På svenska:
Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810
På finska:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Sari Yli-Mannila tfn 0295 027 962
e-postadresserna enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Bild från Närpes å.
Bild från Närpes å.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum