Digi- ja väestötietovirasto

Med det nya innehållet i mobilspelet Digital säkerhet i livet lär du dig om digital säkerhet vid distansarbete

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har publicerat nytt innehåll i spelet Digital säkerhet i livet. Med hjälp av mobilspelet kan man lära sig om digital säkerhet på ett enkelt och roligt sätt. I de nya uppgifterna fokuserar man på hot mot den digitala säkerheten vid distansarbete. Prova hur du klarar dig!

Vad gör du om du hittar en minnessticka på marken? Kan man låna ut en arbetstelefon till en familjemedlem? Hur förstör man pappersmaterial som hör till arbetet på ett säkert sätt? Hur delar du en presentation på ett tryggt sätt på webbmötet?

I ett samhälle som håller på att digitaliseras är det viktigt att var och en av oss kan agera säkert i hotfulla situationer i den digitala världen. Dessa situationer möter alla både i arbetslivet och på fritiden.

Spelet Digital säkerhet i livet fokuserar på de färdigheter i digital säkerhet som behövs under en arbetsdag på distans. Spelaren tar rollen som arbetare i vardagen för den fiktiva kommunen Tyrskylä. Klarar du en arbetsvecka som är full av digitala säkerhetsutmaningar?

Spelifieringen av utbildningen i digital säkerhet gör det möjligt att lära sig på ett roligt sätt

Spelet Digital säkerhet i livet, som publicerades i slutet av 2020, kompletterar och livar upp utbildningshelheten som organisationerna kan använda för att introducera digital säkerhet för sin egen personal. Det är effektivt att lära sig genom att spela spel, eftersom situationerna i spelet motsvarar de hot mot den digitala säkerheten som vi möter i vardagen. På så sätt är det lätt att i praktiken använda och komma ihåg det man lärt sig.
Spelets första del finns på finska, svenska och engelska. Det nya innehållet finns på finska och de andra språkversionerna publiceras senare. Man kan välja spelets språk i inställningarna.

Det avgiftsfria spelet kan laddas ner på iOS-enheter från App Store och på Android-enheter från Google Play.

Spelet har fått mycket positiv respons

Spelet Digital säkerhet i livet har fått betyget 4,2/5 av användarna i App Store och 4,8/5 i Google Play. I responsen tackar man för att spelet är praktiskt och att man lär sig:

• Ett fantastiskt spel! Ett bra spel för att utveckla ens färdigheter i informationssäkerhet!
• Ett nyttigt och roligt spel för alla! Här utreds vad man tryggt kan göra på nätet, vad man inte kan göra och varför.

Mer information:

Mer information om spelet och utbildningarna Digital säkerhet i livet

Specialist i datasäkerhet Juha Kirves, tfn. +358 295 535 151, fornamn.efternamn@dvv.fi.

Nyckelord

Bilder

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Is the North a pioneer in information interoperability? The seminar on 30 November 2021 discusses the current state of mobility of study and health information between the Nordic and Baltic countries23.11.2021 14:35:07 EET | Press Invitation

In many cases, the Nordic countries and the Baltic countries are considered to be on top of digitalisation. People also move a lot across national borders, for example, to study and work. In these situations, everyday life becomes easier if the key information is shared between the authorities in the countries. Such information includes study attainment, health, and prescription information. The discoverability of information on legislation of another country is also important in order to operate in that country.

Är Norden en föregångare när det gäller interoperabilitet? Seminariet den 30 november 2021 går igenom den nuvarande mobiliteten för studieprestations och hälsouppgifter mellan de nordiska och baltiska länderna23.11.2021 14:34:12 EET | Kutsu

De nordiska och de baltiska länderna anses i många avseenden vara ledande digitaliseringsländer. Människorna rör sig även mycket över landsgränserna bland annat på grund av studier och arbete. I dessa situationer underlättas vardagen om de centrala uppgifterna förmedlas mellan myndigheterna i länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer, hälsouppgifter och läkemedelsordinationer. Det är också viktigt att man kan hitta information om lagstiftningen i ett annat land för att kunna vara aktiv i landet.

Onko Pohjola tiedon yhteentoimivuuden edelläkävijä? Seminaari avaa opinto- ja terveystietojen liikkuvuuden nykytilaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä 30.11.202123.11.2021 14:33:23 EET | Kutsu

Pohjoismaita ja Baltian maita pidetään useissa asioissa digitalisaation kärkimaina. Myös ihmiset liikkuvat paljon maiden rajojen yli mm. opiskelun ja työn perässä. Näissä tilanteissa arkea helpottaa, jos keskeiset tiedot liikkuvat maiden viranomaisten välillä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi opintosuoritustiedot, terveystiedot ja lääkemääräyksiä koskevat tiedot. Myös toisen maan lainsäädäntöön liittyvien tietojen löydettävyys on tärkeää, jotta maassa voi toimia.

I artikelserien Lyckan i digitalisering dryftas följande: Hur digitalisera den traditionella branschen?9.11.2021 09:05:00 EET | Tiedote

En bostadsaffär är ett exempel på en vardaglig verksamhet som i samband med digitalisering väcker flera frågor. Företagare Sami Honkonen berättar i sin aktuella artikel om utmaningarna med digitaliseringen av denna traditionella bransch och hur förtroendet byggs upp med digitala metoder. Berättelsen är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering och dess framtid och möjligheter.

Onnellisten digitalisaatio -artikkelisarjassa pohditaan seuraavaksi: Kuinka digitalisoida perinteinen toimiala?9.11.2021 09:05:00 EET | Tiedote

Asuntokauppa on yksi esimerkki arjen toiminnosta, jonka digitalisoimisessa on useita kysymyksiä. Yrittäjä Sami Honkonen kertoo tuoreessa artikkelissaan tämän perinteisen toimialan digitalisoimisen haasteista ja kuinka luottamusta rakennetaan digitaalisin keinoin. Juttu on osa Digi- ja väestötietoviraston tulevaisuutta ja digitalisaation mahdollisuuksia käsittelevää Onnellisten digitalisaatio -artikkelisarjaa.

TAISTO-harjoituksille Vuoden tietoturvapalvelu -tunnustus28.10.2021 12:20:11 EEST | Tiedote

Tietoturva ry on antanut Vuoden tietoturvapalvelu -tunnustuksen Digi- ja väestötietoviraston tuottamille TAISTO-harjoituksille. Palkintoraati perusteli valintaa toteamalla, että TAISTO-harjoitukset ovat merkittävästi kehittäneet niihin osallistuneiden organisaatioiden osaamista ja kykyä toimia erilaisissa digiympäristön häiriötilanteissa. Tietoturvatunnustukset jaettiin Digiturvaviikon livelähetyksessä keskiviikkona 27.10.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum