SDP EDUSKUNTA

Matias Mäkynen (SDP): Information och praktiska utvecklingsidéer till diskussionen om inkomstrelaterade utkomstskyddet

Dela

I juli fördes diskussioner om en utvidgning av den inkomstrelaterade dagpenningen för arbetslösa. I och med den arbetslöshet som förorsakats av coronapandemin har det framförts oro särskilt gällande unga som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa och som därmed riskerar gå miste om tryggheten.

Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander
Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander

- SDP eftersträvar en totalreform av den sociala tryggheten så att den blir lättare att förstå och förutse som en allmäntrygghet. Det lönar sig också i fortsättningen att ordna den inkomstrelaterade dagpenningen som en del av arbetslöshetskassorna, eftersom arbetslöshetskassorna har den bästa kännedomen om sitt eget område. Bestämmelser gällande arbetslöshetskassorna kunde däremot lättas upp så att de bättre än tidigare kunde hjälpa dem som blivit arbetslösa, föreslår riksdagsledamot Matias Mäkynen (SDP) från Vasa som även är suppleant i kommittén för social trygghet.


Susanna Grimm-Vikman undersökte i sitt licentiatarbete vid Åbo universitet år 2019 orsakerna till att man står utanför arbetslöshetskassorna. I motsats till vad som påstås i offentligheten är bristen på information inte den enda orsaken till att man hamnar utanför en arbetslöshetskassa. Enligt undersökningen faller de flesta ungdomar och personer i början av sin karriär som har låglön och arbetar oregelbundet utanför en arbetslöshetskassa. Ur deras synvinkel lönar det sig inte nödvändigtvis att bli medlem i en arbetslöshetskassa, eftersom man tror att villkoren inte uppfylls eller att inkomstskyddet på grund av den låga lönen knappast blir högre än arbetsmarknadsstödet. Därmed är det ett effektivare sätt att utvidga den inkomstrelaterade dagpenningen genom att underlätta villkoren och förbättra nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen.


- Om man vill hjälpa unga och dem som befinner sig i början av sin yrkeskarriär att omfattas av det inkomstrelaterade utkomstskyddet, måste man underlätta den inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddets villkor och förbättra dess ersättningsnivå. Detta leder till att även de med lägre inkomster har större nytta av den inkomstrelaterade dagpenningen jämfört med arbetsmarknadsstödet, säger Mäkynen.


Samlingspartiet har föreslagit ett inkomstrelaterat system som betalas automatiskt till alla, men har dock inte tagit ställning till hur utvidgningen ska genomföras i praktiken och hur kostnaderna för den ska täckas. I Marins regeringsprogram har det skrivits in att det under regeringsperioden kommer göras en fortsatt utredning om en övergång till allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa för alla som uppfyllt arbetsvillkoret.


- Om man vill göra det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa automatiskt till en förmån som tillhör alla, är det lättast att genomföra det utifrån en modell som bygger på ”val att utträda”. Då betalar arbetsgivaren automatiskt en andel av varje arbetstagares lön till arbetslöshetskassan inom branschen och kollektivavtalet. Arbetstagaren behåller dock valfriheten och kan, om han eller hon så önskar, meddela arbetsgivaren att man önskar tillhöra en annan arbetslöshetskassa eller att man inte vill höra till någon arbetslöshetskassa. Detta säkerställer att ingen hamnar utanför arbetslöshetskassan på grund av bristfällig information. Hjälpen till dem som befinner sig i början av arbetskarriären kräver dock ändringar i arbetsvillkoren och ersättningsnivån, avslutar Mäkynen.

Kontakter

Bilder

Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander
Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eveliina Heinäluoma: SDP pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta6.5.2021 16:24:52 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purran syytöksiä siitä, että SDP pyrkisi romuttamaan työvoiman saatavuusharkinnan. Hallitus linjasi puoliväliriihessä, että työvoiman saatavuusharkintaa sujuvoitetaan yhtenäistämällä alueellisia linjauksia. Lisäksi niihin luodaan yhtenäinen, digitalisaatiota hyödyntävä malli, joka tukee lupakäsittelyn nopeutumista. Linjaus on täysin hallitusohjelman mukainen eikä tarkoita saatavuusharkinnasta luopumista.

SDP:n Kymäläinen: Laajalla keinovalikoimalla yhteisiin päästövähennystavoitteisiin6.5.2021 14:20:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) kertoo, että valtioneuvosto on tänään istunnossaan hyväksynyt periaatepäätöksensä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä kotimaan liikenteessä, lentoliikenteessä sekä meri- ja sisävesiliikenteessä. Erityisesti tieliikennettä koskeva periaatepäätös, joka tunnetaan paremmin fossiilittoman liikenteen tiekarttana, on keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä tulevina vuosina.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Suomen valttikortteja ovat korkea koulutustaso ja korkea osaaminen  5.5.2021 15:05:05 EEST | Tiedote

Eduskunta on tänään saanut käsiteltäväkseen hallituksen koulutuspoliittisen selonteon. Selonteko on kirjattu Sanna Marinin johtaman hallituksen hallitusohjelmaan SDP:n esityksestä. Selonteossa osoitetaan Suomen koulutuksen kehittämisen tiekartta 2030-luvulle ja pidemmälle, jotta Suomen menestys ja globaali asema myös jatkossa perustuu koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tiekartta perustuu SDP:n laatimaan Osaamispolku 2030 -näkemykseen. Selonteko on ensimmäinen 15 vuoteen ja kattaa laajan tilannekuvan ja 2040-luvulle yltävää ennakointia tulevasta.

SDP:n Eloranta: Suomi elää osaamisesta5.5.2021 14:17:40 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään 2040-luvulle ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila sekä toimet, joilla luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Tiekartan avulla voidaan varmistaa, että Suomen menestys ja globaali asema myös jatkossa perustuu koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tiekartta-ajatus on samasuuntainen SDP:n Osaamispolku 2030 -näkemyksen kanssa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Lisätalousarvio rakentaa vahvaa siltaa kulttuurille4.5.2021 14:01:56 EEST | Tiedote

– Kulttuuritoimijoita tarvitaan yhteiskunnan uudelleen rakentamisessa koronapandemian jälkeen, sanoo kansanedustaja ja valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Eduskunta keskusteli tänään tiistaina hallituksen esityksestä vuoden toiseksi lisätalousarvioksi, joka pitää sisällään laajan tukipaketin kulttuurille, taiteelle ja liikunnalle. Meillä on lukuisia hyviä kokemuksia tieteen ja taiteen yhdessä tekemisestä tulevaisuuden ennakoinnissa. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla on ammatinkin edellyttämää luovuuspotentiaalia ja juuri tätä nyt tarvitaan koronan jälkeisen yhteiskunnan rakentamisessa. – Toivonkin, että nyt kulttuurialalla lähdetään tietoisesti miettimään alan tulevaisuutta myös täysin uusista näkökulmista ja toisaalta, että taiteen ja kulttuurin kumppanuudet nähdään mahdollisuutena yhteiskunnassa myös muilla aloilla, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Nyt on tärkeää myös edistää kulttuurihyvinvoinnin toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa, sillä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum