Uudenmaan ELY-keskus

Med de nya riktlinjerna för den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen eftersträvas en god inriktning

Dela

NTM-centralen i Nyland har publicerat riktlinjer för den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen 2023. Rapporten om riktlinjerna för arbetskraftsutbildningarna publiceras årligen och målet med riktlinjerna är att underlätta definitionen av innehållet i arbetskraftsutbildningarna och inriktningen av utbildningarna.

Den prognostiseringsinformation som presenteras i rapporten kan också användas som stöd för en mer omfattande utbildningsplanering. Rapporten om riktlinjerna är särskilt avsedd som stöd för definitionen av arbetskrafts- och utbildningsbehov på kort sikt samt för genomförandet av servicen. Målet med riktlinjerna är att utbildningsutbudet i allt högre grad ska riktas till de branscher och kompetensbehov där det finns efterfrågan på arbetskraft. 

Vid placering på den öppna arbetsmarknaden har examina, delar av dem, och yrkesskicklighet som påvisats med yrkeskvalifikation betydelse i synnerhet för dem som saknar examen på grundstadiet. Att avlägga en yrkesinriktad arbetskraftsutbildning är även i fortsättningen ett viktigt alternativ i situationer där den arbetssökande byter yrke. Även i situationer där den arbetssökande behöver utvidga eller uppdatera sin yrkesskicklighet inom den egna branschen erbjuder arbetskraftsutbildningen ett bra alternativ. 

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan ordnas antingen helt och hållet med hjälp av statlig finansiering eller som gemensam anskaffning tillsammans med arbetsgivarna. Gemensamma anskaffningsutbildningar är OmställningsUtbildning, RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning. Utöver dessa ordnas så kallade F.E.C-utbildningar under sitt eget varumärke. 

Hållbar utveckling och beredskap inför klimatförändringen gäller i praktiken alla yrkesgrupper. Rysslands anfallskrig har påskyndat den gröna övergången och via Finlands återhämtningsplan stöds investeringar i ren teknik och produktion med nästan 700 miljoner euro. Denna utveckling kommer att synas i näringslivets kompetensbehov på kort och medellång sikt. Det kan uppstå behov av att komplettera innehållet i befintliga utbildningar eller att utveckla helt nya kompetenser. 

Rapporten Riktlinjer för den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen 2023 finns i sin helhet på adressen: https://www.doria.fi/handle/10024/186089 (på finska) 

Kontakter

Mer information:
Forskare Inkeri Poskiparta, tfn 029 5041090, tutkimus.uusimaa@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum