SDP EDUSKUNTA

Matias Mäkynen (SDP): Information och praktiska utvecklingsidéer till diskussionen om inkomstrelaterade utkomstskyddet

Dela

I juli fördes diskussioner om en utvidgning av den inkomstrelaterade dagpenningen för arbetslösa. I och med den arbetslöshet som förorsakats av coronapandemin har det framförts oro särskilt gällande unga som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa och som därmed riskerar gå miste om tryggheten.

Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander
Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander

- SDP eftersträvar en totalreform av den sociala tryggheten så att den blir lättare att förstå och förutse som en allmäntrygghet. Det lönar sig också i fortsättningen att ordna den inkomstrelaterade dagpenningen som en del av arbetslöshetskassorna, eftersom arbetslöshetskassorna har den bästa kännedomen om sitt eget område. Bestämmelser gällande arbetslöshetskassorna kunde däremot lättas upp så att de bättre än tidigare kunde hjälpa dem som blivit arbetslösa, föreslår riksdagsledamot Matias Mäkynen (SDP) från Vasa som även är suppleant i kommittén för social trygghet.


Susanna Grimm-Vikman undersökte i sitt licentiatarbete vid Åbo universitet år 2019 orsakerna till att man står utanför arbetslöshetskassorna. I motsats till vad som påstås i offentligheten är bristen på information inte den enda orsaken till att man hamnar utanför en arbetslöshetskassa. Enligt undersökningen faller de flesta ungdomar och personer i början av sin karriär som har låglön och arbetar oregelbundet utanför en arbetslöshetskassa. Ur deras synvinkel lönar det sig inte nödvändigtvis att bli medlem i en arbetslöshetskassa, eftersom man tror att villkoren inte uppfylls eller att inkomstskyddet på grund av den låga lönen knappast blir högre än arbetsmarknadsstödet. Därmed är det ett effektivare sätt att utvidga den inkomstrelaterade dagpenningen genom att underlätta villkoren och förbättra nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen.


- Om man vill hjälpa unga och dem som befinner sig i början av sin yrkeskarriär att omfattas av det inkomstrelaterade utkomstskyddet, måste man underlätta den inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddets villkor och förbättra dess ersättningsnivå. Detta leder till att även de med lägre inkomster har större nytta av den inkomstrelaterade dagpenningen jämfört med arbetsmarknadsstödet, säger Mäkynen.


Samlingspartiet har föreslagit ett inkomstrelaterat system som betalas automatiskt till alla, men har dock inte tagit ställning till hur utvidgningen ska genomföras i praktiken och hur kostnaderna för den ska täckas. I Marins regeringsprogram har det skrivits in att det under regeringsperioden kommer göras en fortsatt utredning om en övergång till allmänt inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa för alla som uppfyllt arbetsvillkoret.


- Om man vill göra det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa automatiskt till en förmån som tillhör alla, är det lättast att genomföra det utifrån en modell som bygger på ”val att utträda”. Då betalar arbetsgivaren automatiskt en andel av varje arbetstagares lön till arbetslöshetskassan inom branschen och kollektivavtalet. Arbetstagaren behåller dock valfriheten och kan, om han eller hon så önskar, meddela arbetsgivaren att man önskar tillhöra en annan arbetslöshetskassa eller att man inte vill höra till någon arbetslöshetskassa. Detta säkerställer att ingen hamnar utanför arbetslöshetskassan på grund av bristfällig information. Hjälpen till dem som befinner sig i början av arbetskarriären kräver dock ändringar i arbetsvillkoren och ersättningsnivån, avslutar Mäkynen.

Kontakter

Bilder

Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander
Matias Mäkynen - Bild: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Aki Lindén: Erinomaista, että ministeri Kiuru ja STM korostavat tartuntalakia ja siihen sisältyviä viranomaisvastuita ja -velvoitteita13.8.2020 09:17:07 EESTTiedote

Viime päivinä on käyty koronaepidemian torjunnassa erikoista keskustelua siitä ”kuka saa tehdä ja mitä”. Tämä liittyy siihen, että ulkomailta, erityisesti voimakkaan koronaepidemian maista, Suomeen palaavilla on todettu merkittäviä tartuntamääriä, jopa joka kuudennella yhdellä lennolla. Tällainen tilanne on erittäin vakava ajatellen syksyä ja koronaepidemian uudelleen havaittua voimistumista.

SDP:n Kristiina Salonen: Joustavasta työajasta on tehtävä uusi normaali12.8.2020 08:13:19 EESTTiedote

SDP:n eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Kristiina Salosen mukaan erityisesti kuluneena koronakeväänä työn ja perhe-elämän yhdistäminen on konkretisoitunut perheiden arjessa, kun monilla työpaikoilla on siirrytty etätöihin. - Tätä massiivista etätyökokeilua voisivat nyt työnantajat ja valtio tutkia myös perheiden näkökulmasta, vaikka koronan vuoksi tehdyt poikkeusjärjestelyt esim. varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa eivät ihan täyttä totuutta etätyön arjesta kerrokaan. Voisiko joustoa työntekijälle toteuttaa lisäämällä mahdollisuutta tehdä työtä kotona tai heille, jotka eivät etätyötä voi tehdä räätälöimällä työpäiviä tai viikkoja yksilöllisemmin perhe-elämän tarpeiden mukaan? Salonen kysyy. - Työn ja perhe-elämän luontevasta yhdistämisestä on puhuttu jo vuosia kuin leivästä, mutta konkreettiset teot etenevät tuskastuttavan hitaasti fiksuimpia yrityksiä lukuun ottamatta. Voisimme koronasta oppineena saada joustavasta ja paikkariippumattomasta työn tekemisestä työeläm

SDP:n Ilmari Nurminen: Meidän on käännettävä katse työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin11.8.2020 07:37:00 EESTTiedote

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen painottaa, että koronaepidemian vuoksi on yhä suurempi tarve kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. - Talouden haasteet voivat johtaa yhä tiukentuneisiin tulostavoitteisiin samalla kun henkilöstön määrää vähennetään. Tämä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää, sillä liiallinen fyysinen ja henkinen kuormitus lisää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä, Nurminen sanoo. Mielenterveydelliset syyt nousivat nyt ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yleisimmäksi perusteeksi. Samaan aikaan työuupumuksen lievästä muodosta kärsii jopa neljäsosa työikäisistä, ja vakavana sekä pitkittyneenä se voi johtaa masennukseen, unihäiriöihin ja pidempään työkyvyttömyyteen. - Koronaepidemia on entisestään lisännyt tarvetta työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiselle. Työkykyä tukemalla ja sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä ennaltaehkäisemällä voimme sekä lisätä työllisyyttä että pidentää työuria, Nurminen toteaa. - Ky

SDP:n Viitanen: Arvonnousuverolla ehkäistäisiin verosyistä tehtäviä muuttoja10.8.2020 15:08:06 EESTTiedote

Kansalaisjärjestö Finnwatch julkisti tänään selvityksen, jonka mukaan suuria omaisuustuloja saaneet muuttavat selvästi muita useammin maihin, joissa omaisuuksia verotetaan kevyesti. Finnwatchin selvitys perustuu Tilastokeskuksen tilastoihin. - Selvitys osoittaa, että Suomi menettää verotuloja, kun varakkaat siirtävät kirjoja matalan verotuksen maihin ennen sijoituksien myyntiä tai lahjoitusta. Suomen tulee tiivistää veropohjaa ottamalla käyttöön arvonnousuvero, vaatii eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen (sd). Hallitusohjelmassa sovittiin sen selvittämisestä, voidaanko arvonnousuvero toteuttaa Suomessa. Jo viime keväänä julkaistu valtiovarainministeriön selvitys osoitti, että arvonnousuvero tai vastaava veronkiertosäännös on käytössä 13 vertailumaassa, kun sellainen puuttuu vain kolmesta. - On selvää, että ennen pitkää hallituksen on pohdittava myös tulopohjaa lisääviä toimia. Tämän tyyppiset veropohjan tiivistämisratkaisut tulee hyödyntää, jotta hy

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum