Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Mer än hälften av arbetstagarna har ingen flexibilitet i den dagliga arbetstiden

Dela

Mer än hälften (56%) av arbetstagarna har ingen möjlighet till flexibilitet i den dagliga arbetstiden. Av dem som arbetar i arbetstagaryrken har 15 procent flextid, medan 27 procent har arbetstidsbank. Det framgår av FFC:s arbetslivsbarometer som publicerades i dag.

Både välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten påverkas av arbetstiderna och arbetstagarens inflytande över sina egna arbetstider, säger FFC:s utvecklingschef Juha Antila.

– Också inom arbetstagaryrken måste man i allt större utsträckning ta i bruk arbetstidslösningar som utgår från arbetstagarnas behov. Man kan uppnå ökad flexibilitet bland annat genom att ta i bruk flextid, arbetstidsbanker, frivilligt deltidsarbete och inkluderande planering av arbetsskift.

Inkluderande planering innebär att arbetstagarna inom vissa ramar kan välja skift som passar dem.

Enligt arbetslivsbarometern utför mer än en tredjedel (38%) av arbetstagarna skiftarbete. Ungefär en femtedel av dem som jobbar skift kan inte alls påverka hur arbetsskiften bestäms. Lika många (19 %) berättar att de kan påverka skiftarrangemangen i mycket stor utsträckning. Den här gruppen har vuxit klart jämfört med för två år sedan, då endast 13 procent berättade att de i mycket stor utsträckning kan påverka hur deras arbetsskift bestäms.

– Det är glädjande att en allt större del av arbetstagarna kan påverka skiftarrangemangen i hög grad. Det visar att det också handlar om attityder. På arbetsplatserna kan man utöka arbetstagarnas rättigheter och möjligheter att påverka sina egna arbetstider – om man vill, betonar Juha Antila.

Arbetstidsflexibiliteten utgår i dagsläget långt från arbetsgivarens behov. Exempel på det här är övertidsarbete samt skiftarbete och nattarbete. Nästan en fjärdedel (23%) av arbetstagarna inom FFC:s branscher utför nattarbete antingen regelbundet eller sporadiskt. För arbetstagaren är nattarbete mer belastande än dagarbete, både fysiskt och psykiskt, och hälften av dem som arbetar nattetid är oroade över vilka skadliga hälsoeffekter jobbet kan medföra.

Viljan att jobba mindre ökar med åldern

Oftast är det arbetstagare i åldern 50–60 år som vill minska sitt arbete. Hela 17 procent av arbetstagarna i den här åldersgruppen vill jobba mindre, även om det skulle innebära att de på motsvarande sätt får lägre lön.

– Arbetstagarnas möjligheter att jobba deltid måste förbättras. Det skulle ha en positiv inverkan på arbetshälsan hos i synnerhet äldre arbetstagare. Genom att utöka möjligheterna till frivilligt deltidsarbete kan man också förbättra sysselsättningen, om man samtidigt låter nya arbetstagare utföra det här arbetet, säger Juha Antila.

FFC:s arbetslivsbarometer 2020

FFC:s arbetslivsbarometer sammanställer vartannat år de erfarenheter och åsikter som arbetstagarna inom FFC:s branscher har om sitt jobb och arrangemangen i anslutning till jobbet. Kantar TNS samlade in materialet för år 2020 genom sammanlagt 1003 telefonintervjuer som gjordes i februari och mars 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Pitkänsillanranta 3
00530 Helsinki

020 774 000https://www.sak.fi

Beställ FFC:s svenskspråkiga nyhetsbrev så får du aktuell information om arbetslivet per e-post varannan vecka: https://www.sak.fi/sv/nyhetsbrev

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC är förbundens förbund. Vi representerar 17 fackförbund och ungefär 900 000 medlemmar. Kommunala familjedagvårdare, flygvärdinnor, busschaufförer, servitörer, byggnadsarbetare, pappersarbetare och dansare – alla representerar de FFC:s branscher.

Följ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum