Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Marraskuun 2020 vesitilannekatsaus: Runsaat sateet nostivat joet tulvakorkeuksiin ja heikensivät happamuustilannetta (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Marraskuussa runsaat sateet nostivat pohjalaisjoet tulvakorkeuksiin jopa kolmeen kertaan. Sateiden vuoksi happamuustilanne vesistöissä on ollut huono. Pohjavedenpinnat ovat jopa yli keskiarvojen, mikä on paikoin aiheuttanut ongelmia veden laadun suhteen.

Virtaamat muistuttivat paikoin kevättulvan luokkaa

Pohjalaisjokien virtaamat nousivat lokakuun lopussa ja marraskuun aikana yhteensä kolme kertaa tulvakorkeuksiin. Virtaamat usealla vesistöalueella olivat keskimääräisen kevättulvan luokkaa ja paikoin suurempiakin. Marraskuun alussa maaperä oli valmiiksi hyvin märkä, joten runsaiden sateiden seurauksena virtaamien nousu oli nopeaa etenkin rannikon pienemmissä joissa.

Marraskuun alun sateet osuivat eniten Vaasan seudun ja sen eteläpuolisen rannikkoalueelle sekä Kauhajoen alueelle. Marraskuun loppupuolella runsaita sateita saatiin myös Keski-Pohjanmaalla. Sademittausasemista suurin sademäärä marraskuussa oli Teuvan Kauppilankylän mittausasemalla 110 mm. Vettä oli tulvahuippujen aikana teillä ja pelloilla mm. Kauhajoella Päntäneenjoella, Teuvanjoella, Lapväärtinjoella ja Maalahdenjoella. Perhonjoen alaosalla saavutettiin vuoden korkein virtaama marraskuun loppupuolen tulvalla. Tekojärvien ja säännösteltyjen järvien pinnat nousivat koko alueella lähelle ylärajoja.

Marraskuun viimeinen viikko oli vähäsateinen, joten virtaamat ja vedenpinnat kääntyivät laskuun. Tekojärvien ja säännösteltyjen järviä pyrittiin laskemaan lisäämällä juoksutuksia, jotta järviin saataisiin tilaa mahdollisia uusia sateita varten.

Happamuustilanne oli huono

Runsaiden sateiden vuoksi jokien happamuustilanne oli marraskuussa huono Vaasan eteläpuolelta Kokkolan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella. Suuressa osaa pieniä tai keskisuuria jokia jokiveden happamuus oli välillä 4,5–5,0, pahiten happamissa joissa alle 4,5.n. Näin alhaiset arvot yhdistettyinä mm. korkeisiin alumiinipitoisuuksiin ovat useille vesieliöille haitallisia tai kuolettavia. Kalakuolemista ei ole kuitenkaan toistaiseksi ilmoitettu. Suurissa joissa pH on Lapuanjokea (4,8) lukuun ottamatta pysynyt toistaiseksi yli viiden. Sateet ja tulvat ovat heikentäneet jokien vedenlaatua myös muutoin. Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat etenkin tulvahuippujen aikana olleet hyvin korkeita, mikä on näkynyt vesien voimakkaana samentumisena.

Pohjaveden korkeus aiheuttanut häiriötilanteita vesiosuuskunnilla

Pohjavedenpinnat ovat olleet maakunnissa nousussa koko marraskuun ajan ja ovat tällä hetkellä ajankohdan keskiarvoissa ja laajalti jopa 30–100 cm keskiarvojen yläpuolella. Pohjavesivarastojen täyttyminen jatkuu talven pysyvän routakerroksen muodostumisen saakka.

Erityisesti rannikkoseudulla korkeat pohjavedenpinnat ovat tuottaneet ongelmia lähinnä pienille vesiosuuskunnille, joiden raakavedessä on havaittu sekä koliformisia että E-coli bakteereja. Pohjavesipinnan yläpuoliset suojakerrokset ovat rannikkoseudulla hyvin ohuita, joten pohjavedenpinnan ollessa korkealla maaperän suodatusteho on vähentynyt. Runsaiden sateiden takia maaperä on ollut veden kyllästämä ja vedenottamoiden valuma-alueilla pintavaluma on osittain päässyt kaivorakenteista raakavesilähteisiin. Muutamassa tapauksessa terveysvalvontaviranomaiset ovat antaneet veden keittokehotuksia, ja vesiosuuskunnat ovat suorittaneet johtoverkoston kloorauksia.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

• Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
• Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
• Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
• Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme