Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Medlemmar i FFC:s fackförbund är bekymrade över klimatförändringen – för att dämpa den är man till och med redo att byta yrke

Dela

Medlemmarna i de fackförbund som FFC representerar anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem. De förväntar sig att fackförbunden vidtar åtgärder för att dämpa klimatförändringen. Det här framgår av FFC:s medlemsundersökning som riktade sig till 20–40-åriga medlemmar.

Av medlemmarna i FFC:s medlemsförbund i åldern 20–40 förhåller sig 69 procent positivt till att studera till ett nytt yrke, om det är nödvändigt för att dämpa klimatförändringen. Beredskapen att byta yrke är störst i de offentliga och privata servicebranscherna samt bland kvinnor.

Internationell expert Pia Björkbacka anser att beredskapen att byta yrke visar att arbetstagarna tar stävjandet av klimatförändringen på allvar.

– Allt ansvar för klimatförändringen och för de konsekvenser som bekämpningen av klimatförändringen har för arbetsuppgifterna kan emellertid inte läggas på enskilda arbetstagare. Arbetsgivarna måste vara med om att staka ut vägen till nytt arbete. Arbetsgivarna borde bland annat förutse klimatåtgärdernas effekter för arbetsbeskrivningarna och ge arbetstagarna möjlighet att uppdatera sitt kunnande under anställningen.

Även fackförbunden bör enligt medlemmarna medverka i arbetet för att motverka klimatförändringen och ordna utbildning i anslutning till ämnet. Att förbunden skulle medverka i åtgärder för att dämpa klimatförändringen understöds av 77 procent av medlemmarna, och 67 procent understöder utbildning i ekologisk verksamhet som fackförbunden skulle ordna på arbetsplatserna.

Hela 94 procent av medlemmarna i FFC-förbunden anser det viktigt att man på arbetsplatserna utvecklar arbetsrutiner som minskar energi- och materialförbrukningen. En klar majoritet (89 %) litar också på att ny miljövänlig teknik bidrar till nya arbetstillfällen.

I påståendena om klimatförändringen funderar förbundsmedlemmarna mest på hur miljöåtgärderna påverkar sysselsättningen. Endast en knapp majoritet (59 %) understöder åtgärder för att dämpa klimatförändringen om det innebär att antalet arbetstillfällen minskar i vissa branscher. Minst medhåll får detta påstående bland medlemmar som arbetar inom industrin och i transportbranscherna.

– För FFC är det viktigt att åtgärderna för att minska utsläpp är ambitiösa men samtidigt också rättvisa. Vid beredningen av dem bör man också bedöma åtgärdernas effekter för sysselsättningen och arbetstagarnas trygghet under ett eventuellt brytningsskede. Löntagarna bör ha företrädare i alla arbetsgrupper där man fattar beslut om åtgärder för att minska utsläppen, framhäver Pia Björkbacka.

Klimatpolitiken och dess betydelse för sysselsättningen är temat för projektet Möjligheternas tid hösten 2019. I slutet av året publicerar FFC fler utredningar om klimatförändringens konsekvenser för arbetet och arbetstagarnas ställning i Finland och andra länder.

Bra arbetskamrater är det viktigaste för det egna arbetet

Förutom klimatförändringen frågade man i FFC:s medlemsenkät (på finska) även efter förbundsmedlemmarnas åsikter om medlemskapet och fackförbundens uppgifter samt om arbetsrelaterad invandring. Enligt medlemmarna

  • hör det till fackförbundens viktigaste uppgifter att främja arbetsförhållandena och arbetarskyddet samt att värna om sysselsättningen i respektive bransch
  • är bra arbetskamrater det viktigaste för det egna arbetet
  • kommer de egna kunskaperna att räcka till på den framtida arbetsmarknaden, men att utbilda sig för ett nytt yrke är ett alternativ som är värt att ta i beaktande
  • är medlemskapet i fackförbundet en viktig del av livet
  • bidrar invandrare med nya aspekter och internationell kompetens till de finländska arbetsplatserna.

Enligt forskningsexpert Riitta Juntunen har de viktigaste grunderna för att ansluta sig till ett fackförbund varit desamma under många år: medlemmarna förväntar sig stöd från förbundet om de har problem med sin arbetsgivare samt trygghet vid arbetslöshet.

– Det är fint att märka att medlemmarna i fackförbunden betraktar sitt medlemskap åtminstone som en rätt så viktig del av livet.

I årets medlemsundersökning har Juntunen noterat stora och intressanta skillnader i svaren från kvinnor och män.

– Kvinnorna är mer bekymrade än män över klimatförändringens konsekvenser och mer beredda att vidta åtgärder för att bekämpa den. De oroar sig också mer än männen för jämlikheten i arbetslivet och för att arbetslöshetsskyddet och pensionsförmånerna ska räcka till. Männen lyfter åter fram vikten av sysselsättningsfrämjande åtgärder och är mer bekymrade jämfört med kvinnorna över sin egen framtid på arbetsmarknaden, för sina egna kunskaper och hur de ska orka i arbetet.

Sedan 1984 har FFC med fem års mellanrum kartlagt vilka förväntningar fackförbundsmedlemmarna har på förbundens verksamhet och intressebevakning. I år riktades medlemsundersökningen till medlemmar i åldersgruppen 20–40 år. Kantar TNS intervjuade 1 216 förbundsmedlemmar i mars och april 2019. Intervjuerna kvoterades enligt förbundens medlemsantal.

Mer information

  • Temat klimatförändring: internationell expert Pia Björkbacka, 050 464 5342, pia.bjorkbacka@sak.fi
  • Övriga teman i medlemsundersökningen: forskningsexpert Riitta Juntunen, 040 570 4408, riitta.juntunen@sak.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC om budgetmanglingen: Satsningar på tjänster för arbetslösa välkomnas, sysselsättning bland äldre ska stödas genom stärkt arbetsförmåga och kompetens16.9.2020 16:36:23 EESTTiedote

FFC välkomnar varmt de tilläggsanslag för arbetskraftspolitiken som regeringen kommit överens om vid budgetmanglingen. Anslagen gör det möjligt att ge arbetslösa individuellt stöd vid jobbsökning. FFC är beredd att medverka vid de förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna som regeringen föreslår för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetstagare. FFC kan emellertid inte förbinda sig till en process där tonvikten skulle ligga på att försämra utkomsten för äldre arbetslösa.

SAK budjettiriihestä: Satsaukset työttömien palveluihin tervetulleita, ikääntyneiden työllisyyttä tuettava työkykyä ja osaamista vahvistamalla16.9.2020 16:30:50 EESTTiedote

SAK pitää hallituksen budjettiriihessä sopimia työvoimapolitiikan lisämäärärahoja erittäin tervetulleina. Määrärahat mahdollistavat työttömien yksilöllisen työnhaun tukemisen. SAK on valmis hallituksen esittämiin työmarkkinajärjestöjen neuvotteluihin ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi. Sellaiseen prosessiin SAK ei kuitenkaan voi sitoutua, jonka päätepisteenä olisi ikääntyneiden työttömien toimeentulon heikentäminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum