Suomen Pankki

Mediated crowdfunding and P2P lending volume at an all-time-high in 2021

Share

The volume of funding mediated to consumers and companies in Finland on peer-to-peer (P2P) and crowdfunding platforms in 2021 was higher than ever. Growth was particularly strong in loan-based crowdfunding and P2P lending. Despite the strong growth in the volume of funding mediated, it remains small comparison with loan finance extended by credit institutions.

Record volume of loan-based crowdfunding mediated

In 2021, loan-based crowdfunding mediated to Finnish companies amounted to EUR 192.5 million. This was approximately 55% more than in 2020 and a good 44% more than in 2019, the previous peak year of loan-based crowdfunding. At the same time, the number of projects funded has grown significantly. In 2021, there were 17,200 successfully completed funding projects, as opposed to a good 11,200 in 2020. The average loan size in loan-based crowdfunding has remained almost unchanged in previous years.[1] The average effective interest rate of loans mediated rose slightly from a year earlier (8.2%) to stand at 9.0%. Although the volume of loan-based crowdfunding increased steeply in 2021, it remains small in comparison with corporate loans granted by credit institutions, approximately 1.25%.

At the same time, the volume of investment-based crowdfunding decreased slightly in 2021. In 2021, the volume of investment-based crowdfunding mediated was EUR 70.2 million, almost 5% less than a year ago. The number of projects funded has also declined significantly. In 2021, a total of 26 investment-based crowdfunding rounds were completed succesfully on the platforms, as opposed to 39 a year earlier. Hence, while the number of rounds declined, the average project size increased.

The volume of reward-based crowdfunding mediated in Finland remained low in comparison to other forms of crowdfunding. In 2021, investment- and reward-based crowdfunding mediated totalled EUR 1.0 million, on a par with the previous year.

Volume of P2P loans extended to private inviduals increased

In 2021, P2P loans mediated to Finnish consumers amounted to EUR 113 million, or 37% more than a year earlier. However, the volume of P2P loans mediated was lower than in 2019, when it amounted to EUR 147 million. The share of P2P loans out of households’ total unsecured consumer credit stock (EUR 11.6 billion) is estimated at about 1.2%. A total of 42% of P2P loans extended to private individuals comes from other consumers, with the remainder coming from other investors. In 2021, the average P2P loan mediated to a consumer amounted to EUR 3,600.

The average interest rate on loans mediated to private individuals rose somewhat from the previous year. On average, consumer paid an interest of approximately 14.9% on loans taken out in 2021. The operating conditions of the P2P loan markets have tightened in recent years for example owing to the temporary interest rate caps, and therefore the number of companies offering P2P loans in Finland has been reduced.

Funding volumes mediated in Finland through different forms of crowdfunding*

 

2019, EUR million

(12-month change)

2020, EUR million

(12-month change)

2021, EUR million

(12-month change)

Loan-based crowdfunding

133.6 (36%)

124.4 (-7%)

192.5 (55%)

Investment-based crowdfunding

58.3 (1%)

73.7 (27%)

70.2 (-5%)

Reward-based crowdfunding

0.8 (8%)

1.0 (30%)

1.0 (-4%)

Peer-to-peer lending to consumers

146.7 (-2%)

82.8 (-44%)

113.2 (37%)

Total

339.4 (11%)

282.0 (-17%)

376.9 (34%)

* The figures include domestic parties seeking finance.


For further information, please contact:

Johanna Honkanen, tel. +358 9 183 2992, email: johanna.honkanen(at)bof.fi,

Miska Jokinen, tel. +358 9 183 2122, email: miska.jokinen(at)bof.fi,

Maija Keskinen, tel. +358 9 183 2004, email: maija.keskinen(at)bof.fi.

Click here to subscribe to email updates on the annual news release on crowdfunding and peer-to-peer lending.

[1] The figures also include loans mediated for factoring.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Diversifiering ökar försörjningsberedskapen inom betalningar på såväl individ- som samhällsnivå25.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

De elektroniska betalningarna har utvecklats i takt med digitaliseringen och olika elektroniska betalningsformer utgör det viktigaste betalningssättet i Finland. Syftet med Finlands Banks riktlinjer för elektroniska betalningar är att säkerställa att betalningslösningarna fungerar säkert i alla situationer och är effektiva ur hela samhällets synvinkel. Enligt Finlands Bank ska 1) det finnas tillgång till lämpliga betalningssätt för olika situationer och olika användargrupper, 2) de elektroniska betalningssätten vara trygga och säkra, 3) betalningssystemen vara öppna och samhällseffektiva och 4) de elektroniska betalningssätten stödja konsumenternas hantering av sin privatekonomi och skydda användarna mot missbruk. ”Betalningar är en kritisk samhällsverksamhet som inte får vara alltför beroende av enskilda aktörer eller system. Konsumenterna måste ha tillgång till olika alternativ bland vilka de kan välja det betalningssätt som är lämpligast för dem i varje enskild situation”, konstater

Range of alternatives will improve certainty of payments in disruptive situations for individuals and society25.5.2022 09:00:00 EEST | Press release

As digitalisation has progressed, so too has electronic payment in its different forms. Today, electronic payment is the most important retail payment method in Finland. The aim of the Bank of Finland’s electronic payment principles is to ensure that payment solutions operate reliably in all situations and are effective for society as a whole. In the Bank of Finland’s view: 1) a variety of payment methods must be available that are suited to different situations and also enable payment for different user groups; 2) electronic payment methods must be secure and reliable; 3) payment systems must be open and function effectively for society as a whole; and 4) electronic payment methods must support the ability of consumers to manage their own finances and must protect users from abuses. “Payment is a critical activity for the functioning of society and cannot be allowed to rely excessively on individual entities or systems. Consumers must have options from which they can choose the paymen

Hajauttaminen parantaa maksamisen huoltovarmuutta sekä yksittäisen ihmisen että koko yhteiskunnan kannalta25.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Sähköinen maksaminen on kehittynyt digitalisaation edetessä, ja sen eri muodot ovat tärkein vähittäismaksamisen tapa Suomessa. Suomen Pankin sähköisen maksamisen linjauksien tavoitteena on varmistaa, että maksamisen ratkaisut toimivat luotettavasti kaikissa tilanteissa ja ovat koko yhteiskunnan kannalta tehokkaita. Suomen Pankin mielestä 1) tarjolla tulee olla eri tilanteisiin sopivia maksamisen tapoja, jotka mahdollistavat maksamisen myös eri käyttäjäryhmille, 2) sähköisten maksutapojen tulee olla turvallisia ja luotettavia, 3) maksamisen järjestelmien tulee olla avoimia ja toimia tehokkaasti koko yhteiskunnan kannalta ja 4) sähköisten maksutapojen tulee tukea kuluttajien oman talouden hallintaa ja suojata käyttäjiään väärinkäytöksiltä. ”Maksaminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä, eikä se saa tukeutua liiaksi yksittäisiin toimijoihin tai järjestelmiin. Kuluttajilla tulee olla vaihtoehtoja, joista he voivat valita kuhunkin tilanteeseen itselleen sopivimman maksutavan”, to

Suomen Pankin analyysiartikkeli: Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessa ennätysvauhdilla – silti ero muihin Pohjoismaihin on huomattava24.5.2022 11:18:04 EEST | Blogi

Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa edistyneimpiä maita digitalisoitumisessa. Vuoden 2021 lopussa 93 prosenttia 16–74-vuotiasta suomalaisista käytti älypuhelinta. Älypuhelimet ovat mullistaneet monia arkisia toimintatapojamme, eikä maksaminen ole tässä suhteessa poikkeus. Älypuhelinten maksusovellusten kehitys on jo pidempään jatkunut trendi, mutta vasta viime vuosina ne ovat lyöneet läpi Suomessa. Voimakkaasta kasvusta huolimatta mobiilimaksaminen on Suomessa edelleen muita Pohjoismaita selvästi vähäisempää. Lue tänään julkaistu Fintech-asiantuntija Johanna Schreckin ja ekonomisti Meri Sintosen analyysiartikkeli Euro & talous -sivustolla: Mobiilimaksaminen yleistyy Suomessa ennätysvauhdilla – silti ero muihin Pohjoismaihin on huomattava

Muistutuskutsu medialle: Suomen Pankin Maksufoorumi 25.5.2022 klo 9.00 - 12.0023.5.2022 10:30:00 EEST | Kutsu

Miten maksaminen turvataan häiriötilanteissa? Entä kuinka paljon maksaminen oikeastaan meille maksaa? Onko mobiilimaksamisen suosio kasvanut odotetusti? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 25.5.2022 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 24.5.2022 klo 12.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille median edustajille ennen tilaisuutta. Lisätietoja: sidosryhmäviestinnän ryhmäpäällikkö Iina Lario, p. 09 183 2689, iina.lario@bof.fi. Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9.00 Tilaisuuden avaus Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9.15 Mobiilimaksaminen Paneelikeskustelu Perttu Kröger, MobilePay Marie Nordgren, Swish Christian Pirkner, Bluecode and EMPSA Ville Sointu, Nordea 10.00 Pääjohtajan puheenvuoro Olli Rehn, Suomen Pankki 10.20 Tauko 10.30 Vähittäismaksamisen kustannukset Vähittäismaksamisen kustannusselvitys: Jussi Terho, Suomen Pankki Paneelikeskustelu Antti Karhu, O

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom